Fitxa del curs:

1411 - Literatura al Batxillerat: eines per l'aula

Coordinació:Jorge García López
Data d'inici: 6 de juliol
Marc:CEUdG
Localitat:Girona
Àrea:Ciències socials, Ciències de l'educació
Descripció:Es tracta de donar eines actualitzades per desenvolupar la classe de literatura al Batxillerat tant des d’un punt de vista científic (actualització de coneixements), com de caire pedagògic (materials digitals, performance teatral, metodologies de la lectura, tallers d’escriptura creativa, etc.).
Llengües de treball:Català
Durada:30 hores
Data de finalització: 10 de juliol
Avaluació:80% d'assistència.
Certificacions:Assistència
Crèdits:>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 115€

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Girona, a l'àrea Ciències socials, a l'àrea Ciències de l'educació, al marc CEUdG.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen