Fitxa del curs:

1193 - Iniciació al software estadístic R

Coordinació:Domingo Morales González
Data d'inici: 6 de juliol
Marc:UMH
Localitat:Elx
Àrea:Ciències econòmiques, Altres
Descripció:Assolir nivell d'usuari en el maneig del programari.
Llengües de treball:Català, Espanyol
Durada:15 hores
Data de finalització: 13 de juliol
Avaluació:Contínua.
Certificacions:Assistència
Preu amb IVA: 90€ UMH/ 120€ Normal

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Elx, a l'àrea Ciències econòmiques, a l'àrea Altres, al marc UMH.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen