Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, per localitat --, ordenats per data d'inici.
12 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


156 - Forjant la personalitat d'èxit de les persones emprenedores
Elx, --, 9 de juny

En aquest curs volem oferir-vos les ferramentes i tècniques necessàries per a manejar les diferents actituds que faciliten la relació humana amb les vendes. A més, us farem conèixer i aplicar les tècniques de persuasió subliminars per a influir en la decisió de compra del client. Finalment es mostrarà un model integral de personalitat emprenedora que facilite la presa de decisió d'emprendre o no, amb treball amb dades objectives que obtinga el mateix alumnat.

Durada: 25 h

425 - Economia social
Oriola, --, 26 de juny

La proposta del curs pretén analitzar la perspectiva de l'economia social i la seua implementació en els sectors productius de la Comunitat Valenciana. L'objectiu principal és desenvolupar els coneixements teòrics i pràctics per a oferir l'alumnat una aproximació a l'economia social. També es vol implantar el respecte al medi ambient, al territori i la posada en valor de les característiques i fortaleses, sostenibilitat o responsabilitat social.

Durada: 25 h

130 - Foment de les habilitats socials en xiquets i xiquetes mitjançant el joc
Elx, --, 3 de juliol

Els problemes de relació interpersonal en la infància o l'escassa acceptació per part dels companys ocasionen conseqüències negatives com són l'aïllament social, problemes emocionals i escolars i baixa autoestima, entre altres. Per tant, l'objectiu és conèixer l'evolució de les habilitats socials al llarg de la infància, a més de realitzar una primera aproximació al conjunt de tècniques conductuals i cognitives enfocades a adquirir conductes socialment efectives per als xiquets.

Durada: 25 h

513 - Alumnes amb altes capacitats. Un repte educatiu del segle XXI
Ibi, --, 3 de juliol

Aquest curs està dirigit a pares/mares, estudiants de graus de magisteri, professorat en general i orientadors. Els objectius són dissenyar models educatius que permeten una verdadera atenció a la diversitat de les aules i aplicar estratègies metodològiques d'intervenció en l'aula per a desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels estudiants.

Durada: 25 h

544 - Crea videojocs amb Unity 3D
Elx, --, 3 de juliol

L'objectiu fonamental del curs és que l'alumnat tinga una visió amplia de les grans possibilitats que presenta aquest tipus de programari, tant per a realitzar videojocs com altres tipus de presentacions tridimensionals.

Durada: 25 h

345 - Mindfulness (atenció plena), entrenament i tècniques de reducció d'estrés
Sant Joan d'Alacant, --, 4 de juliol

Aquest curs vol millorar l'atenció, la concentració, la introspecció, l'escolta i la memòria, desenvolupar la capacitat d'adonar-se'n i del poder de l'actitud, sincronitzar el cos i la ment, treballar sobre els condicionaments i maneres de pensament rígids a través d'una atenció no reactiva i millorar l'autocontrol, entre molts altres aspectes.

Durada: 25 h

132 - Dificultats d'aprenentatge: detecció, avaluació i intervenció en la pràctica clínica
Elx, --, 10 de juliol

Les dificultats específiques d'aprenentatge són un trastorn molt comú en la infància. L'elevat nombre de xiquets que presenten aquestes dificultats mostren la necessitat que els professionals de l'àmbit del desenvolupament coneguen les estratègies d'intervenció i avaluació portades a terme. El curs vol aconseguir dotar els professionals dels coneixements i les estratègies necessàries per a una correcta avaluació i intervenció amb xiquets que mostren dificultats específiques d'aprenentatge.

Durada: 25 h

509 - Aprenentatge basat en projectes
Ibi, --, 10 de juliol

El curs té com a objectiu despertar l’interès dels participant per la reflexió sobre la innovació educativa com a procés de millora als centres i dirigit cap a l'actualització professional, a través de l'Aprenentatge basat en Projectes (ABP). Es proporcionaran recursos per al disseny de projectes educatius i la seua difusió, i com es generaran dinàmiques de reflexió i canvi en el centre educatiu.

Durada: 25 h

521 - Habilitats per a parlar en públic
Coix, --, 24 de juliol

Mitjançant aquest curs es pretén aportar ferramentes i estratègies específiques per a treballar l'ansietat i els sistemes als que afecta per a superar els reptes psicològics de parlar en públic. Els objectius són: reconèixer l'ansietat i els factors implicats en el seu manteniment, conèixer els sistemes sobre els que actua l'ansietat, desenvolupar les estratègies de maneig i control de l'ansietat i previndre-la en la intervenció pública.

Durada: 25 h

157 - Tècniques psicocorporals per al desenvolupament de la creativitat humana
Elx, --, 12 de setembre

Us oferim un curs vivencial per a conèixer tècniques d'integració psicocorporal i expressió creativa aplicables a diferents àmbits. L'objectiu és fomentar una actitud positiva cap a hom mateix i cap als altres. A més, és promourà la capacitat expressiva per a viure de manera més autèntica, conscient i creativa en el present. També és coneixeran i valoraran les possibilitats i els límits de la capacitat creativa.

Durada: 25 h

347 - Com obtindre finançament de la Unió Europea
Elx, --, 15 de setembre

L’objectiu general del curs és adquirir la capacitat per a presentar propostes a línies de finançament de la UE per a la realització de projectes i activitats per a entitats públiques i privades. Dins d'aquest hi ha uns objectius específics: familiaritzar-se amb el concepte de projecte europeu i els fons europeus, manejar les fonts d'informació en Internet i desenvolupar les habilitats necessàries per a crear i presentar un projecte europeu, entre altres objectius.

Durada: 25 h

535 - Miguel Hernández i la Memòria Històrica
Oriola, --, 27 de setembre

Aquest curs s'emmarca dins de la difusió i promoció de la figura de Miguel Hernández per part de la Càtedra Miguel Hernández, en col·laboració amb la Fundació Cultural Miguel Hernández. Es vol analitzar l'impacte de la Llei de Memòria Històrica en relació amb Miguel Hernández i estudiar la vigència del missatge literari i humà de l’autor, entre altres objectius.

Durada: 25 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen