Fitxa del curs:

224 - Curs de comunicació política, comunicació institucional i lideratge. II edició

Coordinació:José Alberto García Avilés
Data d'inici: 13 de setembre
Marc:UMH
Localitat:Elx
Àrea:Ciències socials, Altres
Descripció:L'objectiu d'aquest curs és explicar el procés de la comunicació política i institucional, redactar estratègies per a una comunicació efectiva i amb impacte, saber mediar entre els interessos de la institució (partit o administració, els mitjans de comunicació i l'audiència), seleccionar o tractar els missatges de la institució o del partit, defensar la imatge del partit i de la institució, tractar de comunicar amb un bon discurs i conèixer noves ferramentes, entre altres aspectes a tractar.
Perfil de curs:D'actualització
Llengües de treball:Català, Espanyol
Durada:25 hores
Data de finalització: 15 de setembre
Avaluació:Contínua.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Reconeixement:1.0 crèdits ECTS

Preu general amb IVA: 110€
Preu per estudiants: 55€ (descompte i IVA inclosos)
Altres preus: 82,50€ (descompte i IVA inclosos)

Matricula't
El reconeixement indicat a la fitxa d'aquest curs és el que atorga la Universitat organitzadora i és aplicable per a l'estudiantat d'aquesta Universitat.
A més, aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic a les universitats de la Xarxa Vives. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.


Altres cursos: a Elx, a l'àrea Ciències socials, a l'àrea Altres, al marc UMH.La Xarxa en 2'

Les universitats proposen