Cursos amb reconeixement acadèmic:

En un nombre significatiu de cursos apareix el símbol , que indica que el curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic a totes les universitats de la Xarxa Vives d'Universitats. El Grup de Treball d'Universitats d'Estiu de la XVU ha instat el reconeixement dels cursos indicats d'aquesta manera davant de totes les universitats que en són membres.

Amb una alta probabilitat, tot estudiant de qualsevol d'aquestes universitats pot tenir reconeguts com a crèdits els obtinguts en qualsevol dels cursos assenyalats. Ara bé, com que la competència de reconeixement d'un o altre curs és pròpia de cada universitat, us recomanem que prèviament a matricular-vos al curs confirmeu el reconeixement d'aquest com a crèdits a la vostra universitat d'origen.

D'altra banda, també és possible que un curs no assenyalat amb el símbol esmentat pugui ser reconegut per alguna universitat, ja que els diversos marcs organitzatius poden haver instat particularment aquest reconeixement.


Punts d’informació a les universitats per al reconeixement de crèdits

Universitat Abat Oliba CEU
Servei de Gestió Acadèmica
932 540 910
gestioacademica@uao.es

Universitat d’Alacant
Consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat.

Universitat d’Andorra
Per sol·licitar el reconeixement acadèmic, cal emplenar aquest formulari i presentar-lo a Gestió Acadèmica.

Universitat Autònoma de Barcelona
Consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat.

Universitat de Barcelona
Consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat.

Universitat de Girona
Consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat.

Universitat de les Illes Balears
Servei d'Informació
Edifici Ramon Llull
+34 971 172 939
informacio@uib.cat

Universitat Internacional de Catalunya
Consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat.

Universitat Jaume I
Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
964 387 777
info@uji.es

Universitat de Lleida
Oficina de la Universitat d'Estiu
973 703 390
estiu@estiu.udl.cat

Universitat Miguel Hernández d’Elx
Servei de Gestió d’Estudis
Edifici Rectorat i Consell Social
966 658 838

Universitat Oberta de Catalunya
Cal realitzar la consulta a través de l’apartat «Altres tràmits» a la Secretaria virtual:
Secretaria – Servei d’Atenció – Tràmits – Altres tràmits
O bé, consulteu la xarxa de serveis territorials

Universitat de Perpinyà Via Domitia
Secció d’Estudis i Estudiants (Pôle Études et Vie étudiant - DEVE)
+33 430 192 333
deve@univ-perp.fr

Universitat Politècnica de Catalunya
Servei de Gestió Acadèmica
Campus Diagonal Nord. Edifici Vèrtex
934 016 197
sga.normatives@upc.edu

Universitat Politècnica de València
Servei d’Alumnat
963 877 401
sealu@upvnet.upv.es

Universitat Pompeu Fabra
Consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat.

Universitat Ramon Llull
Consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat.

Universitat Rovira i Virgili
Consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat.

Universitat de Sàsser
Consulteu el Consell Acadèmic (Consigli dei Corsi di Studio) del vostre departament.

Universitat de València
Consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat.

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Consulteu la secretaria de la vostra escola o facultat.
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen