Fitxa del curs:

1461 - Iniciació a la llengua de signes catalana

Coordinació:Anna Maria Martín Torrents
Data d'inici: 6 de juliol
Marc:CEUdG
Localitat:Girona
Àrea:Ciències de l'educació
Descripció:Els objecitus del curs són formar consciència de la importància d’un sistema de comunicació visual per les persones que no hi senten, com és la llengua de signes catalana, aprendre pautes de comunicació específiques per la comunitat sorda i aprendre signes bàsics per comunicar-nos.
Llengües de treball:Català
Durada:20 hores
Data de finalització: 10 de juliol
Avaluació:Assistència al 80% de les hores del curs.
Certificacions:Assistència
Crèdits:>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 110€


Altres cursos: a Girona, a l'àrea Ciències de l'educació, al marc CEUdG.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen