Fitxa del curs:

570 - Ruptures! Un estudi dels grans episodis de canvi en la història dels Països Catalans

Coordinació:Àngel Casals i Martínez
Data d'inici: 17 d´agost
Marc:UCE
Localitat:Prada
Àrea:Ciències socials
Descripció:Vivim uns temps en què són ben clars l’enorme dinamisme i la incertesa que pot arribar a tenir l’evolució d’una societat i un país. Proposarem, per tant, una anàlisi en forma de debat sobre alguns dels episodis més significatius que han representat un canvi de cicle en la història dels Països Catalans. Alguns tranquils, uns altres bruscs, alguns reeixits, altres fracassats.
Llengües de treball:Català
Durada:25 hores
Data de finalització: 23 d´agost
Avaluació:Treball o memòria final.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Reconeixement:0.00 crèdits ECTS

Preu general amb IVA: 427€
Preu per estudiants: 371€ (descompte i IVA inclosos)

Matricula't
El reconeixement indicat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga la Universitat organitzadora i és aplicable per a l'estudiantat d'aquesta Universitat.
A més, aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic a les universitats de la Xarxa Vives. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Prada, a l'àrea Ciències socials, al marc UCE.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen