Fitxa del curs:

1132 - Explica't: tècniques i recursos per a la narració oral

Coordinació:Isabel Santaulària Capdevila
Data d'inici: 6 de juliol
Marc:UEUdL
Localitat:Lleida
Àrea:Humanitats, Ciències socials
Descripció:A partir de tècniques dramàtiques i narratives, els objectius del curs són: experimentar de manera pràctica amb la narració oral com a eina de comunicació; fomentar i desenvolupar l' expressivitat de cada alumne; promoure el coneixement i l’ús de la veu per explicar-se en públic; potenciar l’ús de la comunicació no verbal; i desenvolupar la creativitat i la imaginació al servei de la narració oral.
Llengües de treball:Català


Modalitat A (20 h)
Durada:20 hores
Data de finalització: 10 de juliol
Avaluació:Assistència i participació.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Crèdits:>> 2 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 0 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: Del 5 de maig fins al 19 de juny 81€. A partir del 20 de juny 90€.

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Modalitat B (50 h)
Durada:50 hores
Data de finalització: 10 de juliol
Avaluació:Assistència i participació a l'aula. Narració pública. Elaboració d'un portfolio.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Crèdits:>> 0 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 2 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: Del 5 de maig fins al 19 de juny 81€. A partir del 20 de juny 90€

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Lleida, a l'àrea Humanitats, a l'àrea Ciències socials, al marc UEUdL.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen