Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc UCE, ordenats per data d'inici.
Total de modalitats de curs: 8

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


573 - Planeta terra - planeta oceà: el canvi climàtic. Estat de la qüestió després de la COP 21 de París
Prada , 18 d´agost

El canvi climàtic és una qüestió important que preocupa, a nivell social i polític. Però, quins són els seus fonaments científics? Tenim prou informació, ara mateix? La sessió plenària de la Cimera de l'ONU pel Canvi Climàtic, la COP21, aprovà l’històric acord de París contra el canvi climàtic en una sessió plenària. El text de l’acord obliga tots els estats a presentar compromisos de mitigació del canvi climàtic i que aquests plans suposen una progressió en el temps.

Durada: 25 h

576 - Economia i dret: 1) Grans qüestions i debats de l'economia actual; 2) Les transicions nacionals i els processos constituents
Prada , 18 d´agost

Ens trobem uns Països Catalans amb dificultats econòmiques i socials que han de portar canvis profunds tot conformant un escenari ple de reptes i interrogants. El procés de transició nacional que arrenca a Catalunya després de la sentència de l’Estatut d’autonomia de 2006 continua avançant en diferents etapes i dimensions. En aquest context, el debat del curs se centra en interpretar la realitat econòmica i els fonaments de dret internacional i comparat del procés al qual hem de fer front.

Durada: 25 h

578 - Pensament: 1) Sobre la fonamentació de l'acció política; 2) Filosofia i periodisme (1900-1936)
Prada , 18 d´agost

Encara que semble paradoxal, la vida humana en societat cerca en la política un element on la tensió dels conflictes puga ser gestionada amb alguna racionalitat i en benefici del conjunt. El periodisme ha estat a Catalunya un refugi per a intel•lectuals. Reflexionarem sobre el sentit mateix i la funció del periodisme i la política en la creació de l’opinió pública i la seua manipulació.

Durada: 25 h

580 - El factor humà: demografia i moviments de població a la història dels Països Catalans
Prada , 18 d´agost

Sens dubte, la història de la població marca la història d’un territori. Des del simple estudi quantitatiu de la població fins a l’estudi de les estructures i comportaments familiars. El present curs vol ser més ambiciós i tractar les diverses dimensions que el fet demogràfic té en la història dels Països Catalans. Per això pretenem parlar de l’expansió de població que es va fer des del comtats de la Catalunya Vella cap a la Catalunya Nova, Mallorca i les Illes i el País Valencià.

Durada: 25 h

581 - Literatura i llengua: 1) Vida i obres de Ramon Llull; 2) Intercanvis lingüístics i processos sociolingüístics a l'àrea mediterrània
Prada , 18 d´agost

El curs proposa un ampli recorregut per la vida, les obres literàries més significatives i la posteritat de Ramon Llull. Es destacarà l'aportació singular del personatge i seu el pes històric, que el va convertir en un autor àmpliament llegit pels pensadors més destacats de l'Europa dels segles XIV a XVII, i encara ben present al XVIII. Igualment, el curs permetrà valorar la significació de l'expressió literària en el conjunt de la producció de Llull.

Durada: 25 h

584 - La Mediterrània catalana: l'art i la música, dreceres culturals
Prada , 18 d´agost

Des de temps antics l’art i la música han estat un mitjà de comunicació entre persones i comunitats, una forma d'intercanvi i d'agermanament, de continuïtat de tradicions i d'empelts que han generat noves formes i funcions artístiques i sonores. El curs versarà sobre aquests conceptes des de l'Edat Mitjana fins la modernitat, passant per les figures d'Enric Granados, Guillem Sagrera, Damià Forment, Josep de la Concepció, Marià Fortuny i Joaquim Mir.

Durada: 25 h

658 - Aspectes de la salut i de la política sanitària
Prada , 18 d´agost

Com cada any, es tractaran temàtiques diverses entorn de la salut. Entre altres qüestions, es tractarà del significat de ’fer-se gran’, des d’una perspectiva interdisciplinària (tant des d’un punt de vista mèdic com filosòfic i polític). També s’abordarà la qüestió de com hauria de ser una organització mèdica.

Durada: 15 h

612 - Una nova comunicació per a un nou país: reptes i oportunitats
Prada , 21 d´agost

Ens trobem immersos en un canvi marcat per la revolució digital, i estem en plena construcció d’un nou país. La irrupció amb força de tecnologies com la internet de les coses, la realitat virtual o la tecnologia portable contribuiran a l’empoderament dels ciutadans. Al curs presentarem els recursos que tenim a l’abast per a treballar i reflexionarem en cada àmbit concret per intentar comprendre i arribar a dominar els codis que regeixen aquesta nova comunicació que prové de la revolució digital.

Durada: 15 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen