Fitxa del curs:

1347 - Tècniques d'expressió escrita (castellà)

Coordinació:Salvador Pons Borderia i Marta Pilar Montañez Mesas
Data d'inici: 7 de setembre
Marc:EFLNE
Localitat:València
Àrea:Ciències de l'educació
Descripció:La correcció d’estil. Revisió d’alguns dels errors més freqüents en l’escriptura: errors ortogràfics, errors gramaticals i errors lèxics. Redacció de textos: planificació del text, etapes i estratègies retòriques. El procés de redacció: distribució de la informació, cohesió, coherència, ordre de paraules. Textos monogràfics i pràctiques de redacció: elecció del tema i selecció d’informació rellevant; adequació al registre; pràctiques de transformació de registre; pràctica d’argumentació.
Llengües de treball:Català, Espanyol
Durada:25 hores
Data de finalització: 11 de setembre
Avaluació:El tipus d'avaluació es comunicarà a l'inici del curs.
Certificacions:Assistència
Crèdits:>> 2 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 1 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 30 €

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a València, a l'àrea Ciències de l'educació, al marc EFLNE.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen