Contingut i ús de la Guia de cursos de la XVU

Relació de cursos

Els cursos es poden consultar de quatre maneres diferents:

- Per àrea acadèmica: la Guia agrupa els cursos en onze àrees acadèmiques: arts; humanitats; ciències de l'educació; ciències econòmiques; ciències jurídiques; ciències socials; medi ambient; ciències experimentals; ciències de la salut; estudis tècnics i altres. La ubicació per àrees acadèmiques és la que han indicat els responsables dels diferents marcs organitzatius, malgrat que cal tenir en compte que alguns cursos poden tenir un caràcter multidisciplinari.

- Per localitat on es fa el curs: si el que prioritzeu a l'hora de triar no és l'àrea acadèmica sinó el lloc on s'impartirà el curs, us interessa consultar aquest apartat, en què trobareu els cursos ordenats per localitats de realització.

- Per marc organitzatiu: hi trobareu tots els cursos que organitza cadascun dels marcs organitzatius.

Els títols dels cursos apareixen en la llengua en què ens han estat facilitats pels marcs organitzatius; això no significa forçosament que cada curs es faci en la llengua en què consta en la Guia.

Un cop hem triat la manera en què volem veure presentats els cursos, apareixerà un llistat de cursos. La informació que es proporciona de cada curs és una fitxa amb el títol, el lloc on es fa, les dates i una breu descripció. Si ens interessa algun dels cursos l'hem de clicar i obtindrem més informació: qui coordina el curs, el marc que l'organitza, la durada i si és un curs susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic.

Un nombre significatiu de cursos apareixen com a susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic per totes les universitats de la Xarxa Vives d'Universitats. El Grup de Treball d'Universitats d'Estiu de la XVU ha instat el reconeixement dels cursos així indicats davant de totes les universitats membres. Això vol dir que, amb una alta probabilitat, tot estudiant de qualsevol d'aquestes universitats pot veure reconeguts com a crèdits els obtinguts en qualsevol dels cursos assenyalats. Ara bé, com que la competència per reconèixer un o altre curs és pròpia de cada universitat, és recomanable que prèviament a matricular-vos al curs confirmeu el reconeixement d’aquest a la vostra universitat d’origen.

D'altra banda, també és possible que un curs no assenyalat com a susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic pugui ser reconegut per alguna universitat, ja que els diversos marcs organitzatius poden haver instat particularment aquest reconeixement.

Un cop hagueu realitzat el curs i en el cas que vulgueu obtenir el reconeixement acadèmic, us heu d’adreçar a la vostra universitat perquè des d’allí realitzen els tràmits corresponents.

Cerca avançada

En aquest apartat trobareu un cercador de cursos, que permet buscar els cursos d'una manera més ràpida, en funció dels següents criteris:

- paraula clau
- localitat on es fa el curs
- àrea acadèmica a la qual pertany el curs
- marc que organitza el curs
- reconeixement acadèmic
- dates en què es fa el curs
- perfil del curs

Punts d'informació

En aquest apartat podeu obtenir més informació dels cursos, ja que recopila el conjunt de marcs organitzatius que apareixen a la Guia. Si voleu ampliar la informació o matricular-vos en algun dels cursos, aquí trobareu les dades de contacte necessàries per poder-vos adreçar a l'oficina d'informació o a la pàgina web corresponent.

Cursos d'idiomes

En aquest apartat trobareu informació general sobre els cursos d'idiomes que es realitzen durant el periode d'estiu.

Cursos de formació continuada

En aquest apartat trobareu informació general sobre els cursos de formació continuada que tenen lloc durant el periode d'estiu.

Informació del programa DRAC

En aquesta secció trobareu informació dels ajuts del programa DRAC Estiu per assistir a qualsevol dels cursos o activitats d'estiu que figuren en aquesta Guia.

La Xarxa en 2'

Les universitats proposen