Fitxa del curs:

430 - Tècniques d'expressió escrita i redacció

Coordinació:Salvador Pons Borderia
Data d'inici: 4 de setembre
Marc:EFLNE
Localitat:València
Àrea:Altres
Descripció:El curs tractarà els temes següents: actualització de la normativa (RAE) pel que fa a accentuació, puntuació i diferents qüestions gramaticals; la correcció d’estil; revisió d’alguns dels errors més freqüents en l’escriptura: errors ortogràfics, errors gramaticals i errors lèxics; redacció de textos: planificació del text, etapes i estratègies retòriques; el procés de redacció: distribució de la informació, cohesió, coherència, ordre de paraules; textos monogràfics i pràctiques de redacció.
Llengües de treball:Català, Espanyol
Durada:25 hores
Data de finalització: 7 de setembre
Avaluació:Control de l'assistència mitjançant signatures diàries.
Certificacions:Assistència
Reconeixement:1.0 crèdits ECTS

Preu general amb IVA: 30€

Matricula't
El reconeixement indicat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga la Universitat organitzadora i és aplicable per a l'estudiantat d'aquesta Universitat.
A més, aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic a les universitats de la Xarxa Vives. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a València, a l'àrea Altres, al marc EFLNE.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen