Fitxa del curs:

1464 - Estratègies i tècniques d'expressió oral en l'àmbit acadèmic i professional (valencià)

Coordinació:Ramon Roselló Ivars, Mª Josep Marín Jordà i Joan Antoni Cebrià Molina
Data d'inici: 7 de setembre
Marc:EFLNE
Localitat:València
Àrea:Ciències de l'educació
Descripció:Espai, postura, gestualitat i mirada en la comunicació oral. Veu (volum, velocitat, pauses...) i correcció articulatòria. Adequació (registre formal) i correcció lingüística (lèxica, morfosintàctica...) Marcadors discursius i cohesió textual en l'expressió oral formal.
Llengües de treball:Català, Espanyol
Durada:25 hores
Data de finalització: 11 de setembre
Avaluació:El tipus d'avaluació es comunicarà a l'inici del curs.
Certificacions:Assistència
Crèdits:>> 2 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 30 €

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a València, a l'àrea Ciències de l'educació, al marc EFLNE.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen