Cursos de formació continuada

51a ESCOLA D’ESTIU DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT

ESCOLA D’ESTIU BLANQUERNA-2016

43a ESCOLA D’ESTIU DE SECUNDÀRIA DEL COL·LEGI DE LLICENCIATS

 

51a ESCOLA D’ESTIU DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT

Enguany se celebra la 51a edició de l’Escola d’Estiu que, any rere any, l’Associació de Mestres Rosa Sensat organitza durant el mes de juliol. El tema general porta el títol de «Bé comú: en construcció».

Es poden trobar moltes propostes que ens ofereixen la possibilitat de créixer plegats i de construir una escola més democràtica, més equitativa i de qualitat per a tothom.

Un espai de trobada per compartir tot allò que ens entusiasma i també tot allò que ens preocupa. Un espai per reflexionar, per debatre i per conèixer noves experiències, realitats i contextos.

L’escola d’estiu tindrà lloc a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó, Barcelona, del dilluns 30 de juny al 9 de juliol de 2016.

Per a més informació:

http://www.rosasensat.org

 

ESCOLA D’ESTIU BLANQUERNA-2016

Recollint la llarga i fructífera tradició de l’Escola de Mestres, Formació Continuada de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull) organitza en el mes de juliol cursos i seminaris adreçats a professionals de l’ensenyament, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències que pretén promoure l’actualització professional del col·lectiu docent i la innovació en les seues pràctiques educatives, amb un pes important en el conjunt d’activitats formatives ofertes a l’estiu a Catalunya.

L’oferta de cursos s’agrupa atenent a criteris d’etapes escolars (educació infantil, primària i secundària). En cadascuna d’elles s’ofereixen cursos relacionats amb l’atenció a la diversitat, estratègies emocionals i relacionals, llengua, ciències i coneixement del medi, educació artística, activitat física, TIC... A més a més, els cursos s’engloben atenent a diferents itineraris, com són la innovació educativa, els mestres novells, cultura i territori i el benestar docent.

Les dates de celebració de l’Escola d’Estiu són de l’1 al 8 de juliol de 2016, en horari de matí.

Per a més informació:

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Títols Propis i Formació Continuada
Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 93 253 32 12
A/e: mfpceefctp@blanquerna.edu
www.blanquerna.edu

 

43a ESCOLA D’ESTIU DE SECUNDÀRIA DEL COL·LEGI DE LLICENCIATS

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya dedica una especial atenció a la formació del professorat de secundària. Amb l’esperit d’arribar al personal docent de les diferents etapes, la nostra oferta formativa ofereix també activitats internivells destinades igualment a mestres de primària.

La selecció i el tractament de les matèries impartides respon a un plantejament de recerca pedagògica, amb vista sempre a millorar la qualitat de l’ensenyament.

Els cursos tenen el reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’oferta cobreix un ampli ventall de continguts i s’agrupa en els apartats següents: Orientació i gestió, Ètica i filosofia, Llengua i literatura, Ciències socials, Ciències experimentals, Competència matemàtica, Aprenentatge amb tecnologies digitals, Música, Eines de millora personal i altres.

L’Escola d’Estiu de Secundària celebra enguany la 43a edició i es farà del 4 al 8 de juliol a l’Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent 14. També hi haurà cursos en línia i de recorreguts geològics que tindran lloc al llarg del mes de juliol.

La matrícula inclou la inscripció a un o dos cursos, de 15 o de 30 hores. Es pot fer personalment al Col·legi o per Internet a través de la nostra web.

El programa detallat dels cursos es podrà consultar a partir del mes d’abril al web www.cdl.cat

Per a més informació:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Rambla de Catalunya, 8, pral.
08007 Barcelona
Tel.: 933170428
A/e: formacio@cdl.cat
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen