Fitxa del curs:

443 - Explora el patrimoni de les colònies industrials

Coordinació:Dolors Grau
Data d'inici: 12 de juliol
Marc:UCEN
Localitat:Berga
Àrea:Ciències socials, Medi ambient
Descripció:Es tractarà la importància de les colònies industrials en el teixit empresarial de Catalunya, així com la seua situació actual. Es presentaran diferents casos de com s'ha rehabilitat aquest patrimoni, en el cas particular de les colònies tèxtils i mineres del Llobregat.
Perfil de curs:D'actualització
Llengües de treball:Català
Durada:30 hores
Data de finalització: 18 de juliol
Avaluació:Treball autònom a través del Campus digital Atenea de la UPC
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Reconeixement:1.0 crèdits ECTS

Preu general amb IVA: 90€
Preu per estudiants: 60€ (descompte i IVA inclosos)
Altres preus: 45€ (descompte i IVA inclosos)
Observacions sobre els preus: Per a professionals de l'Ensenyament el preu és de 45 €.

Matricula't
El reconeixement indicat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga la Universitat organitzadora i és aplicable per a l'estudiantat d'aquesta Universitat.
A més, aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic a les universitats de la Xarxa Vives. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Berga, a l'àrea Ciències socials, a l'àrea Medi ambient, al marc UCEN.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen