Fitxa del marc:

Universitat Oberta d'Estiu
UOE

Universitat Oberta de Catalunya
Programes oberts
Avinguda Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
Telèfon: 93 450 52 85
http://www.uoc.edu/uode/web/index.html
Matrícula electrònica

Si vols aprofitar l’estiu per a ampliar coneixements i obtenir crèdits de lliure elecció, la UOC t’ofereix una de les maneres més còmodes i pràctiques de compaginar i rendibilitzar el temps lliure: és la Universitat Oberta d’Estiu (UOd’E), que aquest any arriba a la dotzena edició, amb una àmplia relació de cursos que es poden seguir des de casa, sense horaris ni desplaçaments. Les activitats formatives de la Universitat Oberta d’Estiu (UOd’E) s’adrecen als estudiants de la UOC i d’altres universitats, i també a tots els professionals i persones interessades a aprofitar els mesos d’estiu per a actualitzar o aprofundir algun dels camps tractats.

Relació de cursos d'aquest marc
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen