Fitxa del curs:

1365 - Introducció a les bases de dades

Coordinació:Elena Díaz Fernández iEsther de Ves Cuenca
Data d'inici: 7 de setembre
Marc:EFLNE
Localitat:València
Àrea:Ciències de l'educació
Descripció:Gestió de bases de dades; bases de dades amb Access; disseny d’una taula; operacions bàsiques sobre les dades, els camps i els registres d’una taula; modificació de camps en el full de dades; recerca i ordenació de dades; consultes; relacions entre taules; consultes de selecció i d’acció; importar i exportar dades, formularis i informes. Bases de dades amb programari lliure.
Llengües de treball:Català, Espanyol
Durada:25 hores
Data de finalització: 11 de setembre
Certificacions:Assistència
Crèdits:>> 2 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 1 crèdits ECTS.

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a València, a l'àrea Ciències de l'educació, al marc EFLNE.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen