Fitxa del curs:

1474 - Coneix el llatí

Coordinació:Narcís Figueras Capdevila
Data d'inici: 1 de juliol
Marc:UOE
Localitat:A distància
Àrea:Humanitats
Descripció:Es tracta d'un curs breu que vol iniciar en el coneixement de les particularitats més essencials de la llengua llatina, dels seus aspectes gramaticals i del lèxic més bàsic, mitjançant activitats pràctiques de reflexió lingüística, de deducció, de comparació de mots i frases entre llengües.
Llengües de treball:Català
Durada:25 hores
Data de finalització: 29 de juliol
Avaluació:El sistema d'avaluació es basa en l'avaluació contínua. L'avaluació contínua consisteix en diverses activitats guiades i comentades, que permeten avaluar l'aprenentatge progressiu i l'assoliment dels objectius. No hi ha proves ni exàmens presencials.
Certificacions:Aprofitament
Crèdits:>> 2 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 169 €

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a A distància, a l'àrea Humanitats, al marc UOE.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen