Fitxa del curs:

1267 - La competència pragmàtica en l'ensenyament i l'avaluació d’ELE

Coordinació:M. Ángeles Calero Fernández
Data d'inici: 20 de juliol
Marc:UEUdL
Localitat:La Seu d'Urgell
Àrea:Ciències de l'educació, Humanitats
Descripció:El curs té com a objectius: dotar dels conceptes bàsics sobre la competència pragmàtica en espanyol; revisar els mètodes més adequats per a l’ensenyament de la competència pragmàtica en l’aula d’ELE; i poder familiaritzar-se amb els diferents tipus, proves i eines d’avaluació que existeixen en l’ensenyament de ELE així com identificar els requisits d’una bona prova.
Llengües de treball:Català, Espanyol


Modalitat A (50 h)
Durada:50 hores
Data de finalització: 22 de juliol
Avaluació:Preparació i realització d’un test virtual sobre els continguts de les sessions. Analitzar un aspecte pragmàtic que suposi una dificultat en el procés d’adquisició de l’espanyol per alumnat estranger i proposar dues activitats.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Crèdits:>> 0 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 2 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: Del 5 de maig al 19 de juny 81€. A partir del 20 de juny 90€

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Modalitat B (20 h)
Durada:20 hores
Data de finalització: 22 de juliol
Avaluació:Preparació i realització d’un test virtual sobre els continguts de les sessions.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Crèdits:>> 2 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 0 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: Del 5 de maig al 19 de juny 81€. A partir del 20 de juny 90€

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a La Seu d'Urgell, a l'àrea Ciències de l'educació, a l'àrea Humanitats, al marc UEUdL.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen