Cursos de formació continuada

52a ESCOLA D’ESTIU DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT

ESCOLA D’ESTIU BLANQUERNA-2017

44a ESCOLA D’ESTIU DE SECUNDÀRIA DEL COL·LEGI DE LLICENCIATS

 

52a ESCOLA D’ESTIU DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT

Enguany se celebra la 52a edició de l’Escola d’Estiu que, any rere any, l’Associació de Mestres Rosa Sensat organitza durant el mes de juliol. El tema general porta el títol «Un canvi educatiu inevitable. Reptes i oportunitats».


Enguany, encara més que sempre, l’escola d’estiu de Rosa Sensat vol ser un espai de trobada i d’acollida de tots els mestres i educadors que ens proposem fer realitat el canvi educatiu mitjançant les nostres pràctiques. Tots aquests mestres i educadors hi trobarem propostes per al diàleg, per a la reflexió i per al creixement professional, treballant de manera conjunta amb companys que volen promoure processos de canvi i millora a les escoles i instituts de Catalunya.

Un espai de trobada per compartir tot allò que ens entusiasma i també tot allò que ens preocupa. Un espai per reflexionar, per debatre i per conèixer noves experiències, realitats i contextos.

L’escola d’estiu tindrà lloc als Instituts Infanta Isabel d’Aragó i Joan d'Àustria de Barcelona, del 3 a l'11 de juliol de 2017.

Per a més informació:

Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3
08001 Barcelona
Tel.: 934 817 373
A/e: associacio@rosasensat.org
http://www.rosasensat.org

 

ESCOLA D’ESTIU BLANQUERNA-2017

Recollint la llarga i fructífera tradició de l’Escola de Mestres, Formació Continuada de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull) organitza en el mes de juliol cursos adreçats a professionals de l’ensenyament, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Es tracta d’un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències que pretén promoure l’actualització professional del col·lectiu docent i la innovació en les seues pràctiques educatives, amb un pes important en el conjunt d’activitats formatives ofertes a l’estiu a Catalunya.

L’oferta de cursos s’agrupa atenent a criteris d’etapes escolars (educació infantil, primària i secundària). En cadascuna d’elles s’ofereixen cursos relacionats amb l’atenció a la diversitat, estratègies emocionals i relacionals, llengua, ciències i coneixement del medi, educació artística, activitat física, TIC...

Les dates de celebració de l’Escola d’Estiu són del 3 al 7 de juliol de 2017, en horari de matí.

Per a més informació:

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Títols Propis i Formació Continuada
Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 93 253 32 12
A/e: mfpceefctp@blanquerna.edu
www.blanquerna.edu

 

44a ESCOLA D’ESTIU DE SECUNDÀRIA DEL COL·LEGI DE LLICENCIATS

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya ha dedicat des de fa molts anys una atenció especial a la formació permanent del professorat de secundària. Avui dia podem afirmar amb satisfacció que les nostres escoles d’hivern i d’estiu constitueixen una de les millors ofertes existents actualment per als docents de secundària.


La selecció i tractament de les matèries impartides respon a un plantejament de recerca pedagògica, amb vista sempre a millorar la qualitat de l’ensenyament.

Els cursos tenen el reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’oferta de cursos de l’Escola d’Estiu de Secundària s’agrupa en els apartats següents: Orientació i gestió, Ètica i filosofia, Llengua i literatura, Ciències socials, Ciències experimentals, Competència matemàtica, Aprenentatge amb tecnologies digitals, Música, Eines de millora personal, i altres.

L’Escola d’Estiu de Secundària celebra enguany la 44a edició i es farà del 3 al 7 de juliol a l’Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent 14. Barcelona.

La inscripció s’inicia el 25 d’abril fins el 28 de juny. Es pot fer personalment al Col·legi o per Internet a través de la nostra web.

El programa detallat dels cursos es podrà consultar a la web www.cdl.cat

Per a més informació:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Rambla de Catalunya, 8, pral.
08007 Barcelona
Tel.: 933170428
A/e: formacio@cdl.cat
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen