Fitxa del curs:

1350 - Tècniques d'expressió escrita (valencià)

Coordinació:Mª Josep Cuenca Ordinyana i Betlem Cases Solsona
Data d'inici: 7 de setembre
Marc:EFLNE
Localitat:València
Àrea:Ciències de l'educació
Descripció:Aquest curs conté els temes següents: introducció: el context de l’escriptura; El procés de redacció: planificació, textualització i revisió; Aspectes de contingut i adequació; Aspectes formals i estructurals; Orientacions per a produir textos escrits eficaços; Pràctiques de redacció i revisió de textos.
Llengües de treball:Català
Durada:25 hores
Data de finalització: 11 de setembre
Certificacions:Assistència
Crèdits:>> 2 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 30 €

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a València, a l'àrea Ciències de l'educació, al marc EFLNE.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen