Fitxa del curs:

258 - El treball per projectes en l'educació primària

Coordinació:Antoni Portell Llorca
Data d'inici: 3 de juliol
Marc:UEUVic-UCC
Localitat:Vic
Àrea:Ciències de l'educació
Descripció:El curs vol contribuir al coneixement de la metodologia de projectes i donar pautes per a la seua aplicació a l’educació primària. Els objectius són: identificar els trets singulars del mètode de projectes com a metodologia d’aula; aportar estratègies i instruments per al disseny, planificació, dinamització i avaluació de projectes a l’aula, i conèixer experiències procedents de centres escolars que han introduït el mètode de projectes.
Perfil de curs:D'actualització
Llengües de treball:Català
Durada:20 hores
Data de finalització: 6 de juliol
Avaluació:80% d'assistència i avaluació contínua.
Certificacions:Assistència
Reconeixement:0.50 crèdits ECTS

Preu general amb IVA: 140€
Observacions sobre els preus: Consultar descomptes

El reconeixement indicat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga la Universitat organitzadora i és aplicable per a l'estudiantat d'aquesta Universitat.


Altres cursos: a Vic, a l'àrea Ciències de l'educació, al marc UEUVic-UCC.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen