Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, a l'àrea Ciències econòmiques, ordenats per data d'inici.
48 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


40 - Energia: economia, medi ambient i política
Tarragona, 15 de juny

La finalitat del curs és doble. D’una banda, es proposa fer una exposició completa de les dimensions que afecten el sector energètic i, d’una altra, pretén plantejar els principals aspectes que incideixen sobre l’energia. En concret, el contingut de l’activitat cobreix els temes més rellevants que afecten el sector, que són les implicacions ambientals de la producció i l’ús d’energia, la relació i interdependència que hi ha entre energia i economia o la regulació nacional i internacional.

Durada: 5 h

252 - Finances empresarials per a comercials
Vic, 15 de juny

En aquest curs aprendrem a treure profit de la lectura dels documents comptables, sabrem quina és la nostra capacitat d’endeutament prudent i quina capacitat tenim d’inversió al nostre negoci, quan la trajectòria comercial obliga a plantejar aquests aspectes. Es tracta de no ignorar la informació que treballa el nostre gestor o el nostre comptable, evitant l’enlluernament dels tecnicismes i tocant de peus a terra per a saber crear un lligam entre aspectes comercials i aspectes financers.

Durada: 8 h

43 - L’art de persuadir: la clau per a l’èxit personal i professional
Reus, 20 de juny

Els objectius del curs són prendre consciència que l’èxit en la vida recau en la comunicació i l’art de persuadir, tot el que ens diem a nosaltres i a l’entorn determina la nostra realitat; conèixer l’impacte de la comunicació i com influïm en les decisions que prenen les altres persones; i adquirir les habilitats del bon comunicador.

Durada: 5 h

342 - Lidera el teu talent, transforma la teua vida. Coaching dinàmic i PNL
Sant Joan d'Alacant, 23 de juny

Els objectius del curs són generar una experiència vital d'aprenentatge i creixement personal, facilitar l'auto coneixement, desenvolupar les teues habilitats de lideratge personal i enfortir-te, adquirir habilitats per a la comunicació intrapersonal, interpersonal i professional: aprendre a dir NO i, aprendre a identificar i afrontar les pors (gestionar la preocupació d'una forma saludable), entre altres.

Durada: 25 h

391 - Comerç just i responsable a les escoles. Curs de formació per a formadors/es
A distància, 25 de juny

Aquest curs, organitzat conjuntament entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Xarxa de Consum Solidari, està adreçat al professorat d'ESO, Batxillerat i de Mòduls de Formació del nostre sistema educatiu. Reconegut amb crèdits de formació de professorat, el seu objectiu és el de formar i donar eines pedagògiques al professorat que els facilite i anime a incloure temes sobre consum, des d'una visió crítica i responsable a les currícules de les seues assignatures.

Durada: 30 h

32 - Orientació pel futur: crea el teu «branding» personal
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de juny

La marca corporativa és un dels valors destacats dels temps moderns. Les persones no són una excepció i requereixen cada vegada més pel seu àmbit professional posicionar, cuidar i dirigir de forma estratègica la seua pròpia marca per orientar adequadament el seu futur, tant per tenir més possibilitats de ser contractats (trobar feina) com per desenvolupar un projecte empresarial propi (crear una empresa–ser la teua pròpia empresa).

Durada: 20 h

255 - Escola per a persones emprenedores del Berguedà
Berga, 26 de juny

Es tracta d'un cicle de formació intensiu que té com a objectius: difondre l'esperit emprenedor entre les persones; capacitar-les en la creació d'empreses a partir d'una idea amb un assessorament personalitzat i expert, i donar a conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats de negoci que hi ha al territori.

Durada: 40 h

189 - E-commerce internacional: cómo aplicar Internet a la estrategia de internacionalización de la empresa
Sant Julià de Lòria, 27 de juny

Formació que pretén ser una guia pràctica per vendre productes i serveis al mercat nacional i internacional a través d’Internet.

Durada: 8 h

386 - Introducció a les finances
A distància, 28 de juny

Un estudiant sense cap coneixement de finances entendrà conceptes clau per a prendre decisions personals o empresarials de la vida diària: com calcular els pagaments mensuals d'un préstec o d'una hipoteca, sense que haja de ser el banc qui li ho diga, o com comparar diferents préstecs o hipoteques de manera clara per saber quina oferta és la més competitiva i la que més li interessa.

Durada: 25 h

387 - Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i empresa (I)
A distància, 28 de juny

El curs dotarà l'estudiant d'un conjunt de tècniques que l'ajudaran a afrontar amb èxit matèries en les quals s'usa notació i resultats matemàtics, com és el cas de les assignatures de l'àmbit de les matemàtiques, l'estadística i l'economia dels estudis d'economia i empresa. Aquesta formació en matemàtiques proporcionarà a l'estudiant una base instrumental que li permetrà entendre un gran nombre de models i problemes econòmics.

Durada: 50 h

388 - Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i empresa (II)
A distància, 28 de juny

El curs dotarà l'estudiant d'un conjunt de tècniques que l'ajudaran a afrontar amb èxit, matèries en les quals s'usa notació i resultats matemàtics com és el cas de les assignatures de l'àmbit de les matemàtiques, l'estadística i l'economia dels Estudis d'Economia i Empresa. Aquesta formació en matemàtiques proporcionarà a l'estudiant una base instrumental que li permetrà entendre un gran nombre de models i problemes econòmics.

Durada: 50 h

389 - Gestió pressupostària
A distància, 28 de juny

El curs pretén donar una visió dels principals conceptes i tècniques aplicades per a la gestió pressupostària del personal administratiu.

Durada: 25 h

390 - Anàlisi de la informació financera
A distància, 28 de juny

El curs pretén donar a qualsevol professional d'un conjunt de tècniques d'anàlisi i interpretació dels estats financers que tenim a la nostra disposició i que li han de servir per avaluar la situació i perspectives de l'empresa, detectar els riscos i punts febles, a més de posar de manifest possibles oportunitats i punts forts.

Durada: 25 h

392 - Identificació de noves oportunitats de negoci
A distància, 28 de juny

El curs s’adreça a aquelles persones que per motius professionals han d’enfrontar-se al repte d’haver d’identificar i avaluar oportunitats de negoci.

Durada: 25 h

393 - Lideratge i habilitats directives
A distància, 28 de juny

Quan es pensa en un bon líder es coincideix en la idea d'una persona que té visió de futur, que està preparada per a delegar tasques de manera adequada (oferint les tasques i els recursos oportuns als seus col·laboradors) i així organitzar el seu propi temps. D'altra banda, també es pensa en una persona que sàpiga motivar el seu recurs i raó de ser: el personal que té a càrrec seu.

Durada: 25 h

449 - Dissenya un model de negoci del talent per ser empresarialment competitiu
A distància, 28 de juny

És important que sapiguem gestionar el talent dins les nostres empreses per poder rendibilitzar els actius intangibles: el capital humà. Un objectiu que podem assolir amb l'eina de gestió empresarial del «Model de negoci del talent», un document pràctic i fàcil d'utilitzar que ens ofereix directament i en un sol full una visió global (helicopter view) de la idea de talent d'una empresa, mostrant clarament les interconnexions entre els diferents elements que el componen.

Durada: 25 h

455 - Creació i ús dels casos com eina docent i de presa de decisions
A distància, 28 de juny

Curs destinat a explicar els diferents conceptes involucrats en el mètode del cas como a forma d’aprenentatge i ensenyament. És el mètode habitual usat a prestigioses universitats como Harvard o IESE Business School, en àmbits com l’administració i direcció d’empreses o el dret. Està adreçat a docents i autors interessats en l’ús dels casos com element per la docència i la presa de decisions.

Durada: 25 h

459 - Com dissenyar un projecte de gamificació
A distància, 28 de juny

En aquest curs us convidem a introduir-vos en el món de la gamificació, també anomenada ludificació, o gamification en anglès. Aquesta eina consisteix en l’aplicació de tècniques, elements i dinàmiques pròpies dels jocs i l'oci en activitats no recreatives, amb l’objectiu de potenciar la motivació (engagement) dels participants, però sempre amb l’objectiu de solucionar un problema concret. D’aquesta manera, podem crear experiències dins contextos no lúdics que evoquen les mateixes sensacions

Durada: 25 h

290 - Aprén allò més important de Microsoft Excel
A distància, 1 de juliol

Microsoft Excel és el full de càlcul més utilitzat en el món. No sols és utilitzat per plataforma Windows, sinó per Mac també. Per això l'objectiu del curs és fer conèixer les ferramentes més importants d'Excel i ser capaç de crear fulls de càlcul complexos.

Durada: 25 h

22 - Fiscalitat creativa
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de juliol

Curs destinat perquè futurs alumnes de la UAB s’interessen per la Fiscalitat de forma amena i participativa. Classes creatives i pràctiques relacionades en diferents àmbits de la Fiscalitat. Redefinir la idea de fiscalitat no des de un punt de vista passiu sinó com una matèria en constant canvi i plena d´oportunitats creatives. Una fiscalitat diferent que faça agafar interès al perfil d´alumnat al qual va dirigit.

Durada: 20 h

113 - Excel per a la gestió econòmica i financera de l'empresa
Lleida, 3 de juliol

El curs s’adreça a tothom que desitge conèixer el funcionament del full de càlcul Excel i aprofundir-hi, al mateix temps que aprèn com es desenvolupa l’activitat i el funcionament d’una empresa des del punt de vista de la gestió econòmica i financera. El curs permetrà a l’alumne tenir un bon coneixement de les principals utilitats del full de càlcul Excel i ser capaç d’elaborar el pla econòmic i financer d’una empresa.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

122 - A quins països exportar? Quina és la estratègia internacional més adequada?
A distància, 3 de juliol

L’objectiu general del curs és donar una visió integral sobre el procés d’internacionalització mitjançant el cas concret d’una empresa real, que va des de la decisió d’exportar fins a la d’invertir a l’exterior. Atès el seu caràcter eminentment pràctic, el curs capacitarà l’alumne per saber trobar, amb els recursos d’Internet, tota la informació necessària i per saber aplicar-la quan la seua empresa decidisca ampliar l’àmbit d’actuació a mercats exteriors.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

137 - La indústria musical. Com funciona?
Lleida, 3 de juliol

El curs pretén explicar tots els detalls de què és i com funciona la indústria musical. Partint d’una primera idea de creació, una cançó, i com va caminant pels diferents elements d’una producció fins que arriba a disposició del públic. Adreçat a músics, mestres i persones interessades a saber allò que normalment és desconegut sobre la indústria musical. No és necessari tenir coneixements tècnics de música per seguir el curs.

Durada: 20 h

141 - Estàs preparat per respondre als reptes del consumidor del segle XXI?
Lleida, 3 de juliol

L'objectiu principal del curs és conscienciar, i donar eines, als estudiants que s’han d'incorporar properament al mercat laboral o als recentment incorporats. Analitzarem com els canvis sociològics, demogràfics i econòmics de les últimes dècades han modificat els hàbits de consum i estan obligant a fer evolucionar els models tradicionals de les empreses. Canvis que també afecten les aptituds i actituds dels treballadors del segle XXI.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

178 - Dret mercantil per a empresaris
A distància, 3 de juliol

Els continguts bàsics del curs seran: com escollir la forma de la meua empresa; com constituir una societat limitada; com funciona una societat limitada i els seus òrgans; quines obligacions mercantils he de complir; com protegisc la meua idea: propietat intel·lectual i industrial; com complir amb la normativa de protecció de dades; tinc pàgina web, què he de tenir en compte; quins contractes bàsics he de conèixer; vull col·laborar amb altres empresaris; com pot créixer la meua empresa.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

254 - Com emprendre un projecte innovador amb èxit (5a edició)
A distància, 3 de juliol

Adreçat a persones amb inquietuds per a la creació d’una empresa innovadora, i a persones que treballen per compte d’altri que vulguen millorar la seua competència intraemprenedora. L’objectiu és prendre consciència de la importància d’una actitud emprenedora a la vida, tant en l'àmbit personal com professional. Capacita per analitzar la viabilitat d’una idea de negoci i proporciona recursos i eines específics que faciliten el procés.

Durada: 25 h

622 - Especialista en protección de datos (DPO)
Barcelona, 3 de juliol

Mitjançant aquest curs, l'alumne adquireix els coneixements necessaris per assessorar en matèria de protecció de dades personals a una organització, entitat o empresa.

Durada: 20 h

298 - Claves del Visual thinking
Elda, 4 de juliol

La comunicació actual és cada vegada més digital i visual. Alhora els professionals actuals estan utilitzant cada vegada més eines visuals per a ser més i comunicar millor, fomentar la visió compartida i construir projectes. Aquest curs permetrà als participants aprendre a utilitzar eines simples i potents per a simplificar la complexitat, saber com plasmar i presentar la informació de la manera més humana i directa.

Durada: 37 h

360 - Com connectar amb el nou viatger? Estratègies digitals en el sector
Tortosa, 5 de juliol

Connectar amb el nou viatger cada cop és més complex. Hiperconnectat, social, expert, fa que cada cop siga més difícil arribar-hi i connectar amb la teua proposta de valor. Estàs preparat per rebre aquest nou client digital? Per fer-ho explicarem les diferents eines 2.0 en el turisme: com el SEO amb la nova estratègia de continguts, anuncis de pagament com Google Adwords, Facebook Ads, Instagram Ads i Youtube Ads, comunitats de viatgers, gestió de les xarxes socials, etc.

Durada: 5 h

220 - Descobreix el teu talent i no necessitaràs treballar
Elx, 7 de juliol

T'imagines anar tots els dies a treballar i que passe el dia volant? Això passa quan el que fas no suposa un repte per a tu, quan et trobes un projecte que t'il·lusiona, amb bon clima laboral i es valora el que fas. En aquest curs volem ajudar als assistents a descobrir els seus talents i buscar/canviar un treball que li agrade. Els principals temes que tractarem seran: creences, apoderament i ferramentes necessàries per a aconseguir els teus objectius.

Durada: 25 h

27 - Jo vull ser empresari
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de juliol

El curs vol transmetre al participant que no tot a la vida passa per treballar per a un altre o treballar a l’administració pública, com és el que a la nostra cultura s’acostuma a explicar. Volem que el participant del curs es trega tots aquells prejudicis vers a ser empresari i que veja que amb coneixements de gestió es pot portar una idea al món real de l’ empresa. En el curs es treballaran les habilitats, els coneixements i les capacitats idònies que ha de tenir un empresari.

Durada: 20 h

295 - Responsabilidad Social Corporativa en PYMES: retos y oportunidades
Elda, 11 de juliol

Aquest curs pretén difondre la responsabilitat social en la petita i mitja empresa, mitjançant el desenvolupament d'accions combinades d'exposició de bones pràctiques i desenvolupament de ponències i tallers pràctics sobre com integrar-la en la gestió estratègica de l'empresa i com comunicar aquesta integració a consumidors i societat en general, com a factor diferencial competitiu.

Durada: 37 h

225 - Empresa, política i territori: vincles materials, lligams emocionals
Les Borges Blanques, 14 de juliol

El curs s'adreça a un públic interessat en el món empresarial des d’un punt de vista històric i també en aspectes de la divisió territorial. A més, el curs vol aprofundir en la reflexió entorn dels lligams entre el món empresarial i la política, mentre que el vessant geogràfic s’aproximarà als factors econòmics, polítics i emocionals que intervenen en el disseny administratiu del territori.

Durada: 25 h

330 - Economia col·laborativa per a la innovació i el turisme
Gandia, 17 de juliol

L’economia col·laborativa ha estat un revulsiu per al turisme, que ha vist soscavats els seus pilars regulatoris. L’allotjament, el transport o l’oci ja han tingut transformacions estructurals. És inajornable el canvi de model d’intervenció pública en aquest sector fins ara molt regulat a escala estatal, autonòmica i local. La proposta pretén analitzar d’aquest fenomen transversal i encetar la reflexió que ens puga conduir al nou model sense perdre les garanties que hem assolit fins ara.

Durada: 10 h

337 - A la recerca del bé comú: ètica i humanisme empresarial
Gandia, 18 de juliol

Curs associat al Projecte FdÉtica de la Facultat d’Economia i Càtedres UVEG d’Ètica Empresarial, Economia i Humanisme i Economia del Bé Comú. El seu objectiu es proporcionar els principis i les eines necessàries per a integrar els conceptes relacionats amb la sostenibilitat i recollits en els mòduls: 1. Economia del bé comú i banca ètica (a càrrec de Joan Ramon Sanchis); 2. L’empresa responsable, sostenible i competent (per César Camisón); i 3. Ètica empresarial i sostenibilitat (per Manuel Guillén i Luís Pérez).

Durada: 12 h

325 - Planificación y gestión del turismo rural. Herramientas de desarrollo local
Xixona, 19 de juliol

S’hi analitzaran i avaluaran accions i projectes de turisme rural i la seua relació amb el desenvolupament local. També eines i estudis de casos vinculats a renovades possibilitats de destinacions, projectes europeus, grups d’Acció Local, empresaris i administracions locals. S’hi parlarà amb agents del territori valencià i s’hi analitzaran els nous reptes del mercat i les noves tendències de la demanda. Hi participaran professionals, tant d’àmbit públic com del sector privat (empreses, associacions i col·lectius) que, amb les seues aportacions i experiències, enriquiran el curs.

Durada: 50 h

341 - Crisi econòmica, política econòmica i desigualtat a espanya
Gandia, 20 de juliol

La preocupació per l’augment de la desigualtat comença a estar en l’agenda política i social. Els objectius del curs són els següents: 1) analitzar els problemes de la desigualtat i la pobresa; 2) mostrar els efectes econòmics negatius de la desigualtat; 3) analitzar els efectes redistributius de l’estat del benestar a Espanya; 4) analitzar les conseqüències de les polítiques econòmiques d’austeritat, i 5) analitzar les conseqüències polítiques de la desigualtat, especialment a Espanya.

Durada: 12 h

180 - El podcast como herramienta para emprendedores
Sant Vicent del Raspeig, 24 de juliol

Els podcast són arxius d’àudio que es difonen a Internet. S’han convertit en una forma alternativa de creació i una excel·lent eina per a treballar la marca personal. El curs ajudarà a definir l’estructura del podcast i donarà pautes per a generar continguts. També aportarà estratègies de difusió, promoció i monetització. Inclou també un apartat pràctic sobre programari i maquinari bàsics per a fer un podcast des de casa.

Durada: 50 h

515 - Emprenedors i emprenedoria, què cal tenir en compte
Palma, 24 de juliol

El curs tracta sobre el règim legal dels emprenedors, pràctiques relacionades amb els emprenedors i accions destinades a fer realitat projectes. Fiscalitat de les iniciatives empresarials. Anàlisi de mercats i eines per a la difusió de noves estratègies de negoci.

Durada: 25 h

285 - Aprén el més important de Microsoft Access
A distància, 1 d´agost

Microsoft Access és un dels sistemes de bases de dades més populars i utilitzats a nivell mundial, per això és molt probable que qualsevol membre de la comunitat universitària es veja amb la necessitat d'utilitzar-la durant la seua formació acadèmica i a la vida laboral. L'objectiu és conèixer les ferramentes principals del programa, a més de ser capaç de dissenyar bases de dades Access amb una estructura complexa.

Durada: 25 h

617 - Regles i signes de l’economia, claus jurídiques del procés polític
Prada, 17 d´agost

Els continguts del curs són els següents: 1. Els principis bàsics i fonamentals de l’economia en el món d’avui: l’activitat econòmica, els seus indicadors i les primeres nocions necessàries per a interpretar-la. 2. Esgotat el model autonomista, reflexió des del dret, la filosofia política i la ciència política sobre els plantejaments actuals que, des de la perspectiva del dret a decidir, proposen la revisió en profunditat de les estructures polítiques i jurídiques en clau sobiranista.

Durada: 25 h

319 - Campus Planificación Turística. Los nuevos retos de la planificación estratégica en los destinos turísticos: una aplicación a escala local.
Torrevella, 4 de setembre

La rellevància del curs deriva de la importància de l’activitat turística a Torrevella i de la intenció de l’ajuntament d’elaborar un Pla Estratègic de Turisme en col·laboració amb la Universitat d’Alacant. Objectius: la importància de la planificació estratègica del turisme, aportar informació i experiències d’interès per tal d’escometre la redacció del nou Pla i la formació d’estudiants interessats en planificació turística mitjançant una activitat eminentment pràctica.

Durada: 75 h

347 - Com obtindre finançament de la Unió Europea
Elx, --, 15 de setembre

L’objectiu general del curs és adquirir la capacitat per a presentar propostes a línies de finançament de la UE per a la realització de projectes i activitats per a entitats públiques i privades. Dins d'aquest hi ha uns objectius específics: familiaritzar-se amb el concepte de projecte europeu i els fons europeus, manejar les fonts d'informació en Internet i desenvolupar les habilitats necessàries per a crear i presentar un projecte europeu, entre altres objectius.

Durada: 25 h

604 - Economia del bé comú
Oriola, 25 de setembre

L'objectiu principal del curs que es presenta és desenvolupar els coneixements teòrics i pràctics per a oferir l'alumnat una aproximació a l'economia del bé comú, com una ferramenta per a la seua implementació als sectors productius i que tenen com a resultat la transformació social.

Durada: 25 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen