Fitxa del curs:

1607 - Traduttore, traditore? Una aproximació a la traducció literària

Coordinació:Germà Colón Doménech, M. Pilar Perea Sabater i Santiago Fortuño Llorens
Data d'inici: 15 de juliol
Marc:CEUJI
Localitat:Castelló de la Plana
Àrea:Humanitats
Descripció:L'objectiu que ens proposem en aquesta ocasió és proporcionar a les persones assistents uns elements teòrics i d'anàlisi a través de les intervencions dels nostres ponents, grans professionals en l'àmbit de la traducció en diverses llengües, així com unes eines de reflexió lingüística i literària que permetran d'aprofundir en aquesta disciplina, i de conèixer-ne les eines, els recursos i les limitacions.
Llengües de treball:Català, Espanyol
Durada:20 hores
Data de finalització: 17 de juliol
Avaluació:Control d'assistència.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Crèdits:>> 1 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 50€ estudiantat; 60 € PDI, PAS, SAUJI; 80€ Altres

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Castelló de la Plana, a l'àrea Humanitats, al marc CEUJI.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen