Fitxa del curs:

366 - Les claus de l'entrenament personal

Coordinació:Jordi Bertran Moreno
Data d'inici: 3 de juliol
Marc:CEINEFC
Localitat:Barcelona
Àrea:Ciències de la salut
Descripció:L’entrenament personal està agafant cada cop més força dins el nostre sector, cosa que fa que hi haja molts «pseudo entrenadors» que, sense fer cap aportació de valor, gosen a «jugar» amb la salut de les persones. La nostra intenció és donar les eines per poder ajudar els nostres clients a assolir els reptes i objectius plantejats de forma coherent, amb total seguretat i amb un treball orientat a resultats.
Perfil de curs:D'actualització
Llengües de treball:Català, Espanyol
Durada:25 hores
Data de finalització: 7 de juliol
Avaluació:L’aprofitament del curs s’assolirà presentant un qüestionari de satisfacció i valoració de l’activitat i a través de l’elaboració d’una memòria o treball de l’activitat (a concretar per cada professor/a).
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Reconeixement:1.0 crèdits ECTS

Preu general amb IVA: 75€
Observacions sobre els preus: Inscripció a 1 curs 75 €, a 2 cursos 135 €, a 3 cursos 180€ i a 4 cursos 240 €. Alumnat INEFC i llicenciats/des, graduats/des CAFE i col·legiats COPLEFC: 69€ a 1 curs, 127,50 € a 2 cursos, 168,75 € a 3 cursos i 180 € a 4 cursos.

Matricula't
El reconeixement indicat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga la Universitat organitzadora i és aplicable per a l'estudiantat d'aquesta Universitat.
A més, aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic a les universitats de la Xarxa Vives. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Barcelona, a l'àrea Ciències de la salut, al marc CEINEFC.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen