Fitxa del curs:

1380 - Aprenent a investigar en ciències socials

Coordinació:Natàlia Cantó Milà
Data d'inici: 1 de juliol
Marc:UOE
Localitat:A distància
Àrea:Ciències socials, Ciències de l'educació
Descripció:Aquest curs proposa treballar amb professors d'educació infantil, primària i secundària diferents maneres d'aproximar-se a l'experiència de la recerca en ciències socials, de gaudir-ne i d'aprofundir-hi. El curs, que té una estructura mixta entre curs i taller, està centrat a elaborar materials i activitats especialment pensats per a estimular el treball amb fonts primàries, fer preguntes de recerca, preparar treballs de camp i formular hipòtesis.
Llengües de treball:Català
Durada:30 hores
Data de finalització: 29 de juliol
Avaluació:El sistema d'avaluació es basa en l'avaluació contínua. L'avaluació contínua consisteix en diverses activitats guiades i comentades, que permeten avaluar l'aprenentatge progressiu i l'assoliment dels objectius. No hi ha proves ni exàmens presencials.
Certificacions:Aprofitament
Crèdits:>> 2 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 117 €

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a A distància, a l'àrea Ciències socials, a l'àrea Ciències de l'educació, al marc UOE.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen