Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, a l'àrea Humanitats, ordenats per data d'inici.
128 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


512 - El cielo arde. Los asedios a las grandes ciudades de la historia
Barcelona, 10 de juny

Amb motiu dels 25 anys del setge de Sarajevo i els 80 anys del bombardeig sobre la ciutat de Guernica, aquest curs vol fer un recorregut històric pels assetjaments, caigudes, setges i bloquejos que els conflictes bèl·lics han deixat al seu pas al llarg de l’historia.

Durada: 25 h

46 - Les col·lectivitzacions agràries i urbanes durant la Guerra Civil
Amposta, 16 de juny

Donar a conèixer el fenomen de les col·lectivitzacions dels mitjans de producció que van tenir lloc durant la Guerra Civil. La jornada pretén oferir una perspectiva general i també estudiar casos concrets.

Durada: 5 h

353 - Història i memòria de la Guerra Civil espanyola
A distància, 25 de juny

La guerra del 1936-1939 és el fet més transcendental, traumàtic i controvertit de la història contemporània d'Espanya. Vuitanta anys després que es va iniciar, continua encara suscitant l'interès d'historiadors de tot el món. El curs analitza quina va ser la memòria oficial de la guerra durant el franquisme i les transformacions que ha patit aquesta memòria a l'Espanya constitucional.

Durada: 25 h

6 - Descobrint el Dret a la UAB
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de juny

El curs aproximarà l’alumnat de secundària a les diferents branques del dret i als continguts dels graus mitjançant activitats pràctiques i dinàmiques. Es tracta d'aprendre de manera relaxada i desfer els mites del dret amb els dubtes sobre el dret amb proximitat.

Durada: 20 h

30 - Desxifrem les escriptures del món antic
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de juny

El curs que presentem pretén oferir una introducció general als principals sistemes d’escriptura de la Mediterrània i del Pròxim Orient antics. La metodologia del curs alternarà les sessions teòriques on es descriuran les característiques i el context històric de cadascun, amb tallers sobres pràctiques d’escriptura que n’explicaran el seu funcionament.

Durada: 20 h

48 - Cinema paleontològic: mites i realitat sobre la vida en el passat
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de juny

L'objectiu final és proporcionar als alumnes una visió crítica, basada en el coneixement científic, per trencar amb alguns mites relacionats amb la vida en el passat. Es visionaran pel·lícules i documentals relacionats amb la paleontologia, els fòssils, la prehistòria i l'evolució. Els analitzarem críticament, emfasitzant en aquells aspectes que ens puguen semblar curiosos o contrastables a nivell científic.

Durada: 20 h

231 - Curs teoricopràctic d'arqueologia Vilars 2017
Arbeca, 26 de juny

L’objectiu principal del curs és introduir els participants en el conjunt de tasques que comporta la recerca arqueològica sobre el terreny. La participació implica l’excavació pràctica i la formació en el conjunt de tasques del registre arqueològic: planimetria, rentatge, tria i classificació de materials. Integra igualment les tasques derivades del sistema de mostratge, tractament, tria i classificació de les mostres recuperades.

Durada: 80 h

84 - Maletes de material psicomotriu: vine a crear la teva
Tortosa, 27 de juny

La finalitat d'aquesta jornada és presentar i compartir idees per millorar i/o adequar l'aula de psicomotricitat del centre educatiu i confeccionar-hi materials i recursos, partint de materials reciclats o de baix cost i amb unes pautes clares i senzilles d'aplicar. Sortirem del curs amb una caixa plena de material elaborat i amb moltes idees reals i factibles per adaptar l'aula.

Durada: 5 h

65 - Osteologia humana aplicada a les ciències arqueològica i forense
Girona, 28 de juny

Aproximació a les tècniques bàsiques d’anàlisi de material esquelètic humà recuperat en intervencions arqueològiques i forenses. Competències: (i) diferenciació entre restes humanes i animals; (ii) habilitats pràctiques de determinació sexual i estimació de l’edat; (ii) identificació d’indicadors paleopatològics; (iii) coneixements de les possibles anàlisis bioquímiques. Resultats esperats: capacitat d’enregistrar la informació antropològica bàsica en una fitxa de registre de laboratori.

Durada: 40 h

287 - Jornada sobre art i cultura religiosa a Catalunya. Les relíquies a l'edat mitjana: del testimoni a la llegenda (6a edició)
Vic, 28 de juny

L’edició d’enguany es dedica a les relíquies a l'edat mitjana, objectes molt populars però sovint mal compresos. La cultura actual, fascinada per les llegendes fantàstiques que s'associen a moltes relíquies i potser escandalitzada pels excessos contraris al sentit comú que en ocasions s'hi relacionen, sovint oblida quin és l'origen d'un tipus d'objecte, que esdevingué imprescindible en l'estructuració de la societat cristiana medieval i que per això rebé tractaments artístics excepcionals.

Durada: 8.5 h

333 - Traduir de l'anglès. Problemes recorrents
A distància, 28 de juny

En aquest curs s'analitzarà com la tipologia lingüística determina la construcció del discurs: concretament, veurem que els parlants anglesos no construeixen el discurs de la mateixa manera que ho fan els de parla romànica, perquè la tipologia lingüística a què pertanyen les llengües germàniques i les romàniques és diferent. En aquest curs s'estudiarà aquest determinisme lingüístic a partir de la comparació de textos anglesos amb les traduccions al català o al castellà corresponents.

Durada: 25 h

348 - Coneix el llatí
A distància, 28 de juny

Es tracta d'un curs breu que vol iniciar en el coneixement de les particularitats més essencials de la llengua llatina, dels seus aspectes gramaticals i del lèxic més bàsic, mitjançant activitats pràctiques de reflexió lingüística, de deducció, de comparació de mots i frases entre llengües.

Durada: 25 h

349 - Aprendre a argumentar: curs d'argumentació no formal
A distància, 28 de juny

Saber què fem quan argumentem hauria d'ajudar a millorar la nostra capacitat de defensar opinions davant dels altres. Amb l'objectiu de millorar la nostra capacitat d'argumentar, farem exercicis pràctics d'argumentació i aprendrem a identificar algunes de les fal·làcies que apareixen més sovint en els mitjans de comunicació o en els discursos polítics.

Durada: 25 h

352 - De Monteverdi a Strauss: introducció a l'òpera
A distància, 28 de juny

El curs pretén proporcionar a l'estudiant un panorama extens sobre l'evolució del gènere operístic des dels seus orígens fins al nostres dies. Es posarà a l'abast de l'alumne eines per a una major percepció i comprensió de l'òpera dins el seu context històric i cultural. L'òpera des del seu naixement ha ocupat un lloc preeminent en la historiografia musical, per tractar-se d'un gènere on s'uneixen música, poesia, escenografia, dramatúrgia i ball.

Durada: 25 h

462 - El fet urbà en la societat Maia Precolombina
A distància, 28 de juny

La civilització maia del clàssic (300-1000 dC) es coneguda pels seus edificis, ciutats, produccions artístiques, escriptura jeroglífica, coneixements matemàtics i científics tot dins d’un entorn tropical. L’urbanisme és un dels trets que defineixen aquesta cultura que implica aspectes com: l’adaptació a l’entorn, l’ús i la gestió dels materials a utilitzar, la forma de disposar els edificis, les diferents funcions, les decoracions externes i el vincle entre funcions socials i religioses.

Durada: 25 h

463 - Política, manipulació i poder a l’ antiguitat
A distància, 28 de juny

Política, manipulació i poder son trets que formen part de la realitat quotidiana actual àmpliament recollida pels mitjans de comunicació. No obstant això, a l’antiguitat aquest mateixos trets també eren evidents com a part consubstancial de la societat i el caràcter humà. El repàs a algunes de les civilitzacions més significatives permetrà destacar com s’interrelacionaven els termes esmentats i quin exemple o exemples es poden destacar. En aquest cas, se repassarien les cultures grega, romana i maia.

Durada: 25 h

235 - Acer, ciment i aigua: el patrimoni hidroelèctric de l’Alta Ribagorça
El Pont de Suert, 1 de juliol

L’objectiu del curs és oferir una visió informada de tots els vessants que implica la implantació de la indústria hidroelèctrica a l’Alta Ribagorça. Això inclou els aspectes tecnològics, els que toquen l’estratègia constructiva i l’àmbit polític, les alteracions que es van produir en el paisatge i en el medi natural, i l’impacte humà, tant des del vessant de la població autòctona, com des del vessant dels qui es van establir a la comarca procedents d’altres indrets de l’estat.

Durada: 15 h

11 - Curso práctico de arqueología
L'Alcúdia, 3 de juliol

El curs proporciona una formació bàsica en l’ús dels instruments metodològics i el coneixement de les principals estratègies d’intervenció en el treball de camp i la recerca arqueològica. Consta d’una part pràctica en sessions matinals al jaciment de l’Alcúdia d’Elx, on es porten a terme tasques d’excavació, prospecció, documentació i catalogació del registre arqueològic, i una part teòrica consistent en xarrades sobre temes de recerca impartides per especialistes, seguides d’un temps de debat.

Durada: 200 h

17 - Intèrpret durant una setmana
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de juliol

El curs proposa una breu introducció a la feina d’intèrpret de conferència i els diferents tipus d’interpretació que existeixen. Es practicaran les habilitats principals que necessita un intèrpret com ara la capacitat de parlar en públic, el domini excel·lent de la llengua materna, la memòria, la síntesi, el treball en equip o la reformulació. També es farà una introducció a les tècniques de la interpretació consecutiva i un «tastet» d’interpretació simultània.

Durada: 20 h

19 - Vine a debatre a la UAB!
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de juliol

Aquest curs vol introduir els alumnes de secundària en els rudiments de l'argumentació i l'oratòria. Aquestes són eines indispensables qualsevol que siga el futur professional que tinguen en ment escollir i especialment necessàries en els diferents graus impartits a la Facultat de Dret.

Durada: 20 h

20 - La ciència de les emocions i les motivacions
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de juliol

L'objectiu d'aquest curs és aproximar els futurs estudiants universitaris a la comprensió dels processos motivacionals i emocionals. Es pretén fer una aproximació conceptual i molt pràctica perquè tinguen una visió general del coneixement científic sobre la matèria, de les aportacions de diferents ciències biològiques i socials a la seua comprensió, i de les implicacions que té a la seua vida quotidiana i per a les professions on el coneixement de la motivació i l’emoció humana resulta essencial.

Durada: 20 h

28 - Introducció als estudis culturals
A distància, 3 de juliol

El curs és una introducció als estudis culturals com a camp heterogeni d’aproximacions crítiques a l’anàlisi de les relacions de la cultura i la literatura amb les dinàmiques de la ideologia i el poder. L’enfocament és interdisciplinar i permet connectar cultura i literatura amb qüestions transcendentals per al pensament contemporani, com ara la identitat, el gènere, l’espai o la memòria històrica, mitjançant el debat i l’anàlisi d’obres concretes (literatura, música, cinema, còmic, publicitat).

Durada: 50 h

68 - Introducció al peritatge social forense
Girona, 3 de juliol

Els objectius del curs són introduir a l'estudiant a les ciències socials forenses i al peritatge social; capacitar a l'estudiant per a la pràctica pericial forense; promoure la bona praxis del perit/a social; professionalitzar l'actuació del tècnic envers els requeriments judicials; i emmarcar les actuacions dels forenses socials dins d'un context ètic, deontològic i legal definit.

Durada: 24 h

71 - Comunicació escrita eficaç
Girona, 3 de juliol

Els objectius del curs són els següents: conèixer i practicar tècniques de redacció i recursos d’estil per elaborar textos acadèmics eficaços.; conèixer i usar recursos de consulta a la xarxa (correcció lingüística, convencions, models, consells...); entendre l'elaboració d'un text com un procés i millorar les habilitats personals de planificació, redacció i revisió de textos; i comprendre les característiques textuals i lingüístiques dels textos escrits de caràcter funcional (exàmens, informes, comentaris, recensions, etc.).

Durada: 30 h

86 - Llegir i escriure a Secundària
A distància, 3 de juliol

El curs es proposa l’objectiu de proporcionar als professors de llengua i de literatura d’ensenyament secundari una sèrie de reflexions teòriques i, sobretot, exemples pràctics relacionats amb el cultiu de la lectura i de la bona escriptura als instituts. Es tracta, en definitiva, d’estimular el debat, i alhora d’oferir propostes i models atractius, al voltant de dues activitats fonamentals en l’estudi i la pràctica de la llengua i de la literatura.

Durada: 30 h

239 - De Cuarto Milenio a Expediente X: com fer front a les pseudociències
Vilanova i la Geltrú, 3 de juliol

Amb aquest curs presentem arguments per separar la ciència del que no ho és i dotar d’eines i mètodes per abordar i defensar-se de la pseudociència. Es tracta no tant de resoldre totes les qüestions sinó, més aviat, de suscitar el debat i la reflexió aprofitant el sempre morbós interès que aquest tipus de temes susciten. Encara que la ciència no té respostes per a tot, sí què és, en paraules del conegut divulgador científic Carl Sagan, el millor antídot contra la pseudociència.

Durada: 20 h

260 - Tècniques de meditació aplicades a l'àmbit educatiu
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de juliol

L’excés d’estimulació al qual estem sotmesos pot generar estrès i ansietat. La pràctica de la meditació permet millorar les funcions cognitives i conduir a un estat de consciència i d’atenció plena que ofereix la capacitat d’estar sempre en l’aquí i l’ara augmentant així el benestar personal i professional. Introduir la meditació a l’aula permet que els alumnes augmenten la seua atenció, memòria, autocontrol i creativitat.

Durada: 20 h

265 - Pràctiques sobre el discurs oral en l'àmbit professional
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de juliol

Les habilitats orals són bàsiques en molts àmbits professionals. La intenció del curs és proporcionar eines discursives que permeten als assistents reflexionar sobre la seua pràctica comunicativa i incorporar-hi estratègies que els ajuden a millorar les intervencions orals. D’entre els diversos aspectes que incideixen en l’eficàcia comunicativa, la formació se centrarà en la regulació de la relació social, les presentacions o explicacions orals i l'argumentació en l'àmbit professional.

Durada: 20 h

273 - Colloquia Latina IV
Barcelona, 3 de juliol

En l’ensenyament del llatí hi ha vida més enllà de la traducció. Proposem d'aplicar a l'ensenyament del llatí algunes tècniques pròpies de l'ensenyament de les llengües modernes. Una persona que entén una conversa en llatí i és capaç de parlar, encara que siga de forma senzilla en aquesta llengua, acaba entenent millor els textos llatins. Presentem un curs d'immersió, en què tota la docència es durà a terme en llatí i es motivarà els participants perquè la utilitzen com a llengua vehicular.

Durada: 20 h

280 - Jornades d'actualització científica i didàctica. 10a edició. De la República a la Transició: història i cinema
Barcelona, 3 de juliol

El curs abordarà cinc temes fonamentals de les dècades centrals del segle XX espanyol, des de l’inici dels anys trenta fins al tombant dels setanta als vuitanta. Cada sessió constarà de dues ponències: una d’aproximació general al tema corresponent i una altra en què es projectaran diversos fragments d’obres cinematogràfiques que hi han adreçat la seua mirada; aquests materials visuals seran comentats des d’una perspectiva que tindrà en compte les potencialitats del seu ús a les aules.

Durada: 20 h

303 - El lingüista com a detectiu. Una introducció a la lingüística forense
Barcelona, 3 de juliol

Aquest curs tracta sobre la lingüística forense, una branca de la lingüística aplicada relativament moderna que estudia la interfície entre el llenguatge i el dret. Se’n poden distingir tres grans àmbits d'estudi: el llenguatge jurídic, el llenguatge judicial i el llenguatge evidencial o probatori. El focus del curs se centra en aquest últim àmbit, en el qual els lingüistes fan peritatges d’identificació de parlants, analitzen documents escrits per determinar-ne l'autoria, etc.

Durada: 20 h

304 - Representant la docència: imatges del mestre i l'alumne dins la literatura i el cinema
Barcelona, 3 de juliol

Aquest curs ofereix, primer, una revisió dels diferents conceptes i arquetips de l’ensenyament en el passat cultural d’Europa (centrant-nos especialment en l’ensenyament a infants i joves) i, segon, relacionar aquests conceptes i figures amb les teories actuals sobre les funcions de l’ensenyant i l’alumnat, i el seu paper en la nostra societat.

Durada: 20 h

305 - La ludificació a les aules: un repte per assolir
Barcelona, 3 de juliol

La ludificació és un concepte nou que recull una pràctica ben antiga: la utilització de dinàmiques de joc en activitats que no siguen necessàriament recreatives. Aplicades a l'aula, les dinàmiques de ludificació poder esdevenir una eina ben interessant que aplicar a classe. En aquest curs ens endinsarem, a través d'una introducció teòrica i un seguit d'exemples i activitats pràctics, en la ludificació i en les seues possibilitats dins les aules.

Durada: 20 h

451 - Fer Camí de Santiago. El camí de Santiago com a pont cultural
Elx, 3 de juliol

Es tracta de familiaritzar l'estudiant universitari internacional, així com el nacional, amb l'experiència i la història del Camí de Santiago. Els objectius del curs són mostrar in situ la transcendència del camí en la història d'Espanya i d'Europa, exposar l'estudiantat, per mitjà d'una docència experiencial, aspectes històrics i actuals d'aquest itinerari cultural europeu i proporcionar l'estudiantat una interacció real amb la societat rural espanyola i el medi ambient del camí.

Durada: 60 h

494 - El rostre humà i les passions de l'ànima
Barcelona, 3 de juliol

Amb aquesta proposta de curs pretenem explorar i donar a conèixer fins a quin punt la fisiognomia i els seus accidents facials, malgrat la seua condició estructural, poden ser o no els encarregats de transmetre els estats emotius. La cara és doncs l'ànima?

Durada: 25 h

496 - El Tiempo y sus metamorfosis. Arte, literatura, música y pensamiento
Barcelona, 3 de juliol

El propòsit del curs és crear una oportunitat que permeta pensar en el temps des de les disciplines que més relació i dedicació han dedicat a aquest fenomen i el seu fluir, la qual cosa constitueix un problema fonamental per l’ésser humà, ja que el temps té com rerefons la mort. Així mateix, s’aprofundirà en com el temps s’ha expressat, com ha cobrat forma en les especulacions de la filosofia, l’astrofísica, la literatura, la religió, l’art i la música.

Durada: 25 h

503 - La Càtedra Pere Ibarra de la UMH
Elx, 3 de juliol

Els objectius del curs són fer conèixer el treball realitzat en els primers vuit anys de la Càtedra, informar dels treballs realitzats i incorporar els participants com a col·laboradors de la web elche.me.

Durada: 25 h

536 - La emergencia del África subsahariana en un mundo multipolar
Barcelona, 3 de juliol

El curs serà impartit i coordinat pels membres del col·lectiu africaye.org, el qual treballa per la divulgació de la realitat africana fent accessible a tothom informació sobre el continent i profunditzant en el coneixement dels diferents contextos subsaharians. També contarà amb la presencia dels membres del col·lectiu Wiriko.

Durada: 25 h

539 - Murillo en el quart centenari del seu naixement
Barcelona, 3 de juliol

De la mà d’especialistes no tan sols de la figura de Murillo sinó també de passatges històrics, literaris i socials vinculats a la Sevilla de l’època, el curs vol oferir una visualització ben completa de tots aquells aspectes que van formar part tant de la vida com de la pintura del mestre andalús.

Durada: 25 h

547 - A viva veu: poesia i performance
Barcelona, 3 de juliol

Aquest curs es planteja com un espai de reflexió sobre els vincles entre poesia, recitació i performance. Com es recitaven/cantaven els poemes homèrics, els poemes èddics o la poesia medieval en el seu temps? Hi havia cap tipus de representació performativa? Respondre a aquestes i altres preguntes des d'una perspectiva teòrica i pràctica és l'objectiu d'aquest curs.

Durada: 25 h

549 - Barcelona 1917. Arte en guerra
Barcelona, 3 de juliol

L'any 1917, en plena I Guerra Mundial, Barcelona es va convertir en capital de l'art d'avantguarda. Comprendre el que va passar a Barcelona en 1917 significa endinsar-se en la relació entre avantguarda i bel·licisme a través de llenguatges tan variats com la pintura, la música i la dansa. No en va, en la Barcelona de 1917 es van reunir artistes avantguardistes de la talla de Pablo Picasso, Francis Picabia i el matrimoni Delaunay, així com iniciatives expositives d'una importància cabdal.

Durada: 25 h

581 - Estetització de la política i politització de l’art
Barcelona, 3 de juliol

Aquest curs farà un recorregut per aquell pensament contemporani per al que la qüestió de l’art i de la política ha esdevingut un encreuament essencial per pensar el nostre fer i el nostre voler, i que en bona mesura ha volgut entendre l’art com un mitjà de transformació de la nostra subjectivitat. Recorrerem part del pensament de Foucault, Rancière, Deleuze, Derrida, Badiou, entre d’altres, per tal de respondre a la pregunta sobre la funció política de l’art.

Durada: 25 h

588 - Lengua española y cultura hispánica
Girona, 3 de juliol

Els objectius del curs són els següents: adquirir les habilitats bàsiques de comprensió i producció oral i escrita en espanyol; saber utilitzar estratègies comunicatives adequades en àmbits i situacions diferents; entendre millor la diversitat lingüística i cultural i desenvolupar actituds positives cap a elles; ser conscient de les principals característiques de la cultura occidental (especialment, catalana, espanyola i europea); familiaritzar-se amb obres literàries i artístiques; i visitar enclavaments històrics rellevants.

Durada: 100 h

589 - Espiritualitad y escritoras
Barcelona, 3 de juliol

El curs planteja un recorregut interdisciplinar pel context cultural i religiós de l'edat mitjana i el Renaixement que permet entendre i valorar millor algunes de les obres mes importants de la literatura espiritual europea creada per dones.

Durada: 25 h

590 - El que volem de saber de la nova normativa del català
Barcelona, 3 de juliol

Amb la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana i l’aprovació de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, a finals del 2016, va culminar el procés d’actualització de la normativa de la llengua catalana posterior a Pompeu Fabra. En el curs s’analitzaran les principals novetats de les dues obres i es donarà informació útil per poder llegir i consultar autònomament la Gramàtica.

Durada: 25 h

599 - Dones i creativitat
Cornellà de Llobregat, 3 de juliol

L’objectiu d’aquest curs és endinsar-nos per la cara oculta de moviments tan coneguts com l’impressionisme, el modernisme, el simbolisme, l’expressionisme abstracte, el minimalisme o l’art d’acció, a través de la reivindicació de tot un seguit de dones artistes que fins al moment, dins la historiografia artística imperant, no han obtingut la visibilitat dels seus homòlegs masculins.

Durada: 25 h

608 - Heterodoxos, singulars i estigmatitzats a la història de l’art
Barcelona, 3 de juliol

Coincidint amb l’exposició temporal que el Museu Nacional dedica a l’heterodox artista Ismael Smith (1886-1972), i que es podrà veure a partir del 23 juny de 2017, aquest curs tractarà d’artistes que han ocupat un espai singular dintre de l'art català i universal. Les raons poden haver estat de diferent ordre, biogràfiques o artístiques, en un recorregut que va del Renaixement als temps actuals.

Durada: 25 h

610 - La història femenina del món: llegint, mirant i pensant dones
Cornellà de Llobregat, 3 de juliol

Una novel·la és una font històrica? Quins documents ha fet servir la historiografia o fins i tot la universitat més moderna per a pensar el passat? Tenen sexe, els documents escrits, i les obres d’art? Aquest curs ens convida a fer un passeig pel passat a partir de documents escrits per dones en diversos formats: cartes, novel·les, apunts biogràfics i més com a cos textual per a pensar la història tot enfocant la història femenina del món.

Durada: 25 h

624 - Historia y cultura: rutas por la Barcelona más mágica
Barcelona, 3 de juliol

La novel·lista barcelonina d'èxit, Sylvia Lagarda-Mata, autora de llibres com Fantasmes de Barcelona, ofereix un curs d'història i cultura amb recorregut per diferents itineraris de Barcelona on explicarà detalls i curiositats desconeguts per la majoria de ciutadans. Un curs dirigit tant a persones de fora, com per a persones que volen conèixer més d'aquest històrica ciutat.

Durada: 20 h

257 - Escola d'Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. Jornades internacionals sobre literatura parlada. L'art de dir i l'art d'explicar (8a edició)
Monistrol de Montserrat, 4 de juliol

L’UVic-UCC, en col·laboració amb Abadia de Montserrat, obre la VIII Escola d’Estiu adreçada a persones que, des de l’àmbit de l’ensenyament, la biblioteca infantil, la recerca o la motivació personal, tinguen interès en l’aprofundiment d’aspectes del llibre infantil i juvenil. Aquesta edició se centra en la literatura parlada. L’art de dir i l’art d’explicar, tema que ens permet reflexionar sobre el valor de la transmissió oral de la literatura per a infants i joves.

Durada: 30 h

546 - Identitats nacionals i nacionalismes a l'estat espanyol en l'època contemporània. Galeusca Història
Palma, 4 de juliol

Es presentaran ponències sobre l'evolució des de principis del segle XIX fins al temps present de les alternatives nacionalistes del País Basc, Catalunya, Euskadi, Galícia, País Valencià, Navarra i Illes Balears. El curs s'emmarca dins la dinàmica dels Galeusca-Històrica.

Durada: 25 h

221 - Art i territori
Agramunt, 5 de juliol

Aquest curs pretén fer una immersió en l’art, la creació artística i la seua relació amb el territori com a font d’inspiració. Enguany té una unitat temàtica: els camins, que esdevenen l’eix central de les activitats d’art contemporani. Són elements lineals trepitjats per nombroses generacions al llarg de molts segles abans que nosaltres, un testimoni de l’activitat humana del nostre passat i part del nostre paisatge històric.

Durada: 25 h

299 - Multilingüismo y AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras)
Benissa, 5 de juliol

El multilingüisme és una prioritat per a l’educació; els programes per a l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) han experimentat un gran auge en diversos cicles educatius. Presentarem diversos enfocaments sobre el multilingüisme, projectes per a la implantació de programes bilingües en distints nivells, l’aplicació de les TIC i el paper de les institucions i el professorat, la seua formació i els recursos disponibles per a una integració en aquests programes.

Durada: 50 h

223 - El periodisme i la guerra civil: informació o propaganda
Alcoletge, 6 de juliol

El dos objectius principals del curs són: estudiar el paper del periodisme durant la Guerra Civil i aprofundir en el coneixement del Front del Segre en relació al nostre territori. Comparar la situació real que es vivia amb la situació explicada als mitjans de comunicació. Situació actual de la qüestió. Analitzar la figura del periodista segons el bàndol.

Durada: 20 h

226 - República, guerra i postguerra (1931-1950). Els altres protagonistes
Tremp, 6 de juliol

Continua el cicle, iniciat l’any passat, que aprofundeix en el període històric que va des de la República (1931) fins a la Postguerra (1945) i, especialment en la virulència de la Guerra Civil viscuda al Pallars. S’endinsarà als alumnes en diversos aspectes d’aquest període històric: el vessant militar i social o els canvis econòmics i, fins i tot, paisatgístics.

Durada: 25 h

101 - L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (I)
Cocentaina, 7 de juliol

L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (I) és un curs de 30 hores lectives i 2 crèdits (vàlids per a la Capacitació). L’objectiu que ens plantegem és mostrar diversos recursos en línia amb què el professorat de valencià podrà ajudar el seu alumnat a consolidar de manera autònoma els coneixements que necessita un aprenent inicial de valencià.

Durada: 50 h

38 - Dona i flamenc a Catalunya. Una visió històrica. Jornada de formació introductòria teoricopràctica
Tarragona, 8 de juliol

Es farà un recorregut històric introductori per les gran figures femenines del ball, del cant i del flamenc a Catalunya. Des de mitjans del segle XIX, passant per Carmen Amaya fins a Belén López, considerada actualment una de les millors del panorama flamenc internacional, nascuda a Tarragona al desembre de 1986.

Durada: 5 h

26 - Connecta amb la Xina: els estudis de l'Àsia Oriental a la UAB
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de juliol

La Xina és cada vegada més present a les nostres vides, fins al punt que podem dir que ja forma part del nostre entorn més quotidià, dels nostres barris, de l’escola, de la feina, dels amics, etc. Tanmateix, què en saps realment de la Xina? Sabeu que a la Xina es parlen més de 100 llengües diferents? Sabeu que la Xina va inventar la impremta, la pólvora i la brúixola? Sabeu que el color blanc simbolitza la mort? Sabeu que és a la Xina on hi ha més bloguers i youtubers del món?

Durada: 20 h

29 - La ciència de les emocions i les motivacions
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de juliol

L'objectiu d'aquest curs es aproximar els futurs estudiants universitaris a la comprensió dels processos motivacionals i emocionals. Es pretén fer una aproximació conceptual i molt pràctica perquè tinguen una visió general del coneixement científic sobre la matèria, de les aportacions de diferents ciències biològiques i socials a la seua comprensió, i de les implicacions que té a la seua vida quotidiana i per a les professions on el coneixement de la motivació i l’emoció humana resulta essencial.

Durada: 20 h

95 - Iniciació al Projecte Filosofia 3/18
Girona, 10 de juliol

L’objectiu del curs és proporcionar als ensenyants d'Infantil, Primària i Secundària una visió de conjunt de Filosofia 3/18 en tant que projecte educatiu d'ampli espectre, que pretén ajudar els estudiants a ser més reflexius i autònoms. Tot això tenint cura especial d'un tractament alhora cognitiu i emocional. Les competències que es treballen durant el curs són: competència d’aprendre a aprendre; competència comunicativa; competència d’autonomia i iniciativa personal; i competència social i ciutadana.

Durada: 15 h

110 - Taller pràctic d'actualització de la normativa de llengua catalana. La nova Ortografia i la nova Gramàtica
Girona, 10 de juliol

1. Novetats en la normativa catalana, com, quan, per què. 2. Treball sobre textos aplicant les novetats en l’ortografia. 3. Treball sobre textos aplicant les principals novetats en la gramàtica. 4. Abast de la Gramàtica de la Llengua Catalana publicada el 2016 per l'Institut d'Estudis Catalans. 5. Treball comparatiu de textos acceptables o no en diferents contextos. 6. Ús d’eines per al control de la normativa. 7. Eines de consulta.

Durada: 32 h

148 - Com s'escriu un best-seller? Curs sobre tècniques i estructures narratives
Lleida, 10 de juliol

Els alumnes aprendran tècniques narratives que són fonamentals a l’hora de construir un relat capaç de captivar l’atenció dels lectors. La creativitat es pot estimular i alimentar. Compartiran amb nosaltres les seues lluites autors que han aconseguit que els seus llibres esdevinguen best-sellers: Víctor del Árbol (premi Nadal 2016), Luz Gavàs (autora de Palmeras en la nieve), Martí Gironell (premi Néstor Luján de Novel·la Històrica 2008) i Care Santos (premi Nadal 2017).

Durada: 25 h

264 - La creació de la memòria històrica al llarg dels segles. VIII Jornades d'Història de l'Església i de la Religiositat (edició especial 300 Aniversari Jaume Caresmar)
Os de Balaguer, 10 de juliol

El Monestir de les Avellanes fou un dels focus més importants de la il·lustració a Catalunya. Destacaren per ser introductors del mètode científic en la historiografia moderna catalana. Un programa amb els millors especialistes universitaris, per conèixer, analitzar i interpretar com al llarg de la història els historiadors, erudits i intel·lectuals han visualitzat i ens han explicat la història dels monestirs medievals.

Durada: 15 h

275 - Jocs, contes i art. Filosofia 3/18 a Educació Infantil
Barcelona, 10 de juliol

Aquest curs està pensat especialment per a mestres d’Educació Infantil que vulguen treballar el projecte Filosofia 3/18 a l’aula. En les 15 hores de formació treballarem a partir dels recursos del programa d’Ed. Infantil «Juguem a pensar», i veurem com podem potenciar la capacitat intel·lectual dels més petits, introduint i reforçant els hàbits cognitius i les actituds afectives a través de jocs, contes i art (pintura, música i cinema).

Durada: 15 h

306 - Curs de pronunciació anglesa per a professionals de l'ensenyament
Barcelona, 10 de juliol

Aquest curs està destinat a professionals de l’ensenyament que ensenyen anglès o que impartisquen les seues classes en anglès i vulguen millorar la pronunciació i les habilitats orals en aquesta llengua. El curs, amb un vessant majoritàriament pràctic, aporta una visió general dels sons vocàlics i consonàntics d’aquesta llengua, així com d’altres trets fonamentals com l’entonació i l’accent. L’objectiu final és assolir una pronúncia acurada i plenament intel·ligible, entre altres.

Durada: 20 h

318 - La literatura fantàstica i l'edat mitjana
Barcelona, 10 de juliol

Amb l’auge de la televisiva Joc de Trons la literatura fantàstica està experimentant una nova joventut entre el gran públic equiparable al que es va experimentar amb la irrupció de la Terra Mitja de J.R.R. Tolkien. En aquest curs resseguirem les relacions de la literatura fantàstica amb una de les seues principals fonts d’inspiració, l’edat mitjana, i les possibilitats didàctiques que obre aquest fet.

Durada: 20 h

320 - Ensenyar literatura catalana avui. Eines, estratègies i neguits
Barcelona, 10 de juliol

Com podem ensenyar literatura catalana avui dia? Aquest curs vol reflexionar sobre l’ensenyament de la literatura a les aules i oferir metodologies, estratègies i abordatges didàctics que puguen ser útils per als professors. Des d’una visió molt pràctica, diversos professors de secundària i universitat brindaran la seua experiència i les seues propostes perquè siguen aplicables a les classes.

Durada: 20 h

475 - El foment de la creativitat des de la pedagogia i la filosofia per a la pau amb xiquets i xiquetes
Castelló de la Plana, 10 de juliol

La societat del segle XXI requereix pedagogies que promoguen la creativitat des d'edats primerenques. El curs proposa la importància de ser persones creatives a través d'un diàleg entre l'educació, la filosofia per a la pau i l'escola de filosofia amb xiquetes i xiquets. Abordarà qüestions teoricopràctiques i reconeixerà el paper de la creativitat en la capacitació d'una ciutadania activa i transformadora, així com en la construcció de la pau i en la transformació pacífica dels conflictes.

Durada: 40.5 h

476 - L'ordre de Santa Maria de Montesa. Una revisió històrica amb motiu del seté centenari de la seua fundació
Sant Mateu, 10 de juliol

Han transcorregut set segles des que el 10 de juny de 1317 el papa Joan XXII va expedir la butlla fundacional de l'ordre de Santa Maria de Montesa, un expedient per solucionar en les comarques septentrionals valencianes els problemes originats per l'abolició de l'ordre del Temple i que determinaria durant segles l'esdevenidor dels pobles de la comarca. L'objectiu és reflexionar sobre el significat d'aquesta institució i la seua evolució històrica vinculada a la dels pobles del Maestrat.

Durada: 20 h

487 - Luter: 500 anys de Reforma
Barcelona, 10 de juliol

La vigília de Tots Sants de 1517, ara ja fa cinc cents anys, l’agustí Martí Luter penjà a la porta de l’església del Palau de Wittenberg les seves noranta-cinc tesis conegudes com les Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. Aquest fet va suposar l’inici del que s’ha conegut en la història d’occident com a Reforma protestant. Al llarg d’aquest curs, mostrarem els antecedents, el desenvolupament i els efectes d’aquesta reforma fins als nostres dies.

Durada: 25 h

488 - Clàssics d'orient. Els grans moments del pensament de l'Índia i la Xina
Barcelona, 10 de juliol

Aquest curs es proposa introduir l’alumne en els moments més destacats del pensament de l’Índia i la Xina, i en les pràctiques salvífiques, meditatives i marcials que hi estan associades. Les sessions teòriques es complementen amb una part pràctica que cerca d’endinsar l’alumne en la saviesa asiàtica d’una manera més experimental, mitjançant sessions de ioga de la força i meditació advaita, taitxí, meditació budista i ioga kundalini. Aquestes sessions tenen lloc en col·laboració amb Happy Yoga.

Durada: 25 h

495 - Ecosistemes de l'art actual: producció, pensament i mediació
Barcelona, 10 de juliol

El curs proporciona una visió panoràmica dels diversos agents que intervenen en els sistemes de producció i recepció de l'art contemporani. Així mateix, ofereix una idea clara dels diversos àmbits de treball que conformen el sector professional de l'art i la cultura a Catalunya i arreu. Les sessions, teoricopràctiques, les condueixen artistes, crítics, historiadors, pensadors, curadors i mediadors que, mitjançant els seus coneixements i una metodologia interdisciplinària, aprofundeixen en la naturalesa de la producció i el pensament de l'art en el marc de l'economia del coneixement en que ens movem. Per tant, també s'incideix en la funció de l'art en les societats contemporànies.

Durada: 25 h

506 - Què s’amaga darrera el teló?
Barcelona, 10 de juliol

La idea d’aquest curs és mostrar als espectadors què amaga una producció teatral. El curs ens situarà en la realitat escènica actual i després, ens acostarem a les diferents disciplines creatives que amaguen una posada en escena a partir del muntatge Bodas de sangre que la companyia La Perla 29 estarà exhibint en aquestes dates al Teatre Biblioteca de Catalunya. Una producció dirigida per Oriol Broggi i amb un repartiment encapçalat per Clara Segura.

Durada: 25 h

511 - Cimarrones, bucaneros y otras comunidades rebeldes de América
Barcelona, 10 de juliol

El curs pretén que els alumnes tinguen una participació activa i que no només reben la informació en forma de conferències. La música, el ball i el cinema també hi seran presents a les sessions. Quan finalitze, hi haurà una taula rodona on es podrà debatre la informació rebuda durant el curs, i en la que es podran relacionar també les actuals migracions amb les que hi va haver cap a Amèrica en el passat.

Durada: 25 h

519 - La formació del professorat i la professionalització del docent com a eixos de millora del sistema escolar
Palma, 10 de juliol

Aquest curs vol oferir als docents actuals i futurs debat i propostes col·laboratives per millorar el sistema escolar: formació inicial i permanent i la seva professionalització. També analitzar diversos programes de millora de la formació inicial del professorat exitoses a l'estat espanyol; noves tendències en inducció docent i formació permanent del professorat per professionalitzar-se i cohesionar equips; i paper de les associacions professionals i les comunitats d'aprenentatge professional.

Durada: 25 h

541 - La Barcelona oculta
Barcelona, 10 de juliol

La proposta del curs se centra a reivindicar part del nostre llegat no només a través de les conferències impartides a les aules, sinó també amb la visita i l’explicació dels programes decoratius in situ d’edificis com el Palau Episcopal, la Llotja, la casa d’Erasme de Gónima, el Palau de la Duana o el Palau Dalmases, a fi d’apropar al públic assistent a la realitat d’unes manifestacions artístiques tan interessants com desconegudes.

Durada: 25 h

548 - Ancestres, esperits, zombis: representacions culturals de la mort i els difunts
Barcelona, 10 de juliol

Davant del misteri de la mort, com recordem o imaginem aquells que ja no hi són? Com els evoquem i els fem presents en la nostra vida i en gestionem els lligams? Per què en totes les cultures hi ha morts que es manifesten als vius? De què parlen aquestes veus vingudes del més enllà? Quines idees socials, polítiques i artístiques s’amaguen rere la creença en les presències espectrals i el retorn dels difunts? Com es construeixen i manipulen aquestes imatges i records? Des d’una perspectiva multidisciplinària (antropologia, psicologia, filosofia, arqueologia, epigrafia, literatura, teatre i cinema), en aquest curs s’estudia la gestió del record dels difunts i les seves representacions culturals des de l’antiguitat fins als nostres dies.

Durada: 25 h

583 - Subversió artística en règims totalitaris i altres formes d'intervencionisme estatal
Barcelona, 10 de juliol

El curs és una aproximació -des de diferents contextos culturals, polítics i socials- a la resposta crítica que articulen diferents artistes integrats a sistemes disciplinaris de tipologies diverses. A partir de disciplines com l’antropologia, la filosofia, la història de l’art, la praxis artística i l’activisme, s’explicitarà com l’art pot esdevenir un instrument per enfocar certes problemàtiques i potenciar un pensament crític.

Durada: 25 h

615 - Els viatges, la música i l’escena entre els segles XVIII i XIX
Barcelona, 10 de juliol

Experts en diferents àrees artístiques i socials ens faran reviure una època cabdal per entendre la modernitat. Sabrem com i perquè es viatjava i es reproduirà algun dels trajectes dels artistes del moment. Es tractarà el pensament de l’època, la dansa, l’òpera, el teatre i la música instrumental. En algunes sessions tindrem exemples musicals en directe.

Durada: 25 h

312 - Fusión y mestizaje: España y Cuba, sorprendentes viajes de ida y vuelta
Torrevella, 11 de juliol

Aquest curs és un recorregut multidisciplinar pels casos d’interculturalitat en la producció artística (literària, cinematogràfica, urbanística...) i científica del fet hispànic a Cuba i viceversa. D’aquesta manera s’hi estudiarà des d’una perspectiva històrica, cultural i antropològica les relacions interculturals entre Cuba i Espanya, i s’hi aprofundirà en la fusió i el mestissatge de les cultures, analitzant també casos concrets en la interrelació cultural Espanya-Cuba en els darrers anys.

Durada: 37 h

139 - Pensament, onomàstica i tradició clàssica en el món clàssic i medieval (V): novel·la, tragèdia, epicureisme i poesia hel·lenística
Lleida, 12 de juliol

Curs interdisciplinari que pretén analitzar qüestions de pensament i tradició en el món clàssic i el medieval. S’abordaran qüestions i conceptes com l’amor en l’epicureisme, la tragèdia grega clàssica i la crisi dels refugiats: les tragèdies de súplica en el món antic i contemporani. El curs està adreçat als alumnes de les facultats de Lletres i Ciències de l'Educació així com al públic en general.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

140 - Els museus i el patrimoni en el territori. Els museus en venda: comercialització de producte de proximitat
Lleida, 12 de juliol

L’edició d’enguany s’endinsarà en la promoció i comercialització de productes locals. L’estreta vinculació que molts museus tenen amb un territori i una societat a la qual contribueixen i ajuden a explicar-se i a mostrar-se a si mateixa i als visitants forans, implica sovint una relació amb algun sector de l’activitat i producció econòmica de proximitat, sovint arrelada en la tradició, a vegades de caràcter artesanal, altres molt més modernitzada.

Durada: 16 h

149 - Anàlisi d'errades i interllengua en l'ensenyament d'ELE
Lleida, 12 de juliol

Aquest curs està adreçat a persones que tenen un cert coneixement o experiència en la didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera o segona llengua, encara que també el poden seguir estudiants d’últim any de grau que vulguen especialitzar-se en ensenyament d’ELE. Està orientat a introduir i a desenvolupar els conceptes d’interllengua i errades i a plantejar la incidència que aquests tenen en el procés d’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Durada: 20 h

514 - L'assaig: pensament en diàleg i models de llengua
Castelló de la Plana, 12 de juliol

El curs està pensat com a reflexió literària i lingüística de l'assaig, un tipus d'escriptura que ha anat guanyant terreny en el camp de la cultura escrita, i que cada vegada és més vigent en el nostre temps, convuls, accelerat i amb poques hores per a la lectura pausada. Els objectius són: tractar de fer entendre com és de divers el món de l'assaig, com abraça tota la cultura escrita: científica, tècnica i humanística i quina és l'aportació al model de llengua estàndard, sempre canviant.

Durada: 20 h

552 - El naixement de la música barroca
Puigcerdà, 12 de juliol

El barroc és dels canvis més importants en la concepció musical de tots els temps. El barroc va intentar donar solució al problema de l'expressió dels afectes humans a la música polifònica. Descobrirem els seus orígens i un dels seus primers representants, Claudio Monteverdi, en el seu 450è aniversari.

Durada: 16 h

554 - Vinya en alçada
Puigcerdà, 12 de juliol

Es facilitaran coneixements i tècniques del cultiu d’explotacions de vinya en alçada. Inclou visita a vinyes.

Durada: 8 h

269 - Poblacions rebutjades, poblacions desplaçades. XXII Curs d'estiu-Reunió científica del Comtat d'Urgell
Balaguer, 13 de juliol

El curs analitzarà diversos motius d'exclusió que imposen el desplaçament de poblacions a l'edat mitjana, especialment per motius de creences, cultura i pressió política. També s'analitzarà l'encaix de la població expulsada amb l'existent en les terres d'acollida.

Durada: 15 h

560 - Una història de Barcelona a través de les muralles
Puigcerdà, 13 de juliol

El periodista i historiador Enric Calpena ens oferirà una aproximació rigorosa a l'evolució de la ciutat de Barcelona al llarg de la seua història.

Durada: 8 h

225 - Empresa, política i territori: vincles materials, lligams emocionals
Les Borges Blanques, 14 de juliol

El curs s'adreça a un públic interessat en el món empresarial des d’un punt de vista històric i també en aspectes de la divisió territorial. A més, el curs vol aprofundir en la reflexió entorn dels lligams entre el món empresarial i la política, mentre que el vessant geogràfic s’aproximarà als factors econòmics, polítics i emocionals que intervenen en el disseny administratiu del territori.

Durada: 25 h

3 - Memorias de África: reconstruyendo las prácticas coloniales españolas y sus huellas en Marruecos y Guinea Ecuatorial. Hacia un patrimonio cultural hispanoafricano
Sant Vicent del Raspeig, 17 de juliol

El Marroc i Guinea Equatorial van ser els dos territoris principals de la colonització espanyola a Àfrica. Certes pràctiques socioculturals, lingüístiques o evangelitzadores del colonialisme espanyol van deixar la seua empremta. S'analitzaran els marcs jurídics diferents per a la població colona i autòctona, les polítiques lingüístiques d’espanyolització i les polítiques evangelitzadores per a aprofundir en la convivència colonial intercultural i en les seues conseqüències.

Durada: 55 h

12 - Els estudis queer: literatura i cinema
A distància, 17 de juliol

El curs pretén proporcionar els conceptes claus dels estudis queer com a crítica de la identitat i dels règims normatius de la sexualitat, l’anàlisi de les minories sexuals i de gènere i el paper de la sexualitat en la cultura, amb especial atenció a l’estat espanyol. El curs examina la producció literària i cinematogràfica espanyola i catalana de les darreres dècades com a espais de reflexió i representació de la identitat, el gènere i la sexualitat normativa i queer.

Durada: 37 h

97 - La ciudad protohistórica de Herna / Peña Negra (III): la muerte durante el final de la Edad del Bronce y el Hierro Antiguo
Crevillent, 17 de juliol

S’analitzen les manifestacions funeràries durant el Bronze Final i del Ferro a l’antic sudest. S’analitza el món de la mort en època d’orientalització en les comarques centrals valencianes i l’àrea tartèssica d’Andalusia, Extremadura i el sud de Portugal. S’hi incorporaran les novetats sobre la presència fenícia antiga en la costa malaguenya. Visita al jaciment de Peña Negra/Les Moreres i taller sobre osteoarqueologia.

Durada: 50 h

214 - Passejades per a escriptors
La Seu d'Urgell, 17 de juliol

Els objectius del curs són: vincular la creativitat a l’observació i a la vida; desmitificar les musses i generar vincles entre allò quotidià i allò excepcional; aprendre a mirar el món amb ulleres d’escriptor: educar l’hàbit de cercar idees i oblidar la creença de que les generem; desenvolupar el món observat i caminar de la realitat a l’art; tastar i consolidar estratègies literàries per tal que la idea esdevinga obra.

Durada: 20 h

329 - Fent memòria: imatges, records i silencis que són històries
Gandia, 17 de juliol

Les imatges produeixen processos de record caracteritzats per la seua empremta afectiva, la qual cosa determina experiències singulars a l’hora d’abordar la «memòria encriptada», cosa essencial en la història del segle XX de l'estat espanyol, caracteritzat per la seua desmemòria. La fotografia o el cinema són materials que encarnen un moment de vida, amb l'especial capacitat de portar el passat al present. Ens enfronten tant al record subjectiu com a l'elaboració de la memòria col·lectiva.

Durada: 10 h

394 - Dues amenaces i una resposta: més democràcia enfront del canvi climàtic i la intel•ligència artificial
Gandia, 17 de juliol

Dues amenaces planen sobre el futur de la humanitat a mitjà termini: el canvi climàtic i el domini de la intel•ligència artificial sobre l’ésser humà. Afrontar aquests desafiaments és urgent perquà la democràcia, dramàticament afeblida en l’actualitat, recupere el seu vigor. Malgrat la crisi d’identitat que envaeix Europa, aquesta pot i ha de contribuir a regenerar la democràcia i així posar la humanitat en condicions d’afrontar els esmentats riscos que n’amenacen la supervivència o la llibertat.

Durada: 12 h

458 - Comunicar el desenvolupament: humanitzar l’insostenible
Gandia, 17 de juliol

La comunicació del desenvolupament tindrà un paper determinant els pròxims anys, com un pilar de l’Agenda 2030. És un mitjà d’acció amb el qual organitzacions civils i administracions públiques poden impactar amb un projecte en la societat, de manera transparent i directa, i possibilitar la implicació de la societat en la transformació del seu entorn i de les persones. S’aprofundirà també l’ús de les noves eines de comunicació al desenvolupament i les recents aplicacions.

Durada: 12 h

484 - Reconstruir l'edat mitjana. Bruixes, heretges, jueus i altres realitats medievals
Barcelona, 17 de juliol

L'objectiu d'aquest curs és analitzar d'una manera didàctica, experimental i crítica els lligams entre la realitat històrica i cultural de determinats col·lectius medievals i la projecció i interpretació que se n'ha fet en l'imaginari actual. Es reflexiona, doncs, sobre l'època medieval i la manera com l'ha representat i interpretat la societat contemporània.

Durada: 25 h

491 - El jazz: más que una música
Barcelona, 17 de juliol

El jazz és un estil musical que ha evolucionat ràpidament, integrant-se no només a les col·leccions personals dels oients, sinó també als mitjans de comunicació, pel·lícules, publicitat, etc. Aquest curs repassa, mitjançant exemples auditius i visuals, els principals subestils del jazz, la implicació d'aquesta música amb els sentiments dels oients i el seu ús als productes audiovisuals.

Durada: 25 h

501 - Deu llibres que van canviar el món contemporani
Barcelona, 17 de juliol

La paraula impresa ha estat històricament una eina de transformació política. El món contemporani també ha estat testimoni de la força mobilitzadora de molts textos que han agitat les consciències i, alhora, han endegat profunds canvis socials. El present curs analitza deu llibres de contingut polític que estan estretament lligats als grans processos històrics de la contemporaneïtat.

Durada: 25 h

508 - Literatura i sèries de televisió: l'imaginari col·lectiu de la medicina i la ciència
Barcelona, 17 de juliol

La medicina i la ciència han estat i segueixen sent fonts immenses d’inspiració literàries i actualment de les sèries de televisió. Aquest curs té per objectiu estudiar la novel·la mèdica i científica, des dels clàssics pioners dels bestsellers mèdics i dels recursos narratius del relat científic fins a la funció de la literatura i les sèries de televisives mèdiques i científiques com a font de divulgació.

Durada: 25 h

555 - El cant coral: la màgia de la polifonia
Barcelona, 17 de juliol

El curs vol oferir algunes nocions bàsiques de la història de la música coral universal, de tots els temps i tots els autors, així com una visió de la història de la pràctica del cant coral a Catalunya i la seua situació actual.

Durada: 25 h

584 - La Revolució russa i la cultura soviètica
Barcelona, 17 de juliol

Coincidint amb la celebració del centenari de la Revolució bolxevic, aquest curs proposa una reflexió sobre les relacions entre la cultura russa i els fets de 1917. Després d'una aproximació històrica a la Revolució, es parlarà dels efectes que tingué en la literatura, les arts plàstiques, el cinema, la publicitat, l'arquitectura, el feminisme i es veurà com les diverses teories sobre la construcció d'un món i un home nous influenciaren en la creació de la cultura soviètica.

Durada: 25 h

336 - What crisi? Incertesa i canvi com a motor de la història
Gandia, 18 de juliol

Etimològicament, crisi és una paraula procedent del grec antic i relacionada amb el verb kríno, que posseeix, entre altres accepcions, la d’escollir, resoldre o jutjar. I és que en els períodes crítics és quan les societats humanes es veuen més seriosament obligades a l’exercici de jutjar les causes dels problemes, així com de resoldre i escollir les solucions més adequades per a la situació present, solucions que, en molts casos, constitueixen els fonaments del període històric posterior.

Durada: 10 h

190 - El món de Shakespeare i la música
La Seu d'Urgell, 19 de juliol

Aquest curs es proposa presentar els principals elements que configuren l’època «isabelina», autèntica edat d’or de la música anglesa. Es donaran a conèixer els seus protagonistes i es facilitaran les claus per endinsar-se en algunes de les propostes musicals que en els diversos gèneres, tant en els àmbits de la música sacra com profana, així com en el camp de la música instrumental emergent, ens ha deixat la música d'aquest període, destacant alhora els vincles amb l’obra de Shakespeare.

Durada: 20 h

338 - Escriptura i representació dels grans traumes del segle XX
Gandia, 19 de juliol

Mitjançant el debat sobre dos grans traumes del segle XX —Gran Guerra i Holocaust—, pretenem reflexionar per veure fins a quin punt la literatura i les imatges poden ser un millor mitjà per expressar i representar alguns aspectes que no han d’oblidar-se. L’efecte d’aquesta síntesi és col·laborar en el desenvolupament de la nostra sensibilitat cap a aquests traumes i les seues conseqüències, tot gestant una espècie d’impostergable imaginació crítica que ens ensenye a resistir a qualsevol signe d’inhumanitat.

Durada: 10 h

439 - Taller de crítica de cine: com analitzar i criticar una pel·lícula.
Gandia, 19 de juliol

El cine enamora i tot cinèfil té una opinió formada sobre les pel·lícules que veu, però és important saber en què cal fixar-se a l’hora de criticar una obra. L’assistent aprendrà els fonaments d’una crítica i els podrà aplicar en els seus propis escrits. Es tracta d’un taller totalment pràctic i didàctic en el qual es podrà conèixer de primera mà les funcions d’un crític i adquirir unes nocions bàsiques sobre com fer una crítica de la forma més professional possible.

Durada: 6 h

100 - L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (I)
Benissa, 20 de juliol

L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (I) és un curs de 30 hores lectives i 2 crèdits (vàlids per a la Capacitació). L’objectiu que ens plantegem és mostrar diversos recursos en línia amb què el professorat de valencià podrà ajudar el seu alumnat a consolidar de manera autònoma els coneixements que necessita un aprenent inicial de valencià.

Durada: 50 h

437 - Les altres transicions. Experiències i relats oblidats, alternatius i resistents al relats hegemònics de la transició a la democràcia.
Gandia, 20 de juliol

El curs vol visibilitzar experiències i discursos sobre «les altres transicions». Mostra un relat diferent del que ha estat hegemònic a l’estat espanyol, i recupera la història dels partits i moviments socials a l’esquerra de l’esquerra que va pactar amb el règim, mostra el sorgiment dels nous moviments socials i il·lumina sobre la repressió policial i el silenciament ideològic que es va produir sobre aquests sectors que proposaven una ruptura democràtica amb el franquisme i un sistema social alternatiu.

Durada: 10 h

34 - Curs d’eines i recursos per a investigar la memòria democràtica valenciana (I)
Sant Vicent del Raspeig, 24 de juliol

L’objectiu del curs és contribuir a formar els investigadors, els docents, els membres de les associacions memorialístiques i els ciutadans en la recerca dels elements que conformen la memòria democràtica valenciana. S’hi ensenyarà la utilització de les eines i recursos necessaris per a desenvolupar la tasca de restaurar la dignitat de les víctimes i per a conformar un sistema de valors de tolerància, respecte i democràcia. Hi haurà una sessió de pràctiques en xarxa.

Durada: 75 h

227 - Ficción y adaptación literaria para televisión. Año Blasco Ibáñez
Alacant, 24 de juliol

El curs es realitzarà en la Ciudad de la Luz. A través de classes-conferències i altres pràctiques, s’hi mostraran les claus de l’ofici de guionista i la creativitat del panorama de la ficció televisiva actual

Durada: 50 h

310 - Elogio de las humanidades: instrumentos para la reflexión y análisis de la realidad
Petrer, 24 de juliol

Davant el menyscapte que les humanitats estan patint en el nostre sistema educatiu, s’exposa la importància de la cultura humanista per a l’enfortiment d’una educació basada en el diàleg, la llibertat i l’esperit crític, pedra angular de la societat democràtica. Els mots dels clàssics són un exemple en què trobem possibles respostes als nostres problemes fonamentals, com els que se’n deriven d’una idea de progrés que es tradueix en deshumanització.

Durada: 50 h

499 - Aproximació al pensament estètic de Paul Valéry
Palma, 24 de juliol

Introducció al pensament estètic de Paul Valéry (1871-1945), un dels autors més originals i rellevants tant en el camp de la creació poètica com de la reflexió estètica. Atesa, però, la complexitat de la seua figura com a poeta, pensador, conferenciant, home d'Estat... es fa necessària una feina prèvia per abordar-ne tots els vessants que, lluny de ser secundaris, es troben totalment relacionats amb la seua reflexió estètica.

Durada: 25 h

521 - Habilitats per a parlar en públic
Coix, --, 24 de juliol

Mitjançant aquest curs es pretén aportar ferramentes i estratègies específiques per a treballar l'ansietat i els sistemes als que afecta per a superar els reptes psicològics de parlar en públic. Els objectius són: reconèixer l'ansietat i els factors implicats en el seu manteniment, conèixer els sistemes sobre els que actua l'ansietat, desenvolupar les estratègies de maneig i control de l'ansietat i previndre-la en la intervenció pública.

Durada: 25 h

253 - Seminari periodisme musical
Altea, 25 de juliol

Davant l'especialització dels perfils periodístics relacionats amb l'àmbit de la cultura, i més concretament de la música, oferim als estudiants de periodisme i comunicació audiovisual l'adquisició de coneixements específics en les ferramentes d'anàlisi i descripció de les noves tendències, així com les tendències històriques en l'àmbit del pop, rock i la música popular contemporània. Es treballarà el periodisme escrit i audiovisual (ràdio, televisió i cine documental).

Durada: 25 h

520 - Giravolta poètica: recursos i aplicacions didàctiques de la poesia visual
Palma, 26 de juliol

Els objectius del curs són introduir els participants en el gènere de la poesia visual: autors, tècniques, interartisticitat, suports de difusió...; descobrir i treballar les seues aplicacions didàctiques; estimular la capacitat creativa i interpretativa de l'alumne; practicar nous processos de lectura a partir de l'observació i la intertextualitat; i establir espais de coneixement i diàleg amb docents experimentats i creadors.

Durada: 25 h

272 - Descobrint el Misteri d'Elx (III). La lletra de la festa
Elx, 3 d´agost

El curs que es presenta a aquesta convocatòria té com a objectiu donar a conèixer què és el Misteri d'Elx als alumnes dels diferents graus de la UMH. Fins ara s'han dut a terme cursos que incidien en aspectes concrets de la representació que necessitaven ser atesos, però moltes vegades els alumnes participants, si n’eren desconeixedores, no aconseguien entendre plenament la importància d'un drama religiós que s'ha escenificat ininterrompudament des de fa més de cinc-cents anys. Amb el present curs es pretén divulgar, de la manera més senzilla i rigorosa possible, els aspectes històrics, musicals i escenogràfics que defineixen el Misteri d'Elx perquè, perquè així les persones inscrites puguen acostar-se a la representació amb les dades suficients per a poder valorar-la adequadament. Per a això es comptarà amb alguns dels especialistes en la matèria més prestigiosos.

Durada: 10 h

574 - Dialèctica del progrés i el progrés en disputa
Prada, 17 d´agost

Quina força sosté la noció de ‘progrés’ perquè totes les nocions que se li han anat oposant (des de la ‘reacció’ al ‘conservador’) hagen anat caient en el descrèdit? Aprofundirem en l’aclariment d’un prejudici sobre el qual es basteixen mil i un discursos de legitimació del poder. Les obres de Josep Pla o de Gaziel són plenes d’agudes reflexions sobre el progrés. En la dècada dels seixanta del segle passat, davant l’evidència dels avanços tecnològics, Joan Fuster n’obrí de nou el debat.

Durada: 25 h

575 - Iniciació a la sociolingüística, la llengua i la història occitanes
Prada, 17 d´agost

L’objectiu del curs és introduir els estudiants en el coneixement de l’occità perquè n’obtinguen una visió sociolingüística general, alhora que assoleixen una certa capacitat comunicativa en la seua varietat referencial. A més, es tractaran alguns dels trets que defineixen l’occitanitat tot partint d’alguns dels episodis més rellevants de la seua història: el llarg rosari de revoltes; les múltiples aportacions a l’art occidental; el ric patrimoni festiu i popular; i alguns noms propis.

Durada: 25 h

618 - De Jacint Verdaguer als reptes de la societat digital, normalització i normativització de la llengua catalana
Prada, 17 d´agost

Els continguts del curs són els següents: 1. Recorregut per diversos títols de Jacint Verdaguer, des dels grans poemes èpics a les composicions més personals dels darrers anys. 2. Estratègies per a fer possible que el català guanye pes al món global, en tots els àmbits de la comunicació digital. 3. Balanç sobre l’estat de la llengua, les perspectives de la seua normalització en un possible nou context polític, tot i que només siga a una part del país, i de l’evolució de la normativa gramatical. La pluralitat lingüística europea avui.

Durada: 25 h

87 - Entendre la GIEC: com abordar la normativa catalana a partir d'ara
Girona, 4 de setembre

Aquest curs tractarà els temes següents: 1. Conèixer les raons per les quals l’Institut d’Estudis Catalans ha confeccionat una nova ortografia i una nova gramàtica de la llengua catalana; 2. Conèixer l’abast i les implicacions de la nova gramàtica de la llengua catalana, la GIEC; 3. Entendre els punts clau dels canvis normatius; 4. Saber utilitzar la discrecionalitat en l’aplicació de les normes i adquirir confiança; 5. Tenir criteri sobre els posicionaments a favor i en contra de la GIEC.

Durada: 15 h

435 - Història natural de Crevillent i el seu entorn
Crevillent, 5 de setembre

Mai abans s'ha realitzat un estudi en profunditat, en un mateix curs, que comprenga els camps de l'arqueologia, la paleontologia i la geologia de Crevillent. Aquest curs està adreçat a totes les persones que estiguen interessades en la història.

Durada: 25 h

233 - La importància del patrimoni històric I
La Granja d'Escarp, Seròs, 18 de setembre

L’objectiu del curs és donar una visió global de la importància del Patrimoni Històric de les Terres de Lleida en general i del Baix Segre en particular. Conèixer i experimentar la manera de fer la recerca sobre el mateix. Iniciar-se en la metodologia arqueològica, tant de cota zero com de vertical. Conèixer exemples de l’estat del nostre patrimoni. Ajudar a prendre consciència de la seua importància.

Durada: 80 h

234 - La importància del patrimoni històric II
La Granja d'Escarp, Seròs, 18 de setembre

L’objectiu del curs és aprofundir en la visió de la importància del Patrimoni Històric del Baix Segre. Aprofundir i experimentar la manera de fer la recerca sobre el patrimoni històric. Aprofundir en la metodologia arqueològica, tant de cota zero com de vertical. Conèixer exemples de l’estat del nostre patrimoni. Aprofundir en la gestió del patrimoni.

Durada: 80 h

532 - Enologia pràctica i viticultura ecològica. Iniciació a la cata de vi. III Edició
Oriola, 19 de setembre

L'objectiu d'aquest curs és obrir portes al món de l'enologia i la cata de vins, proporcionar informació bàsica als aficionats sense coneixements previs i reforçar i ampliar tot allò aprés amb anterioritat pels estudiants avançats.

Durada: 15 h

373 - Història de la música catalana
Matadepera, 20 de setembre

Comencem pels testimonis de la repercussió del món trobadoresc, la presència de les primeres mostres de polifonia catalana, el llibre vermell de Montserrat i l’arribada de la polifonia del renaixement. La guerra de successió no només va ser un punt fronterer polític i econòmic. Isaac Albéniz i Enric Granados esdevenen l’expressió màxima de l’escola pianística catalana en l'àmbit creatiu, coincidint plenament amb els temps del noucentisme.

Durada: 30 h

485 - Miguel Hernández i Francisco Salinas: dos poetes del poble
Callosa de Segura, 21 de setembre

Aquest curs s'emmarca dins de la difusió i promoció de la figura de Miguel Hernández per part de la Fundació Cultural Miguel Hernández. Els objectius del curs seran analitzar la vigència de les obres de Miguel Hernández i del poeta callosí Francisco Salinas, estudiar el context historicosocial de Callosa de Segura durant el període en el que Salinas va viure al seu poble i potenciar el missatge poeticosocial de Salinas.

Durada: 15 h

535 - Miguel Hernández i la Memòria Històrica
Oriola, --, 27 de setembre

Aquest curs s'emmarca dins de la difusió i promoció de la figura de Miguel Hernández per part de la Càtedra Miguel Hernández, en col·laboració amb la Fundació Cultural Miguel Hernández. Es vol analitzar l'impacte de la Llei de Memòria Històrica en relació amb Miguel Hernández i estudiar la vigència del missatge literari i humà de l’autor, entre altres objectius.

Durada: 25 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen