Fitxa del curs:

1413 - Redacció i millora de textos (semipresencial)

Coordinació:Montserrat Mola Martí
Data d'inici: 6 de juliol
Marc:CEUdG
Localitat:Girona
Àrea:Ciències de l'educació, Altres
Descripció:Els objectius del curs són els següents: comprendre les característiques textuals i lingüístiques dels textos escrits de l’àmbit acadèmic; entendre l'elaboració d'un text com un procés i millorar les habilitats personals de planificació, redacció i revisió de textos; conèixer i practicar tècniques de redacció i recursos d’estil per elaborar treballs acadèmics eficaços; conèixer i usar recursos de consulta a la xarxa (correcció lingüística, convencions, models, consells...).
Llengües de treball:Català
Durada:30 hores
Data de finalització: 16 de juliol
Avaluació:Qüestionari de diagnòstic a l’inici del curs. Pràctiques escrites en format taller en diversos moments del curs i pràctiques guiades. Darrera sessió, qüestionari d’autoavaluació. Assistència 80% hores presencials del curs.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Crèdits:>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 120€

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Girona, a l'àrea Ciències de l'educació, a l'àrea Altres, al marc CEUdG.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen