Fitxa del curs:

417 - Neuroeducació

Coordinació:Diego Redolar Ripoll
Data d'inici: 28 de juny
Marc:UOE
Localitat:A distància
Àrea:Ciències de la salut, Ciències de l'educació
Descripció:La neuroeducació prové de la interacció entre les neurociències, la psicologia i l'educació, amb l'objectiu de promoure una integració més gran de la neurociència cognitiva dins l'àmbit de les ciències de l'educació. Aquest fet implica el desenvolupament de noves pràctiques pedagògiques i metodologies més eficients per tal de facilitar els processos d'aprenentatge i el desenvolupament psicosocial dels i de les alumnes en l'àmbit escolar.
Perfil de curs:D'actualització
Llengües de treball:Català, Espanyol
Durada:25 hores
Data de finalització: 25 de juliol
Avaluació:El sistema d'avaluació es basa en l'avaluació contínua. Consisteix en diverses activitats guiades i comentades, que permeten valorar l'aprenentatge progressiu i l'assoliment dels objectius. No hi ha proves ni exàmens presencials.
Certificacions:Aprofitament
Reconeixement:1.0 crèdits ECTS

Preu general amb IVA: 198€

Matricula't
El reconeixement indicat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga la Universitat organitzadora i és aplicable per a l'estudiantat d'aquesta Universitat.
A més, aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic a les universitats de la Xarxa Vives. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a A distància, a l'àrea Ciències de la salut, a l'àrea Ciències de l'educació, al marc UOE.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen