Fitxa del curs:

1402 - Habilitats comunicatives per a docents

Coordinació:Glòria Sanz Pinyol
Data d'inici: 1 de juliol
Marc:CEUdG
Localitat:Girona
Àrea:Ciències de l'educació
Descripció:Reflexionar sobre les competències comunicatives necessàries per desenvolupar la tasca docent, tant a l’aula com al centre educatiu i a l’entorn social. Millorar les habilitats personals de comunicació oral i adquirir criteris i recursos per actuar en situacions de comunicació oral formal. Adquirir coneixements i conèixer tècniques per elaborar escrits adequats, coherents i correctes, ja siga amb finalitats didàctiques com en les relacions internes i externes del lloc de treball.
Llengües de treball:Català
Durada:24 hores
Data de finalització: 10 de juliol
Avaluació:Hi haurà un qüestionari de diagnòstic inicial i un altre d’avaluació final. L’avaluació es farà també per mitjà de les pràctiques orals i escrites en format taller en diversos moments del curs. Assistència al 80% de les hores del curs.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Crèdits:>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 120€


Altres cursos: a Girona, a l'àrea Ciències de l'educació, al marc CEUdG.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen