Fitxa del marc:

Universitat Miguel Hernández d'Elx
UMH

Universitat Miguel Hernández d'Elx
Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitaria
Edifici Hélike. Avinguda de la Universitat s/n
03202 Elx
Telèfon: 966 658 623
Fax: 966 658866
cursosdeverano@umh.es
http://cursosdeverano.umh.es
Matrícula electrònica

Els Cursos d’Estiu de la Universitat Miguel Hernández d’Elx pretenen satisfer una determinada demanda formativa mitjançant el compliment del següents objectius: a) Tenir un caràcter interdisciplinari, a fi d’atendre les distintes branques del saber i del coneixement. b) Atendre un interès social, i abordar en els cursos temes d’actualitat que estiguen sotmesos a reflexió, per tal de propiciar el debat i la discussió d’idees. c) Afavorir la vida cultural, política, artística, científica i literària de la comunitat universitària i potenciar la participació activa de l’alumnat.

Relació de cursos d'aquest marc
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen