Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, a l'àrea Ciències de l'educació, ordenats per data d'inici.
Total de modalitats de curs: 128

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


1444 - Liderar-te per liderar
Vic, 11 de juny

En l'entrenament té molta importància la sinergia entre la part emocional i mental i els aspectes tècnics, tàctics i físics. D’interès per a persones que no hagen cursat cap assignatura relacionada amb la direcció d'equips, convençuts que la faceta mental és fonamental en la millora de l'equip. Adreçat a professionals i estudiants, entrenadors i directors d’equips que vulguen evolucionar en el seu desenvolupament personal des de l'autoconeixement per millorar la influència en els jugadors.

Durada: 10 h

1507 - Ansietat davant els exàmens i altres situacions d'estrès. Estratègies d'afrontament psicològiques
A distància, 12 de juny

Es tracta d’un curs que ofereix coneixements bàsics sobre els mecanismes de l’ansietat, teories explicatives i entrenament de les habilitats per afrontar-la. Els continguts s’exposen a un nivell que resulta accessible per a qualsevol estudiant universitari, és a dir, no és necessari disposar de fonaments en psicologia o medicina, i per aquesta raó aquest curs també està dirigit a alumnes d’altres facultats.

Durada: 75 h

1513 - Curs d'Orientació Professional. «Saps més del que et Penses...»
A distància, 12 de juny

El curs està dissenyat com un espai per a què els titulats superiors reflexionin, ampliïn la visió i obtinguin una millor perspectiva de l'entorn i de les oportunitats per desenvolupar-se professionalment. El curs permet conèixer i compartir experiències i reflexionar sobre la situació de l’entorn, i com els seus interessos i el seu perfil professional es poden adaptar millor a aquest.

Durada: 75 h

1040 - Introducció a l'ensenyament de llengües estrangeres
Tarragona, 15 de juny

Els objectius d’aquest curs són reflexionar sobre els conceptes bàsics relacionats amb el procés d’ensenyament i aprenentatge d’una llengua estrangera; familiaritzar-se amb les tècniques més comunes que s’apliquen a l’aula de llengües estrangeres i posar en pràctica el disseny de tasques i materials; familiaritzar-se amb les bones pràctiques docents a l’aula; aportar els coneixements i recursos necessaris per buscar feina a l’estranger (taula rodona).

Durada: 5 h

1045 - Ludificant l'aprenentatge
Tarragona, 17 de juny

Els objectius d’aquests curs són conèixer i experimentar les potencialitats dels jocs de taula moderns com a eines d’aprenentatge, perquè els formadors i educadors apliquen al seu grup classe, tant des de la transmissió de continguts des del reforçament de valors o l’ensenyament per competències; conèixer la varietat de jocs analògics i mecanismes existents i les seues possibilitats pedagògiques; i detectar els diferents espais d’aprenentatge que es produeixen al voltant del joc.

Durada: 5 h

1155 - Com donar a conèixer la meua empresa: taller pràctic de comunicació corporativa
Elx, 22 de juny

Els objectius del curs són dotar d' habilitats necessàries per a realitzar un pla integral per a l'empresa, i mostrar i corregir els errors més habituals de les empreses a l'hora de desenvolupar plans de comunicació.

Durada: 30 h

1043 - Les TIC en la didàctica de les llengües
Tarragona, 25 de juny

Els objectius d’aquests curs són reflectir les principals aplicacions de les TIC en l’ensenyament de llengües estrangeres; i dissenyar activitats TIC que ajuden a l’aprenentatge de llengües estrangeres de manera més efectiva.

Durada: 5 h

1390 - Introducció a la teràpia assistida amb cavalls
Vic, Gurb, 26 de juny

Modalitat d'intervenció educativa-terapèutica en què s'utilitza al cavall o poni i el seu entorn per produir beneficis en les àrees de desenvolupament de l’usuari. Adreçada a persones amb diversitat funcional cognitiva, sensorial i/o motora, problemes de salut mental i dificultats d'exclusió social. Curs adreçat a estudiants de ciències de la salut i educació, professionals de l'àmbit de la discapacitat, món eqüestre, i professionals i estudiants d'altres àmbits interessats en la TAC.

Durada: 25 h

1172 - Subjectivitats queer, cinema i educació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 29 de juny

L'activitat té com a objectiu general abordar el procés de construcció de les subjectivitats contemporànies des de les aportacions de la teoria queer a través del cinema. La producció visual i fílmica de les identitats queer a la infància, la joventut i la vida adulta s'analitzaran des de les múltiples posicions subjectes de sexe, gènere, cos i sexualitat. S'interpretaran els discursos postidentitaris en diàleg amb el cinema i l'educació.

Durada: 50 h

1384 - Curs d'estiu en personalitats tòxiques. Trastorns de personalitat. Patrons de personalitat disfuncionals: analitzem conceptes.
Girona, 29 de juny

L’objectiu del curs és oferir el coneixement bàsic dels patrons disfuncionals de la personalitat. S’abordaran i analitzaran diferents conceptes relatius a les personalitats tòxiques, els patrons disfuncionals, i els trastorns de la personalitat; s’identificaran les característiques bàsiques d’aquestes configuracions de personalitat en diferents àrees de la vida de la persona (personal, familiar, treball), el seu impacte i els aspectes bàsics de la seua gestió.

Durada: 15 h

1027 - Propostes inclusives: un punt d'inflexió en la concepció de les habilitats psicomotrius en la diversitat funcional
Barcelona, 1 de juliol

Els objectius d’aquest curs són apropar les tècniques de moviment de la dansa/moviment teràpia i la seua aplicació en l'àmbit de l’activitat física; i oferir una proposta de formació corporal orientada per a l'adquisició del saber, saber fer, saber compartir i saber ser, que faciliten la integració psicofísica de les persones.

Durada: 15 h

1030 - Construcció de la interioritat: actituds i vies d'accés
Barcelona, 1 de juliol

Es tracta d’un curs intensiu que, des del vessant científic i amb un discurs vivencial, pretén ajudar a créixer en la interioritat. La metodologia serà més aviat pràctica i experiencial. El curs presentarà les bases neurològiques de la interioritat i oferirà eines que ajudin a descobrir, conèixer i educar la vida interior.

Durada: 18 h

1031 - Metodologies d'investigació en teràpia de parella i família
Barcelona, 1 de juliol

Aquest curs presentarà el desenvolupament de la investigació empírica en Teràpia Familiar així com el panorama actual de les principals metodologies disponibles per a l’estudi en psicoteràpia sistèmica. Es farà un repàs dels principals dissenys, mètodes i possibilitats d’aplicació pràctica d’estudis recents partint de metodologies quantitatives, qualitatives i mixtes.

Durada: 12 h

1085 - Observar, experimentar i reflexionar les matemàtiques a l'educació primària. Pràctiques educatives per al desenvolupament del nou currículum
Tarragona, 1 de juliol

Els objectius d’aquest curs són compartir propostes pràctiques dutes a terme a l’aula dels diferents blocs de continguts en l’àmbit matemàtic; proposar eines i recursos per ajudar a desenvolupar una metodologia que permeta un treball més competencial per a l’alumne; i promoure una cultura basada més en la curiositat i interrogació que en la de trobar respostes immediates.

Durada: 5 h

1157 - Com avaluar i fer programacions terapèutiques en problemes de desenvolupament infantil (0 a 6 anys)
Elx, 1 de juliol

Els curs ofereix conèixer els passos del procés d'avaluació i de programació del tractament en els xiquets entre els 0 i els 6 anys d'edat que presenten alguna dificultat en el seu desenvolupament.

Durada: 15 h

1159 - Aprendre a conviure amb intel•ligència a través del joc
A distància, 1 de juliol

Qualsevol joc (esportiu) esdevé una mena de societat en miniatura on els protagonistes comparteixen diferents tipus de relacions. El joc esdevé un laboratori de relacions socials on les persones podem aprendre a conviure amb intel•ligència. L’educador/a, l’entrenador/a, l’animador/a, el/la coach de grups directius descobriran la potencialitat del joc per afavorir el diàleg interpersonal respectuós i intel•ligent.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

1234 - Visual thinking per a l' èxit
Ibi, 1 de juliol

Els objectius del curs són millorar els sistemes d'idees; ajudar a la presa de decisions; i aprendre a sintetitzar de forma divertida i visual.

Durada: 25 h

1378 - La disciplina i la gestió a l'aula
A distància, 1 de juliol

La disciplina escolar és una tema de caire instrumental. A llarg termini està compromesa amb l'adquisició i desenvolupament d'hàbits socialment acceptables i facilitadors de la convivència, però a curt termini és l'instrument responsable d'establir les bones condicions de treball a l'aula. L'adquisició d'hàbits és un procés llarg, però la consecució de les condicions de treball i clima de l'aula esdevé una necessitat quotidiana per tal que els aprenentatges puguen desenvolupar-se amb normalitat.

Durada: 25 h

1380 - Aprenent a investigar en ciències socials
A distància, 1 de juliol

Aquest curs proposa treballar amb professors d'educació infantil, primària i secundària diferents maneres d'aproximar-se a l'experiència de la recerca en ciències socials, de gaudir-ne i d'aprofundir-hi. El curs, que té una estructura mixta entre curs i taller, està centrat a elaborar materials i activitats especialment pensats per a estimular el treball amb fonts primàries, fer preguntes de recerca, preparar treballs de camp i formular hipòtesis.

Durada: 30 h

1381 - Treballant les emocions a l'aula
A distància, 1 de juliol

Aquest curs va adreçat a docents (sobretot d'educació infantil, primària i especial) que treballen les emocions a les seues aules. En els darrers anys les emocions han esdevingut un element molt present en el currículum de les nostres aules, sobretot a les edats més primerenques. Així, ensenyem als infants a reconèixer i nombrar les seues emocions, començant per emocions més immediates, com l'alegria i la tristesa, arribant a emocions més complexes, com la gelosia o la compassió.

Durada: 30 h

1393 - Gamificació en la salut, l'educació i l'empresa
Manresa, 1 de juliol

Recurs utilitzat en les organitzacions per innovar i millorar les seues pràctiques. Utilitzar mecàniques, formats i actituds pròpies del joc ajuda a incrementar la motivació tot generant experiències significatives i rellevants. Adreçat a estudiants i professionals de salut vinculats a àrees de formació, educació i prevenció i tractaments terapèutics, estudiants, mestres i professors, educadors socials, estudiants i professionals del món de l’empresa vinculats amb màrqueting i recursos humans.

Durada: 15 h

1402 - Habilitats comunicatives per a docents
Girona, 1 de juliol

Reflexionar sobre les competències comunicatives necessàries per desenvolupar la tasca docent, tant a l’aula com al centre educatiu i a l’entorn social. Millorar les habilitats personals de comunicació oral i adquirir criteris i recursos per actuar en situacions de comunicació oral formal. Adquirir coneixements i conèixer tècniques per elaborar escrits adequats, coherents i correctes, ja siga amb finalitats didàctiques com en les relacions internes i externes del lloc de treball.

Durada: 24 h

1422 - La responsabilitat penal del menor: entre l'educació i la retribució
A distància, 1 de juliol

En aquest curs estudiarem els drets del menor i el model de justícia juvenil, l'estatut penal del menor, amb una atenció especial a les possibles alternatives a la resposta jurídica penal i la mediació de menors. Ens interessarem, així mateix, pels principis de la responsabilitat penal del menor i la seua evolució legislativa.

Durada: 25 h

1428 - Tecnologia mòbil per l'aprenentatge
A distància, 1 de juliol

Els joves cada cop més utilitzen les tecnologies mòbils per a comunicar-se i cercar i rebre informació per la realització de les seues activitats educatives. En aquest curs, es pretén introduir als mestres en les principals tecnologies mòbils (smartphones i tablets) en les principals aplicacions que poden resultar útils, per promoure l'aprenentatge dels seus alumnes així com d'introduir-los a la creació d'apps amb App inventor.

Durada: 30 h

1449 - Percussió corporal. Mètode SSM (1r nivell)
Olot, 1 de juliol

Fer ús de les propietats del ritme i el llenguatge musical per assolir ordre, organització i control en els impulsos, desenvolupar reconeixement, coordinació i percepció corporal, creativitat i sentit estètic a partir de seqüències, coreografies i jocs musicals, entendre el ritme com a recurs, treballar la capacitat de concentració i d'atenció i potenciar diferents formes d’aprenentatge. Adreçat a professorat d’Infantil, Primària i Secundària, estudiants i professors de magisteri.

Durada: 15 h

1536 - Aprenentatge i benestar a l'aula: ioga, massatges i relaxació
Tortosa, 1 de juliol

Els currículum d’Educació Infantil i Primària especifiquen que des dels centres educatius es contribuirà al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants. El mestre pot contribuir a l’assoliment d’aquestes finalitats mitjançant tècniques de relaxació, massatges i ioga. Es proposa aprofundir en aquestes tècniques a partir d’una metodologia vivenciada i participativa. Aquesta aportarà recursos als docents i exemples de pràctiques concretes.

Durada: 5 h

1540 - Les intel•ligències múltiples a l'aula: de la teoria a la pràctica
Tortosa, 1 de juliol

L’actual sistema educatiu està sotmès a canvis constants produïts a gran velocitat. Els docents, per tal d’adaptar-se als nous models, han de realitzar una reflexió profunda i canvis metodològics en la seua tasca. Aquesta jornada pretén oferir una breu fonamentació i justificació de les intel•ligències múltiples, aportar eines per treballar-les a l’aula i donar a conèixer recursos i models per avaluar i dissenyar unitats didàctiques amb les 8 intel•ligències múltiples.

Durada: 5 h

1602 - Comerç just i responsable a les escoles. Curs de formació per a formadors/es
A distància, 1 de juliol

Aquest curs, organitzat conjuntament entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Xarxa de Consum Solidari, està adreçat al professorat d'ESO, Batxillerat i de Mòduls de Formació del nostre sistema educatiu. Reconegut amb crèdits de formació de professorat, el seu objectiu és el de formar i donar eines pedagògiques al professorat que els faciliti i anime a incloure temes sobre consum, des d'una visió crítica i responsable a les currícules de les seues assignatures.

Durada: 30 h

1648 - Una idea, un minut: introducció al vídeo creatiu
A distància, 1 de juliol

La realització de vídeos que permeten transmetre idees concretes és al nostre abast. La primera cosa que cal fer és trencar la barrera que ens fa creure que això és massa complicat, agafar les eines i treballar-hi per començar a perdre la por a la creació de vídeos. Amb unes pautes introductòries sobre guió, producció i muntatge podem començar a acostar-nos a un univers ple de possibilitats docents. Totes les pràctiques es faran amb programari en línia i material de l'estudiant o preexistent a la xarxa.

Durada: 25 h

1080 - Escuelas Inclusivas, teoría y práctica. Proyecto Roma
Cocentaina, 2 de juliol

Parlar d'escola pública és parlar d'educació inclusiva. Si el que pretenem és construir una societat justa, democràtica i culta, es requereix que l'escola oferisca models equitatius que afronten amb justícia la diversitat. Una escola on no hi haja cap persona que per raons de gènere, ètnia, religió, handicap, procedència econòmica o social siga exclosa. El professorat del curs d'estiu aprendrà a construir el coneixement a través de projectes de recerca (Projecte Roma).

Durada: 20 h

1187 - Parlar en públic. Crea la teua posada en escena
Elx, 2 de juliol

La finalitat del curs és l’adquisició de les diferents eines que existeixen per a potenciar la nostra capacitat de comunicació oral i gestual.

Durada: 26 h

1441 - Diàleg i reflexió a l'aula. Filosofia 3/18. Pensem a l'Educació Infantil (2-6 anys), pensem a Primària, pensem a Secundària
Vic, 2 de juliol

Els tallers seran un tast per introduir als i les assistents una proposta de diàleg reflexiu a partir de diferents recursos. Els objectius són: introduir els conceptes bàsics del Projecte Filosofia 3/18, presentar recursos pel diàleg reflexiu, i desenvolupar activitats amb contes o relats, jocs i art (pintura, poesia, música i cinema). Adreçat a persones interessades en el món educatiu, professorat en actiu i estudiants de magisteri o d’humanitats.

Durada: 5 h

1469 - Ready? Gospel Workshop
Girona, 2 de juliol

El curs tracta sobre el coneixement de la música gospel contemporània, els seus estils i la forma d’interpretar-los i, sobretot, la forma de fer-los comuns en tot el grup. Descobrir les possibilitats de la pròpia veu, aprofundir en el seu coneixement i en la pròpia musicalitat a través del gospel. Conèixer el context cultural i històric d’aquest tipus de música, i veure’n la seua evolució en el temps fins a dia d’avui. Especial incís en el gospel del segle XXI, d’estil urbà. Passar-ho bé cantant gospel.

Durada: 15 h

1589 - Taller de tests gràfics (nens fins als 11 anys. Infància i pubertat)
Barcelona, 2 de juliol

El curs permet obtenir un coneixement/aprenentatge i una pràctica teòrico i clínica sobre la interpretació dels dibuixos infantils.

Durada: 12 h

1008 - Signar para comunicar: iniciación a la lengua de signos española
Sant Vicent del Raspeig, 6 de juliol

Els objectius d’aquest curs són conèixer la realitat de les persones sorde; eliminar mites sobre les persones sordes i les llengües de signe; comparar llengües orals i visuals; iniciar-se en el coneixement de la llengua de signes espanyola (LSE); ser conscient del paper que exerceixen les i els intèrprets de llengua de signes; acostar-se a la gramàtica de la LS; conèixer el procés de normalització lingüística de la LS; i aproximar-se a la realitat de les persones sordcegues i els seus sistemes de comunicació.

Durada: 30 h

1029 - Gestió de les emocions: eines de millora per a la vida diària
Moià, 6 de juliol

Es parteix de la base neurològica de les emocions. S'entrarà en la resiliència. S'abordarà el tema afectiu des de la literatura. Els processos de dol, de tristesa també seran tractats. Finalment es durà a terme una classe pràctica a partir de dinàmiques de grup.

Durada: 20 h

1097 - Taller de mediació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de juliol

Mediació vol dir escoltar l'altre, explicar-se hom mateix i arribar a un acord conjunt que beneficiï totes les parts. En aquest taller aprendrem de manera pràctica diverses tècniques que ens donen eines per superar els conflictes de manera restaurativa, i estudiarem com aplicar-les al context universitari.

Durada: 50 h

1124 - Activitats aquàtiques adaptades i d’inclusió per a persones amb discapacitats
Lleida, 6 de juliol

En aquest curs es pretén facilitar els recursos, per a poder dissenyar i desenvolupar programes d’activitats aquàtiques adaptats a les persones amb discapacitats. Curs adreçat a estudiants i graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Educació Primària i Infantil, Infermeria, Fisioteràpia i a monitors de natació.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

1125 - La inclusió de les dificultats del desenvolupament. Una anàlisi des de la praxi
Lleida, 6 de juliol

La cohesió eficient i de qualitat de tots els membres que componen la comunitat educativa és actualment en un dels eixos que afavoreix l’educació inclusiva. Des de l’ensenyament superior, estem treballant per una formació transdisciplinar dels professionals de l’educació que garantisca la gestió excel•lent dels recursos educatius, una acurada identificació de les possibilitats d'aprenentatge i un desenvolupament integral de l’alumnat.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

1126 - Esport amb valors: ultimate frisbee
Lleida, 6 de juliol

Els continguts generals del curs són la resolució de conflictes del joc mitjançant el diàleg i el respecte, així com la participació activa en les activitats i el desenvolupament d’accions tàctiques buscant el benefici grupal. Com a continguts específics, el curs pretén donar a conèixer l’existència de l’ultimate frisbee, aplicar l’esperit del joc i les seues normes en situacions de joc real, així com llençar el disc volador de backhand, de forehand i hummer en situacions analítiques i globals.

Durada: 20 h

1148 - El maltractament i l'abús sexual infantil
Lleida, 6 de juliol

El curs ofereix aprofundir en les causes de la seua aparició i els diferents tipus de maltractament; els factors que afavoreixen el seu manteniment; els signes i símptomes i les orientacions d’actuació quan ens trobem davant d’un possible cas. Insistirem especialment en aquest darrer apartat: per una banda, en el de la nostra sensibilització i disponibilitat davant d’una realitat en la que no hem estat prou formats i, per l’altra, en el de l’imprescindible treball en xarxa a que això ens obliga.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

1233 - Les intel•ligències múltiples. Com aplicar-les
Ibi, 6 de juliol

El curs ofereix conèixer les diferents intel•ligències múltiples i el seu paper en l'aprenentatge i la prevenció de dificultats escolars.

Durada: 25 h

1345 - Comunicació emocional i assertiva. Estratègies per una bona entesa
Vilanova i la Geltrú, 6 de juliol

En aquest curs ens endinsarem en la consciència emocional, és a dir aprendrem a llegir les emocions que sentim en el moment de comunicar-nos i quines despertem als altres; a escoltar-nos i a escoltar als altres d'una forma més àmplia i plena.

Durada: 20 h

1351 - Innovación educativa: educar en el presente y para el futuro (4ª Edición)
Alcoi, 6 de juliol

Els objectius d’aquest curs són descobrir els avanços en neuroeducació; conèixer les bases d'una educació elevada al màxim exponent de consciència i eficàcia; desenvolupar estratègies i competències personals per a la professió docent; conèixer una nova forma de concebre l'educació, la paternitat i l'adolescència; compartir experiències d'innovació educativa en les etapes d'Infantil, Primària i ESO; i aprendre estratègies innovadores per a aplicar en l'aula.

Durada: 15 h

1408 - Ioga i educació. Un viatge a través del cos, la ment i les emocions
Girona, 6 de juliol

Afavorir el clima de relació a l’aula. Reconèixer, expressar i canalitzar les emocions. Prendre consciència del cos i de la respiració. Treballar el cos i la ment per afavorir els aprenentatges. Experimentar la relaxació i el descans a l’aula. Desenvolupar l’atenció i la concentració. Potenciar la imaginació i la creativitat. Crear espais interiors per retrobar el silenci.

Durada: 20 h

1409 - Guia per a parlar davant d'un públic
Girona, 6 de juliol

Analizar les actituds dels cos que més ens agraden i que agraden als altres, els millors timbres de veu , el millor ritme, l’energia, la claredat, l’empatia, el silenci… en definitiva, descobrir el nostres millors recursos per comunicar-nos amb qui ens escolta.

Durada: 20 h

1410 - La importància del joc en el desenvolupament infantil (en línia)
A distància, 6 de juliol

Els objectius del curs són valorar la importància del joc en el desenvolupament evolutiu durant la infància i l’adolescència i conèixer les aportacions de les diferents teories psicològiques sobre el joc infantil.

Durada: 30 h

1411 - Literatura al Batxillerat: eines per l'aula
Girona, 6 de juliol

Es tracta de donar eines actualitzades per desenvolupar la classe de literatura al Batxillerat tant des d’un punt de vista científic (actualització de coneixements), com de caire pedagògic (materials digitals, performance teatral, metodologies de la lectura, tallers d’escriptura creativa, etc.).

Durada: 30 h

1413 - Redacció i millora de textos (semipresencial)
Girona, 6 de juliol

Els objectius del curs són els següents: comprendre les característiques textuals i lingüístiques dels textos escrits de l’àmbit acadèmic; entendre l'elaboració d'un text com un procés i millorar les habilitats personals de planificació, redacció i revisió de textos; conèixer i practicar tècniques de redacció i recursos d’estil per elaborar treballs acadèmics eficaços; conèixer i usar recursos de consulta a la xarxa (correcció lingüística, convencions, models, consells...).

Durada: 30 h

1461 - Iniciació a la llengua de signes catalana
Girona, 6 de juliol

Els objecitus del curs són formar consciència de la importància d’un sistema de comunicació visual per les persones que no hi senten, com és la llengua de signes catalana, aprendre pautes de comunicació específiques per la comunitat sorda i aprendre signes bàsics per comunicar-nos.

Durada: 20 h

1624 - La veu i el cos per dominar l'aula
Barcelona, 6 de juliol

Els objectius del curs són dotar als assistents de tècniques i recursos per tal de poder treure el màxim rendiment de la seua veu dins de l' aula; donar els coneixements per tal de recuperar la veu natural de cada alumne; treballar la tonicitat muscular, transmetre el hàbits per conservar les millores corporals del curs; i potenciar el treball individual i l'autoconeixement de cada participant en relació al seu cos i veu.

Durada: 20 h

1664 - El circ va a l’escola i l’institut
Barcelona, 6 de juliol

Aquest curs consta de quatre sessions pràctiques de tècniques circenses, equilibris acrobàtics, trapezi fix i teles, malabars i tècniques de clown. El curs està format per dues sessions on es parlarà de teoria. La primera serà sobre nocions bàsiques de dramatúrgia, planificació i organització d’un espectacle de final de curs i la segona per conèixer com podem aplicar aquests recursos pedagògics dins del programa escolar.

Durada: 25 h

1666 - Introducció a l’acrodance (activitat gimnàstica que combina la dansa, l'acrobàcia, l’acrosport, l'expressió corporal i percussió corporal)
Barcelona, 6 de juliol

L'objectiu del curs és donar eines a l'alumnat per crear coreografies diferents. Permetre i experimentar la fusió de diverses disciplines per aconseguir formats de composició coreogràfics més enriquidors. Així com per al professorat tenir més recursos per impartir les seues classes relacionades amb l'expressió corporal, el ritme i les activitats gimnàstiques.

Durada: 25 h

1667 - Lindy hop: balla a ritme de swing
Barcelona, 6 de juliol

El lindy hop és un ball en parella que es caracteritza per ser dinàmic, alegre i social. En aquest curs s’ensenyaran els passos bàsics del lindy hop, juntament amb la història i filosofia que l’envolten, i es crearan seqüències de passos perquè els alumnes siguen capaços de ballar una cançó seguida.

Durada: 25 h

1669 - Entrenament rítmic-emocional
Barcelona, 6 de juliol

Proposarem dinàmiques de treball amb l'espai, amb la percepció del temps, el moviment, la percussió corporal, que provenen de la síntesi de diferents escoles i mestres. Per a aquesta experiència cal portar al grup de treball en un estat de sincronia rítmica, a través d'exercicis amb el ritme d'estructures simples, per després anar establint dinàmiques més complexes, en què la concentració, l'escolta, la mirada, la coordinació, la relaxació, la improvisació, i la imaginació creadora.

Durada: 25 h

1670 - Experiències amb èxit en Educació Física: Bloc I
Barcelona, 6 de juliol

Els objectius del curs són mostrar eines i recursos per al disseny d’activitats significatives i reals per a l’Educació física, en un context competencial i identificar els ingredients necessaris per al disseny d’activitats significatives i competencials.

Durada: 25 h

1672 - Experiències amb èxit en Educació Física: Bloc II
Barcelona, 6 de juliol

Els objectius del curs són mostrar eines i recursos per al disseny d’activitats significatives i reals per a l’Educació física, en un context competencial i identificar els ingredients necessaris per al disseny d’activitats significatives i competencials.

Durada: 25 h

1674 - Experiències amb èxit en Educació Física: Bloc III
Barcelona, 6 de juliol

Els objectius del curs són mostrar eines i recursos per al disseny d’activitats significatives i reals per a l’Educació física, en un context competencial i identificar els ingredients necessaris per al disseny d’activitats significatives i competencials.

Durada: 25 h

1675 - Experiències amb èxit en Educació Física: Bloc IV
Barcelona, 6 de juliol

Els objectius del curs són mostrar eines i recursos per al disseny d’activitats significatives i reals per a l’educació física, en un context competencial i identificar els ingredients necessaris per al disseny d’activitats significatives i competencials.

Durada: 25 h

1677 - Enseñar en contextos de diversidad lingüística y cultural (semipresencial)
Girona, 6 de juliol

Els objectius del curs són oferir estratègies i recursos pràctics per l’atenció educativa d’estudiants amb llengües i orígens diversos en l’aula; reflexionar sobre les dificultats per atendre l’alumnat immigrant i els reptes que l’escola ha de superar per garantir-ne el ple desenvolupament, des del marc d’una escola realment inclusiva; i oferir elements perquè el professorat comprenga millor les característiques de l’alumnat immigrant, de les seues famílies i dels factors en el seu progrés escolar.

Durada: 25 h

1682 - Cos i moviment. Taller de duo i dansa contemporània
Barcelona, 6 de juliol

La dansa és en certa manera, el primer llenguatge. El seu aprenentatge és una forma més que té la persona per comunicar-se i relacionar-se, ja que el cos és el nostre primer vehicle de comunicació i expressió no verbal. Durant el curs descobrirem i aprendrem a través de la dansa contemporània, les possibilitats de moviment del nostre cos i també la dels altres, tot treballant la coordinació, la confiança, l’equilibri, la força, les dinàmiques de moviment i l’espai des d’una mirada múltiple.

Durada: 25 h

1684 - Body percusión i estimulació cognitiva. Mètode BAPNE
Barcelona, 6 de juliol

El mètode BAPNE ofereix estratègies educatives per a l'estimulació de l'atenció, la concentració i la memòria a través de la percussió corporal. A través d'aquesta metodologia t'oferim recursos didàctics que treballen la coordinació psicomotora amb músiques i ritmes africans. T'introduïm en el món de la percussió corporal de forma sistematitzada i destacar que també t'introduirem en el món de la neurociència per justificar cada activitat i saber que estimulem a l'alumnat.

Durada: 25 h

1685 - Medicina tradicional xinesa i esport: la rehabilitació de les lesions esportives freqüents
Barcelona, 6 de juliol

El curs permet endinsar-se en el món de la medicina tradicional xinesa i aprendre a diagnosticar els estats de fatiga i lesió esportiva per mitjà de les seues tècniques terapèutiques. El curs explica la correspondència entre l’afectació d’un òrgan i la propensió a lesionar-se en músculs, tendons i/o articulacions.

Durada: 25 h

1686 - Programa Nereu. Exercici físic i alimentació saludable
Barcelona, 6 de juliol

Aquest curs intenta transmetre un enfocament actual i innovador per a la prevenció i tractament del sedentarisme i l'obesitat, amb una formació interdisciplinària que ajudarà a tots a millorar la qualitat de vida de les famílies. La formació es basa en conèixer l'actual situació, i com treballar els tres pilars bàsics a través d'un programa en xarxa que ajuda als professionals de l'esport i la salut a promocionar, prevenir i tractar aquesta epidèmia.

Durada: 25 h

1169 - Construccions de les segregacions escolars. Les (re)produccions de les desigualtats, la trampa i la ruptura dels vincles dels subjectes en l' espai escolar
Elx, 7 de juliol

Els objectius del curs són crear espais per a la trobada dels discursos que criden a l'acció i ampliar les lents que miren el fenòmen ètnic dels espais escolars.

Durada: 25 h

1446 - Escola d'estiu de Literatura Infantil i Juvenil (VI): Jornades sobre el motiu del viatge en la literatura infantil i juvenil
Monistrol de Montserrat, 7 de juliol

La UVic-UCC, en col•laboració amb l’Abadia de Montserrat, obre la Sisena Escola d’Estiu sobre Literatura Infantil i Juvenil adreçada a persones que, des de l’àmbit de l’ensenyament, la biblioteca infantil, la recerca o la motivació personal, tinguen interès en l’aprofundiment d’aspectes del llibre infantil i juvenil. Aquesta edició se centra en el motiu del viatge en la Literatura Infantil i Juvenil, component molt freqüent en les obres per a infants i joves, tant orals com escrites.

Durada: 30 h

1093 - Pensament, onomàstica i tradició clàssica en el món clàssic i medieval
Lleida, 8 de juliol

Curs interdisciplinari que pretén analitzar qüestions de pensament i tradició en el món clàssic i el medieval. S’abordaran qüestions i conceptes com la idea del tràgic, la tragèdia en època medieval, l´escena i els actors tràgics, la performance, la idea de kátharsis. El curs està adreçat als alumnes de les facultats de lletres i ciències de l'educació així com al públic en general.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

1443 - Introducció a la neurociència, al Mindfulness i a les intel•ligències múltiples
Vic, 8 de juliol

El curs va destinat a persones interessades a iniciar-se en la neurociència, el mindfulness i les intel•ligències múltiples per tal d'aplicar aquest coneixement en el seu àmbit professional. Especialment, va dirigit a aquelles persones que treballen en l'àmbit de l'educació, de la psicologia clínica o en l'àmbit organitzatiu i/o empresarial i que estiguin interessats a aplicar aquests temes en la seua pràctica quotidiana.

Durada: 45 h

1447 - La realitat augmentada (AR) i els codis de resposta ràpida (QR) en l'àmbit educatiu
Olot, 9 de juliol

Per a docents, educadors, professorat de l’àmbit de magisteri i ciències de l’educació, pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs que vulguen conèixer aquests conceptes, aprendre a generar codis QR, utilitzar eines de visualització de l'AR, conèixer les pràctiques de referència existents, crear un itinerari de POI educatiu, descriure les possibilitats d’ambdós elements en l’àmbit de l’educació, tant a nivell institucional com pedagògic, i elaborar proposes d’utilització educativa de l’AR i els QR.

Durada: 10 h

1017 - Terror, fantasia i ciència-ficció per a infants i joves: crítica i didàctica
Sant Vicent del Raspeig, 13 de juliol

Vampirs, homes llop, científics bojos, fantasmes, superhomes, bruixes, mags, monstres prehistòrics i dimonis donen forma a les pors que els humans hem tingut des de la nit dels temps. Volem fer una ullada a les sèries, els còmics, les pel•lícules i els llibres que han acaparat l’atenció d’infants i de joves en els últims anys. Així mateix, volem mostrar propostes didàctiques perquè l’escola els ajude a conéixer i interpretar els temes, els recursos i els valors que presenten aquestes obres.

Durada: 20 h

1068 - Turismo para todos: estrategias para un turismo cultural accesible e inclusivo
Alacant, 13 de juliol

El Turisme Accessible o Turisme per a Tots és un concepte ampli que no es limita a l'eliminació de barreres físiques, sensorials o de la comunicació, sinó que pretén aconseguir que els entorns, productes i serveis turístics puguen ser gaudits en igualtat de condicions per qualsevol persona. Pretén oferir una formació actualitzada teòrica i pràctica en accessibilitat i inclusió al patrimoni cultural, un camp en plena eclosió a Espanya; i afavorir la capacitació laboral.

Durada: 20 h

1127 - Educació emocional i teatre
Lleida, 13 de juliol

En el curs valorarem la importància de les emocions en la salut física i psíquica, prenent consciència de la importància del desenvolupament d’una autoestima adequada. Aprendrem a conèixer les nostres emocions i a reconèixer les emocions en els altres a partir del desenvolupament de les arts escèniques, emprant la comunicació no verbal com a eina educativa. Serà un curs on es combinarà el corpus teòric amb dinàmiques actives i participatives.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

1131 - Els infants i adolescents tenen drets? Com aplicar-los a la tasca educativa
Lleida, 13 de juliol

L’objectiu del curs es fomentar els Drets de la Infància en entorns socioeducatius. Des del vessant pràctic, s’analitzarà què i com educar des de l’enfocament de Drets i els beneficis que pot aportar a l’educació aquest plantejament. Es treballarà des d’una doble perspectiva: identificant estratègies i recursos útils per a la promoció dels Drets de la Infància en entorns socioeducatius i, també, valorant la importància de la participació infantil en els espais on estan involucrats.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

1179 - Estimulació del desenvolupament mitjançant el joc
Elx, 13 de juliol

Aquest curs ofereix conèixer el desenvolupament infantil i dotar de recursos per a l'estimulació del xiquet en les diferents etapes de la seua vida.

Durada: 15 h

1230 - Taller de relat breu
Elx, 13 de juliol

Els objectius del curs són conèixer les claus per a contar una història, aprendre a idear arguments i desenvolupar les estructures dels relats.

Durada: 25 h

1236 - Curso internacional de música moderna (pop, rock, blues, jazz…..) Guitarra eléctrica, bajo, canto moderno, batería, percusión, piano moderno...(IX)
La Nucia, 13 de juliol

Al IX Curs Internacional de Música Moderna 2015, s'oferirà una formació teòrica i tècnica en pop, rock, blues, jazz, música llatina, en les especialitats de guitarra elèctrica i baix, piano i teclats, percussió, bateria, cant modern i vent. S'hi abordaran els aspectes històrics de cada gènere musical, els seus principals trets i la interpretació del repertori dels diferents estils a nivell individual i col•lectiu

Durada: 20 h

1229 - Psico-titelles. Tècniques per a l'elaboració de titelles i la seua aplicació en arteteràpia i mediació artística
Elx, 14 de juliol

El curs vol donar a conèixer metodologies per a l'elaboració de titelles i les diferents tècniques creatives i expressives.

Durada: 25 h

1141 - Atenció integral del xiquet amb espectre autista
Callosa de Segura, 15 de juliol

Adquisició de conceptes, definicions i models teòrics sobre TEA. Coneixements de les tècniques, recursos didàctics, ajudes i adaptacions de materials per a alumnes amb TEA.

Durada: 25 h

1153 - Coeducació, afectivitat sexual i identitat de gènere a l'aula
Benissa, 15 de juliol

Aquestes jornades pretenen propiciar un lloc de trobada per a l’intercanvi d’idees, iniciatives i experiències encaminades a proporcionar una visió actualitzada sobre l’acció d’educar en la diversitat de gènere de l'alumnat dels centres docents no universitaris. Es tracta de crear un espai propici per a la formació d'estudiants, docents i famílies en qüestions que tenen a veure amb coeducació, afectivitat sexual i identitat de gènere per conéixer estratègies d'aproximació i actuació dins l'aula.

Durada: 15 h

1328 - L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (I)
Benissa, 15 de juliol

Els objectius d’aquest curs són proporcionar a l’alumnat recursos per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge del valencià; explicar a l’alumnat mètodes d’autoaprenentatge de valencià per a aprenents inicials i avançats; mostrar el funcionament de les Fitxes de llengua i del curs Valencià Bàsic oferits pel CAU; potenciar les habilitats orals (parlar, entendre, pronunciar) a distància; exemplificar el valor dels recursos audiovisuals per a adquirir una llengua; i fomentar enfocaments lúdics per a persones adultes.

Durada: 20 h

1311 - Eines tecnològiques per al docent
A distància, 16 de juliol

Donar a conèixer recursos i eines tecnològiques per a docents.

Durada: 25 h

1174 - Curs bàsic de coaching. Crea el teu futur i viu-lo
Elx, 17 de juliol

Els objectius del curs són conèixer què és el coaching i diferenciar-lo d'altres metodologies; i identificar objectius i planificar accions eficients a través del mètode grow.

Durada: 20 h

1003 - Com ensenyar literatura catalana en l’era digital: propostes d’innovació didàctica
Sant Vicent del Raspeig, 20 de juliol

Aquest curs s’orienta a professionals (i futurs professionals) de l’ensenyament, amb el propòsit d’oferir un espai de reflexió sobre el paper de la literatura en el món actual: quin paper té i, sobretot, com s’ensenya en els cicles educatius. Així mateix, volem proposar les millors estratègies i recursos d’innovació docent per a treballar-la a l’aula i augmentar-ne, així, la presència i la importància en l’educació i, de retruc, en la nostra societat.

Durada: 20 h

1181 - Estratègies d' intervenció per a xiquets amb síndrome d'Asperger
Elx, 20 de juliol

El curs permet conèixer les característiques generals del síndrome d'Asperger, així com recursos per a un correcte abordatge.

Durada: 15 h

1185 - Gestió de l'ansietat davant els exàmens i les exposicions
Elx, 20 de juliol

El curs aporta eines per a treballar l'ansietat i els sistemes als que afecta per a superar els reptes psicològics davant dels exàmens i les exposicions.

Durada: 20 h

1246 - La comunicació escola-família. Com comuniquem i com podem millorar
La Seu d'Urgell, 20 de juliol

Els objectius del curs són: definir els factors que influeixen a l’hora d’aconseguir una comunicació adequada, analitzar quins són els canals i com es realitza la comunicació a l’escola, aprofundir en la comunicació en situacions de diversitat cultural, facilitar estratègies per a la millora de la comunicació i presentar experiències d’èxit respecte a la comunicació amb les famílies. El curs s’adreça a alumnat de Magisteri i mestres en exercici.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

1260 - Neuropsicologia educativa aplicada a les matemàtiques
La Seu d'Urgell, 20 de juliol

Actualment hi ha un corrent educatiu que planteja la necessitat que l’educació s’oriente seguint el funcionament del cervell. El curs planteja el repte d’entendre com el coneixement que tenim avui dia del funcionament del cervell pot guiar els diferents actors educatius en la millora de l’ensenyament de les matemàtiques.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

1267 - La competència pragmàtica en l'ensenyament i l'avaluació d’ELE
La Seu d'Urgell, 20 de juliol

El curs té com a objectius: dotar dels conceptes bàsics sobre la competència pragmàtica en espanyol; revisar els mètodes més adequats per a l’ensenyament de la competència pragmàtica en l’aula d’ELE; i poder familiaritzar-se amb els diferents tipus, proves i eines d’avaluació que existeixen en l’ensenyament de ELE així com identificar els requisits d’una bona prova.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

1279 - La triple E: educar para enseñar y emprender
Villena, 20 de juliol

Estem en la societat 3.0, on els models educatius que es van generar a principis del segle XX, per a una societat industrial, ja no serveixen per a aquest segle XXI. Hui dia la immediatesa, la globalització, les TIC ens obliguen a un aprenentatge continu i constant, ja no serveix un aprenentatge per a tota la vida. El curs pretén que els alumnes adquirisquen actituds, coneixements i eines, perquè siguen capaços d'adaptar-se als nous escenaris personals i professionals d'aquest segle.

Durada: 30 h

1327 - El cómic: lenguaje, historia y crítica. Una aproximación didáctica al noveno arte y su relación con la literatura y el cine (II)
Villena, 20 de juliol

Ens aproximarem al còmic des de diverses perspectives, emfasitzant especialment en la seua relació amb la literatura i el cinema. Repassarem la història del novè art, des dels seus orígens fins als nostres dies; reflexionarem sobre la seua presència en l'àmbit acadèmic; comptarem amb un club de lectura i un cinefòrum a propòsit d'algunes adaptacions de còmics a la gran pantalla, i a més, autors com Juaco Vizuete o Fernando Dagnino, que treballa per a DC i Dark Horse.

Durada: 30 h

1523 - Cinema i entorns educatius. La participació en xarxa del professorat i l’alumnat
Gandia, 20 de juliol

Amb aquest curs es pretén posar en valor la tasca que s’està fent als centres educatius en matèria de produccions audiovisuals, especialment pel que fa al cinema educatiu, amb produccions realitzades per equips de docents que mereixen ser divulgades i estudiades. Hi serà Josep Albiol, promotor i fundador de MICE (Mostra Internacional de Cinema Educatiu). Aprofitarem per analitzar el cinema que ens acosta als territoris de l’ensenyament, i observarem per quin motiu les produccions nordamericanes.

Durada: 12 h

1708 - El cine como instrumento de innovación educativa. El cine en el aula
Barcelona, 20 de juliol

Conscienciar els alumnes i professionals d'Educació de les possibilitats formatives i culturals que ofereix el cinema com a instrument docent innovador en el si de la cultura audiovisual.

Durada: 20 h

1142 - Mediació intercultural i gestió de la diversitat
Callosa de Segura, 22 de juliol

La finalitat del curs és formar en la mediació com un instrument de conciciliació i resolució de conflictes.

Durada: 25 h

1710 - Mirar el cine. De espectador pasivo a espectador activo
Barcelona, 24 de juliol

Conscienciar als assistents de la pèrdua de la nostra mirada en el procés de la visualització i dotar-los d'uns mínims coneixements i recursos que els permeten passar de ser espectadors passius o receptors a ser espectadores actius o perceptors.

Durada: 5 h

1112 - Educación para el medio ambiente, el consumo sostenible y la salud en la educación primaria
Sant Vicent del Raspeig, 27 de juliol

El curs insisteix en la necessitat de generar en l'alumnat actituds positives, valors nous tot desenvolupant les estratègies per a millorar la qualitat de vida. L'ensenyament formal pot contribuir al desenvolupament de conductes saludables i responsables davant el consum i el medi ambient, ja que l'etapa escolar és el moment més adequat per a l'adquisició de valors, hàbits i pautes de comportament. Pretén que des de l'escola, els xiquets adquirisquen un estil de vida saludable i compromés.

Durada: 20 h

1232 - Ús de xarxes socials en l'ensenyament
Elx, 27 de juliol

El curs tracta sobre l'evolució de la web cap a la 2.0 i les seues característiques; què són les xarxes socials i com es classifiquen; i què és la identitat digital, la visibilitat o la reputació en línia.

Durada: 15 h

1310 - Derrocant barreres: les xarxes socials són per a totes les edats
Torrevella, 27 de juliol

Aconseguir reduir la escletxa i fer més accessibles totes les eines per a les persones que no són nadius de l'entorn 2.0.

Durada: 25 h

1349 - Lectura, literatura infantil y juvenil y derechos humanos
Sant Vicent del Raspeig, 27 de juliol

El curs tracta els temes següents: presentar obres de LIJ per a diferents nivells educatius basades en la defensa dels drets humans; analitzar recursos educatius per a la igualtat i la coeducació en les aules; reflexionar sobre la importància de la LIJ per a la identitat de l'individu i la preservació dels seus drets; descriure la presència de la temàtica LGTB i de Gènere en la LIJ actual; conèixer la labor de l'editor de LIJ com a garant dels drets humans; i fomentar experiències educatives per a la convivència.

Durada: 20 h

1182 - Formació de monitor de menjador escolar
Elx, 2 de setembre

La finalitat del curs és formar l' alumnat en les funcions de monitor de menjadoror escolar i les característiques del lloc de treball.

Durada: 30 h

1161 - Comunicació eficaç per a la vida professional i personal amb eines de la PNL (Programació Neurolingüística)
Elx, 4 de setembre

La finalitat del curs és descobrir en què es basa la nostra comunicació, com percebem la nostra realitat: el mapa no és el territori, analitzar forma i contingut del missatge en la nostra comunicació verbal.

Durada: 20 h

1347 - Tècniques d'expressió escrita (castellà)
València, 7 de setembre

La correcció d’estil. Revisió d’alguns dels errors més freqüents en l’escriptura: errors ortogràfics, errors gramaticals i errors lèxics. Redacció de textos: planificació del text, etapes i estratègies retòriques. El procés de redacció: distribució de la informació, cohesió, coherència, ordre de paraules. Textos monogràfics i pràctiques de redacció: elecció del tema i selecció d’informació rellevant; adequació al registre; pràctiques de transformació de registre; pràctica d’argumentació.

Durada: 25 h

1350 - Tècniques d'expressió escrita (valencià)
València, 7 de setembre

Aquest curs conté els temes següents: introducció: el context de l’escriptura; El procés de redacció: planificació, textualització i revisió; Aspectes de contingut i adequació; Aspectes formals i estructurals; Orientacions per a produir textos escrits eficaços; Pràctiques de redacció i revisió de textos.

Durada: 25 h

1352 - Recursos per a l'estudi (I)
València, 7 de setembre

Curs format per dos tallers amb un total de 25 hores de formació: 1.- Volum de les notes, elaboració, abreviatures i símbols. Revisió i ampliació. Notes en llibres de text i mètodes de lectura. Notes en classe, 2.- Com fer mapes conceptuals, establir les relacions entre coneixements. La capacitat de síntesi. Software per a elaborar mapes conceptuals.

Durada: 25 h

1361 - Estratègies i tècniques d'expressió oral en l'àmbit acadèmic i professional (castellà)
València, 7 de setembre

Els continguts del taller permetran que els participants coneguen estratègies possibles per a parlar en públic, tant com a eina professional als diferents entorns laborals, com en l’àmbit acadèmic. Les competències que s’han d’adquirir són: realitzar presentacions orals: estructura, arguments, estils… Parlar en públic amb fluïdesa i amb un discurs eficient. Col•loquialismes, vulgarismes, anacoluts…etc. Es practicarà mitjançant dinàmiques d’aula diferents exercicis per aprendre a modular la veu.

Durada: 25 h

1362 - Planificació i gestió del temps
València, 7 de setembre

Establiment de metes, elecció de prioritats i planificació: seguiment i ajust, gestió del temps en el treball en grup, estratègies per a la reducció de «lladres del temps». La metodologia del curs tindrà una part teòrica i un altra pràctica fent dinàmiques de grup que afavorisquen l’aplicació dels continguts que s’han treballat.

Durada: 25 h

1364 - Tècniques de treball en equip (I)
València, 7 de setembre

Processos de treball en equip. Avantatges i dificultats del treball en equip. Aspectes necessaris: creativitat, recerca d’informació, participació, reflexió, etc. La metodologia del taller eminentment pràctica està fonamentada en dinàmiques de grup i tècniques de simulació, amb l’objectiu de trobar les actituds que afavoreixen o dificulten la cooperació en activitats col•lectives, tant en entorns educatius com socials.

Durada: 25 h

1365 - Introducció a les bases de dades
València, 7 de setembre

Gestió de bases de dades; bases de dades amb Access; disseny d’una taula; operacions bàsiques sobre les dades, els camps i els registres d’una taula; modificació de camps en el full de dades; recerca i ordenació de dades; consultes; relacions entre taules; consultes de selecció i d’acció; importar i exportar dades, formularis i informes. Bases de dades amb programari lliure.

Durada: 25 h

1366 - Introducció al sistema operatiu LINUX i al programari lliure
València, 7 de setembre

Introducció a les aplicacions lliures: història; aspectes legals; el desenvolupador i les seves motivacions; economia; estudis de casos. Introducció a l'administració de sistemes LINUX: instal•lació i configuració bàsica; introducció a l'entorn d'escriptori, al sistema de configuració i al sistema d'arxius; l'intèrpret d'ordres: ordres bàsiques, maneig d'arxius i directoris, redirecció d'entrada i de sortida.

Durada: 25 h

1367 - Recursos per a l'estudi (II)
València, 7 de setembre

Curs format per dos tallers amb un total de 25h de formació. 1- Habilitats per a l'estudi: aprenentatge d’estratègies de memòria, de lectura i estratègies metacognitives. 2- Tècniques de control de l'estrès: introducció a com descobrir les causes i conseqüències de l’estrès. Aprenentatge de tècniques de control de l’estrès, relaxació muscular e imaginativa, detenció del pensament, autocontrol i auto hipnosi.

Durada: 25 h

1369 - Tècniques de treball en equip (II)
València, 7 de setembre

Curs format per dos tallers amb un total de 25 hores de formació. 1- Tècniques de resolució de conflictes grupals: estils d’afrontament dels conflictes. Processos de resolució de conflictes. Tècniques de comunicació. Aspectes emocionals. 2- Habilitats socials i assertivitat: exercicis d’habilitats socials i entrenament assertiu: maneig de la comunicació verbal i no verbal, resolució de conflictes interpersonals, fer i rebutjar peticions, comunicació eficaç, empatia, resposta assertiva.

Durada: 25 h

1370 - Comunicació per a l'estudi
València, 7 de setembre

Taller pràctic per introduir-se en les tècniques d’oratòria per al debat i l'argumentació acadèmica. Eines per a l'elaboració de texts argumentatius: conceptualització, habilitats. Activitats de pre-escriptura i estratègies d’invenció. Planificació, revisió, recursos i habilitats d’escriptura. Tesi-Arguments-Recerca de recolzament – Síntesi. Eines per a debat i l'argumentació oral.

Durada: 25 h

1372 - Recursos ofimàtics per a l'estudi
València, 7 de setembre

Curs format per dos tallers amb un total de 25 hores de formació. 1- Ús eficient de processadors de text: estils i plantilles; correcció; taules, llistes, objectes i camps i funcions avançades del Word. Processament de text amb programari lliure. 2- Fulls de càlcul. Com treure partit a les seues funcionalitats; fulls de càlcul amb programari lliure.

Durada: 25 h

1464 - Estratègies i tècniques d'expressió oral en l'àmbit acadèmic i professional (valencià)
València, 7 de setembre

Espai, postura, gestualitat i mirada en la comunicació oral. Veu (volum, velocitat, pauses...) i correcció articulatòria. Adequació (registre formal) i correcció lingüística (lèxica, morfosintàctica...) Marcadors discursius i cohesió textual en l'expressió oral formal.

Durada: 25 h

1645 - Pinzellades de «Trending Topics» de les TIC a l'educació (UEEF2015)
Eivissa, 7 de setembre

El desenvolupament ràpid dels avenços tecnològics ens porten a un continu bombardeig d’aplicacions educatives que solen també considerar-se innovadores a nivell educatiu. Així exposarem com la integració de les TIC a l’educació ha d'evitar el perill de caure en la proposta de noves activitats sota velles metodologies centrades en el contingut i en la reproducció del coneixement.

Durada: 25 h

1650 - Story writing (UEEF2015)
Eivissa, 7 de setembre

Permetre als alumnes adquirir coneixements sobre les característiques bàsiques d’aquest tipus de narrativa: semblances i diferències amb altres textos narratius (la novel•la en particular), els tipus de contes (en termes d’extensió, temes, etc.), i els seus components narratius essencials.

Durada: 10 h

1713 - Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere (XVI). Beijing+20: reptes actuals del feminisme en un món global
Palma, 8 de setembre

Quan es compleixen 20 anys de la quarta conferencia mundial de nacions unides sobre les dones, celebrada a Pequín el 1995, i es celebren en tot el món diverses actes per commemorar aquesta fita, però també per valorar els resultats assolits, hem volgut sumar-nos a aquestes iniciatives dedicant-hi aquesta nova edició de la nostra universitat d’estiu d’estudis de gènere que torna desprès d’un parèntesi temporal.

Durada: 25 h

1344 - Emocions i recerca de feina
Vilanova i la Geltrú, 9 de setembre

L’educació emocional té implicacions en molts àmbits de la vida i no només en l’àmbit escolar, parlem d’educació emocional en la salut, d’educació emocional en les empreses, d’educació emocional en els ancians i en el cas del present curs d’educació emocional en els processos de recerca de feina. L’educació emocional ofereix a la persona que busca un lloc de treball una major consciència de les seues possibilitats –punts forts– i de les seues carències enteses com a factors de creixement.

Durada: 20 h

1643 - Música electrònica (UEEF2015)
Eivissa, 9 de setembre

El Balear Electric Choir. BEC, és un projecte creat per professors de música de diferents àmbits per dur endavant un espectacle musical de Pep Núñez, basat en música new age, en el qual es fusiona la música electrònica amb un espectacle audiovisual basat en obres d’art de pintors de les Illes Balears amb la dansa.

Durada: 30 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen

 • Les rutes matemàtiques: Un projecte que relaciona el patrimoni valencià amb la divulgació científica.
  Les rutes matemàtiques: Un projecte que relaciona el patrimoni valencià amb la divulgació científica.

  Universitat de València

 • 150 nois i noies d’entre 10 i 16 anys participaran aquest dissabte, 3 de febrer en el ‘joc del robot’.
  150 nois i noies d’entre 10 i 16 anys participaran aquest dissabte, 3 de febrer en el ‘joc del robot’.

  FIRST LEGO League a la UPC.

 • “Existeix l’envelliment saludable?". Diàlegs humanístics. 30 de gener a les 19:00 h,
  “Existeix l’envelliment saludable?". Diàlegs humanístics. 30 de gener a les 19:00 h,

  Universitat Pompeu Fabra