Fitxa del curs:

1036 - Creació i gestió d'un butlletí digital en entitats culturals

Coordinació:Maria Victòria Almuni Balada
Data d'inici: 15 de maig
Marc:UEURV
Localitat:La Sénia
Àrea:Estudis tècnics
Descripció:Els objectius d’aquest curs són introduir els coneixements bàsics de què és i quins avantatges pot suposar editar un butlletí digital per a una entitat cultural; i proporcionar les eines bàsiques que permeten crear i difondre un butlletí digital.
Llengües de treball:Català
Durada:5 hores
Data de finalització: 15 de maig
Certificacions:Assistència
Crèdits:>> 0 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 0 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 15 €


Altres cursos: a La Sénia, a l'àrea Estudis tècnics, al marc UEURV.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen