Fitxa del curs:

197 - Pensament computacional a l’escola: quan?, on?, com? i qui?

Coordinació:Mireia Alba Ferré i Florenci Pla Altisent
Data d'inici: 3 de juliol
Marc:AEUdA
Localitat:Sant Julià de Lòria
Àrea:Ciències de l'educació, Estudis tècnics
Descripció:El pensament computacional és una tècnica de solució de problemes basada en el raonament algorísmic. L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer la seua aplicació a la pràctica docent i proporcionar recursos i orientacions pedagògiques d’aplicació d’aquesta tècnica a la programació de robots didàctics
Perfil de curs:D'actualització
Llengües de treball:Català
Durada:16 hores
Data de finalització: 6 de juliol
Certificacions:Assistència
Reconeixement:0.50 crèdits ECTS

Preu general amb IVA: 192€

El reconeixement indicat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga la Universitat organitzadora i és aplicable per a l'estudiantat d'aquesta Universitat.


Altres cursos: a Sant Julià de Lòria, a l'àrea Ciències de l'educació, a l'àrea Estudis tècnics, al marc AEUdA.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen