Fitxa del curs:

1082 - Estadística descriptiva

Coordinació:Xavier Bardina Simorra, Mercè Farré Cervelló i Lluis Quer Sardanyons
Data d'inici: 29 de juny
Marc:UEUAB
Localitat:Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Àrea:Ciències experimentals
Descripció:L'objectiu d'aquest curs és, entre altres, el coneixement de les tècniques descriptives i exploratòries aplicades a resumir la informació continguda en els conjunts de dades experimentals.
Llengües de treball:Català
Durada:45 hores
Data de finalització: 17 de juliol
Avaluació:Cada setmana es farà una avaluació continuada, tant de les sessions pràctiques com dels conceptes introduïts i treballats. La nota final serà la mitjana de les avaluacions continuades.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Crèdits:>> 0 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 360 €

Matricula't

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. El valor amb crèdits detallat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga l'entitat organitzadora. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a l'àrea Ciències experimentals, al marc UEUAB.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen