Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, a l'àrea Medi ambient, ordenats per data d'inici.
32 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


120 - Interpretació i gestió del patrimoni geològic
Maó, 6 de juny

Aquest curs compta amb els professors Luis Carcavilla, Asier Hilario, Juan Carlos Utiel, Francisco Guerra i Antoni Obrador. Els objectius principals són introduir els conceptes bàsics utilitzats en la gestió del patrimoni geològic; aprofundir en les possibilitats al voltat del potencial de geoturisme; familiaritzar-se amb els mitjans més usuals en la comunicació i interpretació del patrimoni per aplicar-ho a la gestió del territori; i fer una reflexió pràctica al cas de Menorca.

Durada: 15 h

236 - Ecoeducació
Vilanova i la Geltrú, 12 de juny

L’ecoeducació recull i facilita nous mètodes i enfocaments de l’aprenentatge de caire vivencial i sostenible que ja s’implanten a moltes escoles i que prioritzen l’interès i la motivació real d’infants, joves i persones adultes a partir de la riquesa pedagògica que ens ofereix la natura i la relació i el vincle amb la resta d’éssers vius. La mirada innovadora que planteja l’ecoeducació té el generós propòsit de formar a persones més empàtiques, conscients i respectuoses.

Durada: 20 h

40 - Energia: economia, medi ambient i política
Tarragona, 15 de juny

La finalitat del curs és doble. D’una banda, es proposa fer una exposició completa de les dimensions que afecten el sector energètic i, d’una altra, pretén plantejar els principals aspectes que incideixen sobre l’energia. En concret, el contingut de l’activitat cobreix els temes més rellevants que afecten el sector, que són les implicacions ambientals de la producció i l’ús d’energia, la relació i interdependència que hi ha entre energia i economia o la regulació nacional i internacional.

Durada: 5 h

228 - Els darrers dinosaures d'Europa i la seva extinció al territori del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec
Tremp, 30 de juny

El territori Geoparc és un laboratori fòssil per conèixer un món ja desaparegut. I el projecte «Dinosaures dels Pirineus» vol divulgar els resultats de la recerca científica al públic general en el propi territori on s’han trobat els fòssils. La unió d’ambdós projectes suposa un model de valorització del territori i un incentiu per conèixer aquestes comarques lleidatanes. S'aprofundirà en el coneixement dels darrers milions d’anys de vida dels dinosaures i del paisatge del cretaci superior.

Durada: 20 h

229 - Els paisatges de pedra seca i els mètodes constructius
La Granadella, Torrebesses, 1 de juliol

El curs s’adreça als interessats per les tècniques constructives tradicionals i, en general, a tothom que vulga descobrir el paisatge rural i de pedra seca, als interessats per conèixer aquest patrimoni i que vulguen donar suport a la seua conservació i sostenibilitat.

Durada: 26 h

138 - Fotografia de fauna. Fotografia a l'aguait en hides, d'alta velocitat i de trampeig
Lleida, 3 de juliol

Adreçat a adquirir conceptes per anar conformant l’equip fotogràfic i els accessoris d’aquesta modalitat de fotografia de natura. Conèixer els procediments i tècniques especials per poder fotografiar amb qualitat animals que estiguen situats a llarga distància per poder-los captar amb objectius normals i també es treballaran tècniques de fotografia remota. Cal tenir coneixements pràctics de fotografia i aportar currículum fotogràfic amb mostres de treballs realitzats amb aquesta temàtica.

Durada: 30 h

213 - Disseny per a la sostenibilitat. Cap a l’economia circular
Vilanova i la Geltrú, 3 de juliol

El curs presenta tot un seguit de estratègies i eines per al disseny sostenible. Quan finalitze el curs, el/la estudiant sabrà aplicar una o més metodologies de disseny sostenible (ecodisseny, cradle to cradle, biomimetisme, sistemes producte-servei, disseny social, disseny per al comportament sostenible) treballant amb la metodologia del programari CES-Edupack Sustainability.

Durada: 20 h

279 - Curs de camp d'estudi d'evolució del paisatge (10è)
Farrera, 3 de juliol

S’analitzaran les influències antròpiques i naturals que expliquen el paisatge de muntanya, s’observaran les seues conseqüències ambientals i es coneixeran de la mà dels investigadors mateixos les tècniques que, amb una filosofia multidisciplinària, s’utilitzen per obtenir les informacions que facilitaran la interpretació de les transformacions del paisatge a través del seu estudi diacrònic. El curs consisteix en cinc sortides de camp dins de l'àmbit del Parc Nacional d'Aigüestortes, etc.

Durada: 35 h

631 - Una mirada diferent a les nostres vinyes
Palma, 3 de juliol

Apropament al cultiu de la vinya a través de una mirada pràctica. Orientat a aquelles persones que vulguen iniciar-se en la viticultura ecològica. Classes teoricopràctiques, en què els estudiants tenen contacte amb el cultiu a cada classe. Cada un dels temes (Introducció a la Viticultura, Factors permanents que afecten a la vinya, Maneig del cultiu i Diagnòstic de plagues, malalties i carències) facilitaran el coneixement del cultiu de la vinya i les eines per aconseguir-ho.

Durada: 25 h

313 - El Mar Menor: colapso ambiental de un ecosistema emblemático a nivel internacional
Torrevella, 4 de juliol

El Mar Menor és una llacuna costera singular, de gran valor ecològic i naturalístic a nivell internacional. A l’actualitat, ens trobem que les aportacions continuades de nutrients i fitosanitàries han portat el Mar Menor a una situació de desequilibri, ja que l’ecosistema ha sobrepassat el punt d’inflexió. Aquest curs descriu els valors ecològics de la llacuna costera, les pressions ambientals patides i el detonant de l’intens procediment d’eutrofització.

Durada: 50 h

429 - Fotografia de paisatges per a la conservació del medi ambient
Santa Pola, 4 de juliol

L’ésser humà és el principal causant, en més d'un 50%, de la desaparició del bosc tropical. Podem veure que l'activitat humana té repercussions en la problemàtica ambiental tant local com global. L'objectiu és, des d'una consciència pro ambiental, donar a conèixer les bases teoricopràctiques en la realització i utilització de fotografia de paisatges, no sols com un recurs, sinó també com un mitjà d'expressió personal artístic.

Durada: 25 h

91 - La invenció de la natura
Girona, 5 de juliol

Els objectius del curs són entendre com ha evolucionat el concepte natura des de les cultures primigènies fins a la nostra societat actual; debatre, entre diferents experts, com han de ser les relacions entre la societat i l’entorn natural; i presentar una vivència de com connectar-se amb la natura.

Durada: 17 h

251 - Explora el potencial de les plantes aromàtiques
Berga, 7 de juliol

S'exploraran les plantes aromàtiques des de diferents punts de vista: funció a la natura, utilitats medicinals, cosmètiques, alimentàries... S'estudiaran els productes causants de l'aroma i les tècniques per tal d'identificar aquests components.

Durada: 30 h

444 - Explora els recursos naturals
Berga, 7 de juliol

Aquesta activitat, especialment de caràcter pràctic, consistirà en la realització de diverses visites guiades i tallers que permetran comprovar com la natura ens proporciona un seguit de coneixements que nodreixen la nostra societat d'avenços que avui ens són indispensables.

Durada: 30 h

151 - Introducció al jutjament morfològic d'animals de raça pura (ungulats)
Lleida, 10 de juliol

El curs, clarament teoricopràctic, pretén introduir l’alumne en el coneixement de les bases de la valoració morfològica i dintre d’aquesta en el judici morfològic i la qualificació de les principals espècies domèstiques d’abastament (boví, petits remugants i equí). Les activitats d’aula dels matins es complementaran amb sortides, cada tarda, a granges veïnes.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

219 - Recursos didàctics pel coneixement de la fauna i la vegetació del parc natural de l'Alt Pirineu
Alt Aneu, 10 de juliol

Els objectius del curs són: aprendre a identificar i conèixer les característiques i usos principals de la flora de muntanya; identificar i classificar els rastres i restes més comuns de la fauna dels Pirineus; utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes; interpretar els canvis al llarg dels anys en els sistemes ecològics relacionats amb la fauna; i aplicar el coneixement teòric a la didàctica educativa.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

292 - Eficiència energètica per a tots
A distància, 10 de juliol

En aquest curs l'alumnat comprendrà per què és necessari ser eficients amb la finalitat d'aconseguir un estalvi energètic i contribuir a la sostenibilitat. S'aprendrà a identificar les situacions en les quals es consumeix energia i en les que es pot ser més eficient. A més, es podran aplicar els coneixements adquirits en el curs per aconseguir un millor ús i estalvi de l'energia utilitzada en vivendes, comerços, negocis, etc. I finalment, es coneixeran casos pràctics d'ús eficient de l'energia.

Durada: 15 h

510 - El mercat com a eina pedagògica per estudiar la botànica
Palma, 10 de juliol

A partir d’exemples d’estructures vegetals comestibles que es troben als mercats (naps, espàrrecs, espinacs, tàperes o gerds) s’analitzaran les diferents estructures, tot relacionant-les amb el seu origen i funció. S’estudiaran les estructures vegetatives (arrels, fulles i tiges) i les sexuals (flors, llavors, fruits) de les plantes, i les seues modificacions relacionades amb l’adaptació de la planta al medi natural. Així entendrem què és el que mengem.

Durada: 25 h

600 - Les plantes i la salut
Santa Coloma de Gramenet, 10 de juliol

Aquest curs proporciona, de manera entenedora però amb el rigor científic que es requereix, coneixements sobre quines plantes medicinals poden ser útils en el tractament o la curació de moltes patologies comunes. S’indiquen les possibilitats terapèutiques reals de les plantes medicinals, els seus possibles efectes adversos i les possibilitats que tenen d’interactuar amb altres productes.

Durada: 25 h

443 - Explora el patrimoni de les colònies industrials
Berga, 12 de juliol

Es tractarà la importància de les colònies industrials en el teixit empresarial de Catalunya, així com la seua situació actual. Es presentaran diferents casos de com s'ha rehabilitat aquest patrimoni, en el cas particular de les colònies tèxtils i mineres del Llobregat.

Durada: 30 h

554 - Vinya en alçada
Puigcerdà, 12 de juliol

Es facilitaran coneixements i tècniques del cultiu d’explotacions de vinya en alçada. Inclou visita a vinyes.

Durada: 8 h

114 - Curso práctico de tecnologías renovables y eficiencia energética
Sant Vicent del Raspeig, 17 de juliol

El curs se centra en les energies renovables i en mètodes per tal de millorar l’eficiència energètica en la indústria. S’hi presenten qüestions de gran actualitat, així com també projectes innovadors i metodologies d’aplicació industrial. També s’hi introduirà l’entorn jurídic i les fonts de finançament de projectes.

Durada: 50 h

191 - Productivitat, benestar i talent personal
La Seu d'Urgell, 17 de juliol

Els objectius del curs són conèixer i experimentar eines que ajuden a millorar la productivitat, gestionar l’estrès, gestionar les emocions, desenvolupar el talent i millorar les habilitats de comunicació. Atès que es tracta d’un curs transversal, pot interessar a l’estudiant de totes les titulacions i a professionals procedents de qualsevol àmbit laboral.

Durada: 30 h

507 - Coneixement del paisatge vegetal de Mallorca
Palma, 17 de juliol

El paisatge vegetal i la rica biodiversitat vegetal present a Mallorca és un dels tresors més grans que ens ofereix la natura, i és a l’abast de tothom. Conèixer les comunitats vegetats que configuren l’illa de Mallorca, la seua estructuració i les plantes més característiques és l’objecte d’aquest curs, el qual té un enfocament eminentment pràctic i es durà a terme mitjançant sortides de camp que permetran donar una visió real i global de l’estat del paisatge vegetal.

Durada: 30 h

469 - Com planificar la conservació de la natura en el segle XXI?
Gandia, 18 de juliol

Després de 40 anys de consciència conservacionista, és el moment de fer-ne el balanç. En la part positiva, prop del 40% del territori de la Comunitat Valenciana està protegit i més de 300 espècies estan emparades per rigoroses mesures legals de conservació. En la part negativa, l'anomenada crisi de la biodiversitat segueix present. Dins d’aquest confús panorama d'èxits i fracassos és necessari reflexionar i actualitzar els nostres plantejaments sobre el que ha de ser la conservació de la natura.

Durada: 12 h

505 - Com s'estudia la fauna terrestre?
Palma, Escorca, 18 de juliol

El mostreig és una eina d’investigació científica que permet obtenir valors numèrics d'una espècie, una població, una comunitat i/o un ecosistema. Però són molt diversos i s'han d'adequar al medi, a les variables per mesurar o el temps i pressupost de què es disposa. Repassarem els mètodes de mostreig més emprats en la zoologia a les Illes. Sessions emmarcades en el paratge natural de la Serra de Tramuntana, per estudiar diferents tècniques de mostreig dels principals grups de fauna terrestre.

Durada: 25 h

136 - Les aigües termals i mineromedicinals dels Pirineus centrals: aplicacions terapèutiques
Naut Aran, 24 de juliol

En els Pirineus es troba un dels conjunts hidrotermals més importants d’Europa, amb nombrosos exemples de surgències emprades per l’home al llarg de la història, tant des del punt de vista de les finalitats terapèutiques com lúdiques. A partir del gaudiment dels balnearis i d’instal·lacions lúdiques més modernes podem també viatjar en el temps i descobrir la serralada dels Pirineus, el que representa com a patrimoni geohidrològic i com a testimoni de processos geotectònics importants.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

620 - Recerca científica, societat, espais naturals protegits i canvi global als Països Catalans
Prada, 17 d´agost

Els continguts del curs són els següents: 1. Transcendència de la recerca científica a la societat, especialment en els camps de la biomedicina i les comunicacions; veurem com les nanotecnologies permeten disposar de sensors i altres dispositius optoelectrònics cada vegada més petits, sovint portables. 2. La Xarxa Mediterrània de Reserves de la Biosfera. Estudi d’espais naturals protegits del Principat, Catalunya del nord, País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer: model de gestió, característiques i propostes estratègiques de futur.

Durada: 25 h

486 - Agricultura i ramaderia de muntanya. Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat
Palma, 4 de setembre

La finalitat del curs és formar joves que vulguen treballar en la gestió de la Serra de Tramuntana. Parlarem de l'agricultura de muntanya i la ramaderia i dels productes que actualment poden tenir una major expansió, el cultiu i gestió dels oliverars, de les vinyes i de productes ramaders amb segell de la Serra com poden ser el porc negre i el cabrit. Es detallaran els balanços i es farà un taller participatiu entre els estudiants i el professorat per a visualitzar estratègies de futur.

Durada: 26 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen