Fitxa del curs:

1035 - Confecció i gestió de blogs en entitats culturals

Coordinació:Francesc M. Esteve Mon
Data d'inici: 15 de maig
Marc:UEURV
Localitat:La Sénia
Àrea:Estudis tècnics
Descripció:Els objectius d’aquest curs són reflexionar sobre la importància de les eines 2.0, i en especial els blogs, per a les associacions culturals sense ànim de lucre; introduir els coneixements bàsics i desenvolupar les habilitats pràctiques per a la creació i gestió dels blogs amb les eines més habituals (WordPress i Blogger; i proporcionar les eines bàsiques que permeten complementar un blog amb repositori, gestor d’imatges, formularis i altres complements o connectors.
Llengües de treball:Català
Durada:5 hores
Data de finalització: 15 de maig
Certificacions:Assistència
Crèdits:>> 0 crèdits LRU (lliure elecciò).
>> 0 crèdits ECTS.
Preu amb IVA: 15 €


Altres cursos: a La Sénia, a l'àrea Estudis tècnics, al marc UEURV.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen