Fitxa del curs:

1677 - Enseñar en contextos de diversidad lingüística y cultural (semipresencial)

Coordinació:Elizabeth Coelho
Data d'inici: 6 de juliol
Marc:CEUdG
Localitat:Girona
Àrea:Ciències de l'educació, Altres
Descripció:Els objectius del curs són oferir estratègies i recursos pràctics per l’atenció educativa d’estudiants amb llengües i orígens diversos en l’aula; reflexionar sobre les dificultats per atendre l’alumnat immigrant i els reptes que l’escola ha de superar per garantir-ne el ple desenvolupament, des del marc d’una escola realment inclusiva; i oferir elements perquè el professorat comprenga millor les característiques de l’alumnat immigrant, de les seues famílies i dels factors en el seu progrés escolar.
Llengües de treball:Català
Durada:25 hores
Data de finalització: 12 de juliol
Avaluació:Per a obtenir el certificat del curs d’estiu és necessària l’assistència a les sessions presencials (almenys un 80%) i la participació en el fòrum en línia (amb un mínim de dues aportacions).
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Crèdits:>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 135€

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Girona, a l'àrea Ciències de l'educació, a l'àrea Altres, al marc CEUdG.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen