Fitxa del curs:

1090 - Introducció a les tecnologies de la traducció i la interpretació

Coordinació:Judith Cortés Villarroya
Data d'inici: 29 de juny
Marc:UEUAB
Localitat:Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Àrea:Estudis tècnics, Altres
Descripció:La funció d’aquesta assignatura és iniciar l’estudiant en l'ús dels recursos tecnològics generals aplicats a la traducció i a la interpretació. En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de demostrar que coneix els recursos tecnològics generals per a la gestió d'arxius i de dades en traducció i interpretació; i aplicar aquests coneixements per a l'edició de textos en diversos formats i realitzar la correcció lingüística a diferents nivells.
Llengües de treball:Català, Anglès
Durada:45 hores
Data de finalització: 17 de juliol
Avaluació:El total de l'avaluació es reparteix entre les tasques següents: prova parcial de seguiment del treball autònom 1 (25%); prova parcial de seguiment del treball autònom 2 (30%); treball en grup lloc web (15%); presentació en grup (40%).
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Crèdits:>> 0 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 360 €

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a l'àrea Estudis tècnics, a l'àrea Altres, al marc UEUAB.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen