Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc UEUdL, ordenats per data d'inici.
87 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


124 - Social Media Management. Comunicació i promoció efectiva a les xarxes socials
A distància, 26 de juny

L’objectiu del curs és introduir l'alumne a totes aquelles noves formes d'expressió i comunicació disponibles a la xarxa: blogs, xarxes socials, microblogging, missatgeria instantània, etc. Al final del curs l'objectiu es que l'alumne siga capaç de crear un espai propi a la xarxa, publicant-hi coses, promocionar-lo i relacionar-se amb la resta de l'espai Internet.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

231 - Curs teoricopràctic d'arqueologia Vilars 2017
Arbeca, 26 de juny

L’objectiu principal del curs és introduir els participants en el conjunt de tasques que comporta la recerca arqueològica sobre el terreny. La participació implica l’excavació pràctica i la formació en el conjunt de tasques del registre arqueològic: planimetria, rentatge, tria i classificació de materials. Integra igualment les tasques derivades del sistema de mostratge, tractament, tria i classificació de les mostres recuperades.

Durada: 80 h

228 - Els darrers dinosaures d'Europa i la seva extinció al territori del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec
Tremp, 30 de juny

El territori Geoparc és un laboratori fòssil per conèixer un món ja desaparegut. I el projecte «Dinosaures dels Pirineus» vol divulgar els resultats de la recerca científica al públic general en el propi territori on s’han trobat els fòssils. La unió d’ambdós projectes suposa un model de valorització del territori i un incentiu per conèixer aquestes comarques lleidatanes. S'aprofundirà en el coneixement dels darrers milions d’anys de vida dels dinosaures i del paisatge del cretaci superior.

Durada: 20 h

229 - Els paisatges de pedra seca i els mètodes constructius
La Granadella, Torrebesses, 1 de juliol

El curs s’adreça als interessats per les tècniques constructives tradicionals i, en general, a tothom que vulga descobrir el paisatge rural i de pedra seca, als interessats per conèixer aquest patrimoni i que vulguen donar suport a la seua conservació i sostenibilitat.

Durada: 26 h

235 - Acer, ciment i aigua: el patrimoni hidroelèctric de l’Alta Ribagorça
El Pont de Suert, 1 de juliol

L’objectiu del curs és oferir una visió informada de tots els vessants que implica la implantació de la indústria hidroelèctrica a l’Alta Ribagorça. Això inclou els aspectes tecnològics, els que toquen l’estratègia constructiva i l’àmbit polític, les alteracions que es van produir en el paisatge i en el medi natural, i l’impacte humà, tant des del vessant de la població autòctona, com des del vessant dels qui es van establir a la comarca procedents d’altres indrets de l’estat.

Durada: 15 h

113 - Excel per a la gestió econòmica i financera de l'empresa
Lleida, 3 de juliol

El curs s’adreça a tothom que desitge conèixer el funcionament del full de càlcul Excel i aprofundir-hi, al mateix temps que aprèn com es desenvolupa l’activitat i el funcionament d’una empresa des del punt de vista de la gestió econòmica i financera. El curs permetrà a l’alumne tenir un bon coneixement de les principals utilitats del full de càlcul Excel i ser capaç d’elaborar el pla econòmic i financer d’una empresa.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

117 - Protocol social i habilitats interpersonals
Lleida, 3 de juliol

En aquest curs es pretén que l’alumne mitjançant el coneixement de les normes de protocol i educació social i el protocol a taula, obtinga les bases per planificar, gestionar i executar amb èxit diferents actes i aconseguisca la definició d’un estil propi en la imatge personal i la imatge corporativa, aplicant les eines i habilitats comunicatives verbals i d’escriptura per millorar les relacions interpersonals i la gestió de les queixes, i utilitzar-les com a eina de millora.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

118 - Introducció a la psicologia positiva
Lleida, 3 de juliol

El curs pretén fer una aproximació a les teories i al marc conceptual de la psicologia positiva. Conèixer quin són els seus components bàsics, les característiques (les principals fortaleses, virtuts i aspectes positius) de les persones que donen lloc al seu funcionament òptim a nivell personal o en les organitzacions. Curs adreçat a estudiants i professionals de l’àmbit de l’acció social i de les organitzacions

Durada: 20 h
Durada: 50 h

122 - A quins països exportar? Quina és la estratègia internacional més adequada?
A distància, 3 de juliol

L’objectiu general del curs és donar una visió integral sobre el procés d’internacionalització mitjançant el cas concret d’una empresa real, que va des de la decisió d’exportar fins a la d’invertir a l’exterior. Atès el seu caràcter eminentment pràctic, el curs capacitarà l’alumne per saber trobar, amb els recursos d’Internet, tota la informació necessària i per saber aplicar-la quan la seua empresa decidisca ampliar l’àmbit d’actuació a mercats exteriors.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

123 - Aprendre a conviure amb intel·ligència a través del joc (2a edició)
A distància, 3 de juliol

Qualsevol joc (esportiu) esdevé una mena de societat en miniatura on els protagonistes comparteixen diferents tipus de relacions. El joc esdevé un laboratori de relacions socials on les persones podem aprendre a conviure amb intel·ligència. L’educador/a, l’entrenador/a, l’animador/a, el/la coach de grups directius descobriran la potencialitat del joc per afavorir el diàleg interpersonal respectuós i intel·ligent.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

125 - Eines avançades per a la presència en les xarxes socials
A distància, 3 de juliol

El curs va adreçat a totes aquelles persones interessades a emprar les tecnologies de la informació i la comunicació per tenir una adequada presència a les xarxes socials. L'objectiu és aprofundir en l’estudi de qüestions relatives a un ús avançat de les xarxes socials, com ara aspectes relacionats amb la privacitat a Internet i els riscos que això comporta.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

126 - Gestió productiva del correu electrònic amb el Gmail
A distància, 3 de juliol

En aquest curs es proporcionaran estratègies per reduir els esforços i el temps destinat a gestionar eficientment el correu electrònic amb l’eina Gmail. Alguns dels objectius són: saber com personalitzar l’entorn de Gmail per millorar la productivitat, definir filtres i opcions de gestió bàsiques, utilitzar les eines de gestió avançades de Gmail, vincular i gestionar comptes de correu externs en un sol entorn, conèixer altres opcions i recursos addicionals a Gmail.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

137 - La indústria musical. Com funciona?
Lleida, 3 de juliol

El curs pretén explicar tots els detalls de què és i com funciona la indústria musical. Partint d’una primera idea de creació, una cançó, i com va caminant pels diferents elements d’una producció fins que arriba a disposició del públic. Adreçat a músics, mestres i persones interessades a saber allò que normalment és desconegut sobre la indústria musical. No és necessari tenir coneixements tècnics de música per seguir el curs.

Durada: 20 h

138 - Fotografia de fauna. Fotografia a l'aguait en hides, d'alta velocitat i de trampeig
Lleida, 3 de juliol

Adreçat a adquirir conceptes per anar conformant l’equip fotogràfic i els accessoris d’aquesta modalitat de fotografia de natura. Conèixer els procediments i tècniques especials per poder fotografiar amb qualitat animals que estiguen situats a llarga distància per poder-los captar amb objectius normals i també es treballaran tècniques de fotografia remota. Cal tenir coneixements pràctics de fotografia i aportar currículum fotogràfic amb mostres de treballs realitzats amb aquesta temàtica.

Durada: 30 h

141 - Estàs preparat per respondre als reptes del consumidor del segle XXI?
Lleida, 3 de juliol

L'objectiu principal del curs és conscienciar, i donar eines, als estudiants que s’han d'incorporar properament al mercat laboral o als recentment incorporats. Analitzarem com els canvis sociològics, demogràfics i econòmics de les últimes dècades han modificat els hàbits de consum i estan obligant a fer evolucionar els models tradicionals de les empreses. Canvis que també afecten les aptituds i actituds dels treballadors del segle XXI.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

142 - Identitats i sexualitats subversives. Una aproximació multidisciplinària a la diversitat sexual i de gènere
Lleida, 3 de juliol

L'objectiu és incorporar al currículum d'estudiants i professionals una perspectiva oberta i realista sobre la diversitat sexual i de gènere i acostar-los a la realitat LGTBIQ. S'abordarà la diversitat de formes de viure i d'expressar el cos, la sexualitat, la identitat de gènere i l'expressió de gènere amb la finalitat de visibilitzar, naturalitzar, entendre i respectar realitats que han estat invisibilitzades per l'heterocentrisme i integrar-les en les nostres relacions socials i laborals.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

143 - Desenvolupament de videojocs amb Unity 3D
Lleida, 3 de juliol

La indústria del videojoc està experimentant un gran creixement, i és la principal indústria d’oci audiovisual i interactiu. En l’actualitat, els videojocs per a tauletes i dispositius mòbils estan obtenint cada vegada més protagonisme per diverses raons: la quantitat de gent requerida per produir-los és inferior que en altres plataformes; la utilització de models F2P/B2P/P2P i microtransaccions; i l’existència d’eines de programació potents i gratuïtes a l’abast de tothom.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

144 - Manual d'instruccions per hackejar el curriculum (o per aprendre a construir ecosistemes curriculars)
Lleida, 3 de juliol

Cal (re)pensar i (re)estructurar les arquitectures de docència per donar resposta a la societat del segle XXI? Com articular les competències, els continguts i les àrees de coneixement? Com podem transitar del concepte de currículum tradicional al concepte d’ecosistema curricular? El curs pretén encetar un debat d’aquestes qüestions. Repensar metodologies, organitzacions i arquitectures de les institucions educatives actuals i, desenvolupar estratègies per construir ecosistemes curriculars.

Durada: 20 h

145 - Introducció a l'aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE)
Lleida, 3 de juliol

El curs permet iniciar-se en la metodologia de l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) i en la seua implementació. Iniciar-se en el disseny de seqüències AICLE. Conèixer eines TIC per al desenvolupament de seqüències AICLE. Desenvolupar estratègies discursives per afavorir l’aprenentatge integrat a l’aula i identificar i valorar les implicacions de la docència d’una àrea del currículum en una llengua estrangera.

Durada: 30 h

147 - Alumnes amb altes capacitats. Un repte educatiu del segle XXI
Lleida, 3 de juliol

L'objectiu del curs es adequar l'atenció a alumnes d'altes capacitats que requereixen d'unes tècniques específiques que donen resposta a les seues necessitats en l'àmbit educatiu i dissenyar models educatius que ens permeten l'atenció a la diversitat real a l'aula. Aplicar estratègies metodològiques d'intervenció en l'aula per desenvolupar al màxim les competències de tots i cadascun dels estudiants. La metodologia que s'utilitzarà durant el curs serà participativa i interactiva.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

153 - Salut al plat. La dieta mediterrània com a punt de partida per a una cuina saludable
Lleida, 3 de juliol

Els objectius del curs són: el coneixement de la dieta mediterrània com a base d’una alimentació saludable. Aprendre a tenir cura de la pròpia alimentació des del punt de vista saludable, equilibrat, sostenible i econòmic. Saber reconèixer els aliments i productes propis de la zona on es viu i escollir els aliments de temporada per confeccionar un menú propi. Conèixer els principis bàsics de conservació, emmagatzematge, compra, identificació i etiquetatge dels productes alimentaris.

Durada: 30 h

155 - Simulació energètica d'edificis amb Open Studio i Energy Plus
Lleida, 3 de juliol

L’objectiu principal del curs és oferir als alumnes una iniciació al món de la simulació energètica d’edificis, una activitat que està adquirint cada cop més importància tant per al disseny d’edificis nous com per a la rehabilitació d’edificis existents. Es tracta d’un curs eminentment pràctic, on cada alumne seguirà amb el seu propi ordinador i el programari pertinent les explicacions pas a pas del professor, alhora que aprèn els blocs bàsics en aquest procés de simulació energètica.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

158 - Metodologia BIM aplicada al càlcul d'instalacions amb CYPE
Lleida, 3 de juliol

La metodologia BIM (Building Information Modelling) està canviant totalment la forma de treballar en el món de l’obra i la construcció. El programa CYPE és utilitzat en el sector professional de l’arquitectura i l’enginyeria per al desenvolupament i implementació d’instal·lacions: contra-incendis, climatització, abastament d’aigua, sanejament, electricitat, gas, energia solar, càlcul d’aïllaments tèrmics i càlcul de compliment de normativa acústica.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

159 - Les claus de la producció d'aliments: tecnologia i gestió
Lleida, 3 de juliol

Introducció en les nocions bàsiques de la tecnologia i conservació d’aliments. Són molts els avanços que darrerament s’han fet en la producció d’aliments, pel que fa a les formes de conservació, i als productes, adaptant-los cada cop més a la conveniència del consumidor. D’altra banda, cada cop es parla més als mitjans sobre nutrició, i no sempre de forma encertada.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

178 - Dret mercantil per a empresaris
A distància, 3 de juliol

Els continguts bàsics del curs seran: com escollir la forma de la meua empresa; com constituir una societat limitada; com funciona una societat limitada i els seus òrgans; quines obligacions mercantils he de complir; com protegisc la meua idea: propietat intel·lectual i industrial; com complir amb la normativa de protecció de dades; tinc pàgina web, què he de tenir en compte; quins contractes bàsics he de conèixer; vull col·laborar amb altres empresaris; com pot créixer la meua empresa.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

182 - Com coordinar un grup i no morir en l'intent
A distància, 3 de juliol

Curs adreçat a estudiants i professionals de qualsevol àmbit que vulguen tenir els conceptes teòrics i pràctics bàsics del treball en grup per a una millora de les competències del treball grupal. Es pretén que l’alumnat conega els fonaments del grup com a concepte d’una manera dinàmica, clara i intuïtiva. Des de l’inici de la nostra formació fins que ens trobem al món professional, se’ns demana el treball en grup, una feina col·laborativa per enriquir el procés i millorar els resultats.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

221 - Art i territori
Agramunt, 5 de juliol

Aquest curs pretén fer una immersió en l’art, la creació artística i la seua relació amb el territori com a font d’inspiració. Enguany té una unitat temàtica: els camins, que esdevenen l’eix central de les activitats d’art contemporani. Són elements lineals trepitjats per nombroses generacions al llarg de molts segles abans que nosaltres, un testimoni de l’activitat humana del nostre passat i part del nostre paisatge històric.

Durada: 25 h

223 - El periodisme i la guerra civil: informació o propaganda
Alcoletge, 6 de juliol

El dos objectius principals del curs són: estudiar el paper del periodisme durant la Guerra Civil i aprofundir en el coneixement del Front del Segre en relació al nostre territori. Comparar la situació real que es vivia amb la situació explicada als mitjans de comunicació. Situació actual de la qüestió. Analitzar la figura del periodista segons el bàndol.

Durada: 20 h

226 - República, guerra i postguerra (1931-1950). Els altres protagonistes
Tremp, 6 de juliol

Continua el cicle, iniciat l’any passat, que aprofundeix en el període històric que va des de la República (1931) fins a la Postguerra (1945) i, especialment en la virulència de la Guerra Civil viscuda al Pallars. S’endinsarà als alumnes en diversos aspectes d’aquest període històric: el vessant militar i social o els canvis econòmics i, fins i tot, paisatgístics.

Durada: 25 h

111 - Cinema express: l'elaboració d'un curtmetratge
Lleida, 10 de juliol

A partir d’una aproximació pràctica que combine igualment tècniques d’anàlisi, s’oferirà als estudiants l’oportunitat de crear un curtmetratge en equip. A partir d’aquesta experiència, els participants al curs s’aproximaran al món professional del cinema i la creació audiovisual. El curs està pensat principalment per a alumnat de Comunicació Audiovisual però alhora pot ser de molt interès per a estudiants d’altres graus d’Humanitats i de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

119 - Educació emocional i teatre
Lleida, 10 de juliol

En el curs valorarem la importància de les emocions en la salut física i psíquica i prendrem consciència de la importància del desenvolupament d’una autoestima adequada. Aprendrem a conèixer les nostres emocions i a reconèixer les emocions en els altres a partir del desenvolupament de les arts escèniques, emprant la comunicació no verbal com a eina educativa. Serà un curs on es combinarà el corpus teòric amb dinàmiques actives i participatives.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

146 - Plurilingüisme i educació
Lleida, 10 de juliol

Els objectius del curs són assolir una formació dels coneixements teòrics i de les bases psicopedagògiques que fonamenten l’educació bilingüe i plurilingüe, i aprendre a analitzar activitats educatives dins d'aquest àmbit. Adquirir una visió global de l’educació bilingüe i plurilingüe a Catalunya, Espanya i altres contextos internacionals (EUA, Canadà, etc.). Reflexionar sobre les implicacions educatives de la relació ‘llengua-escola-immigració’.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

148 - Com s'escriu un best-seller? Curs sobre tècniques i estructures narratives
Lleida, 10 de juliol

Els alumnes aprendran tècniques narratives que són fonamentals a l’hora de construir un relat capaç de captivar l’atenció dels lectors. La creativitat es pot estimular i alimentar. Compartiran amb nosaltres les seues lluites autors que han aconseguit que els seus llibres esdevinguen best-sellers: Víctor del Árbol (premi Nadal 2016), Luz Gavàs (autora de Palmeras en la nieve), Martí Gironell (premi Néstor Luján de Novel·la Històrica 2008) i Care Santos (premi Nadal 2017).

Durada: 25 h

151 - Introducció al jutjament morfològic d'animals de raça pura (ungulats)
Lleida, 10 de juliol

El curs, clarament teoricopràctic, pretén introduir l’alumne en el coneixement de les bases de la valoració morfològica i dintre d’aquesta en el judici morfològic i la qualificació de les principals espècies domèstiques d’abastament (boví, petits remugants i equí). Les activitats d’aula dels matins es complementaran amb sortides, cada tarda, a granges veïnes.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

160 - Aprèn com imprimir en 3D la peça que tu dissenyis
Lleida, 10 de juliol

L’objectiu principal del curs és aprendre a utilitzar una impressora 3D. Amb aquesta finalitat s’explicarà com dissenyar la figura/peça que es desitge creant un model 3D. S’aprendrà com cal tractar els fitxers de modelat per acabar obtenint el fitxer preparat correctament per la impressora. Finalment, l’alumne imprimirà la seua peça experimentant els petits problemes i els trucs necessaris per aconseguir una impressió amb èxit.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

175 - Curs bàsic d'iniciació a la fotografia científica
Lleida, 10 de juliol

L’objectiu del curs és formar estudiants capaços d’aprendre a manejar la càmera fotogràfica professional (rèflex digital) i familiaritzar-se amb els accessoris de l’equip fotogràfic bàsic. També aconseguir un coneixement elemental del medi fotogràfic per aplicar-lo a interessos personals i, especialment, d’investigació. L’alumne aprendrà les pautes per realitzar fotografies professionals i la seua posterior edició i tractament digital.

Durada: 30 h

219 - Recursos didàctics pel coneixement de la fauna i la vegetació del parc natural de l'Alt Pirineu
Alt Aneu, 10 de juliol

Els objectius del curs són: aprendre a identificar i conèixer les característiques i usos principals de la flora de muntanya; identificar i classificar els rastres i restes més comuns de la fauna dels Pirineus; utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes; interpretar els canvis al llarg dels anys en els sistemes ecològics relacionats amb la fauna; i aplicar el coneixement teòric a la didàctica educativa.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

264 - La creació de la memòria històrica al llarg dels segles. VIII Jornades d'Història de l'Església i de la Religiositat (edició especial 300 Aniversari Jaume Caresmar)
Os de Balaguer, 10 de juliol

El Monestir de les Avellanes fou un dels focus més importants de la il·lustració a Catalunya. Destacaren per ser introductors del mètode científic en la historiografia moderna catalana. Un programa amb els millors especialistes universitaris, per conèixer, analitzar i interpretar com al llarg de la història els historiadors, erudits i intel·lectuals han visualitzat i ens han explicat la història dels monestirs medievals.

Durada: 15 h

139 - Pensament, onomàstica i tradició clàssica en el món clàssic i medieval (V): novel·la, tragèdia, epicureisme i poesia hel·lenística
Lleida, 12 de juliol

Curs interdisciplinari que pretén analitzar qüestions de pensament i tradició en el món clàssic i el medieval. S’abordaran qüestions i conceptes com l’amor en l’epicureisme, la tragèdia grega clàssica i la crisi dels refugiats: les tragèdies de súplica en el món antic i contemporani. El curs està adreçat als alumnes de les facultats de Lletres i Ciències de l'Educació així com al públic en general.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

140 - Els museus i el patrimoni en el territori. Els museus en venda: comercialització de producte de proximitat
Lleida, 12 de juliol

L’edició d’enguany s’endinsarà en la promoció i comercialització de productes locals. L’estreta vinculació que molts museus tenen amb un territori i una societat a la qual contribueixen i ajuden a explicar-se i a mostrar-se a si mateixa i als visitants forans, implica sovint una relació amb algun sector de l’activitat i producció econòmica de proximitat, sovint arrelada en la tradició, a vegades de caràcter artesanal, altres molt més modernitzada.

Durada: 16 h

149 - Anàlisi d'errades i interllengua en l'ensenyament d'ELE
Lleida, 12 de juliol

Aquest curs està adreçat a persones que tenen un cert coneixement o experiència en la didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera o segona llengua, encara que també el poden seguir estudiants d’últim any de grau que vulguen especialitzar-se en ensenyament d’ELE. Està orientat a introduir i a desenvolupar els conceptes d’interllengua i errades i a plantejar la incidència que aquests tenen en el procés d’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Durada: 20 h

269 - Poblacions rebutjades, poblacions desplaçades. XXII Curs d'estiu-Reunió científica del Comtat d'Urgell
Balaguer, 13 de juliol

El curs analitzarà diversos motius d'exclusió que imposen el desplaçament de poblacions a l'edat mitjana, especialment per motius de creences, cultura i pressió política. També s'analitzarà l'encaix de la població expulsada amb l'existent en les terres d'acollida.

Durada: 15 h

225 - Empresa, política i territori: vincles materials, lligams emocionals
Les Borges Blanques, 14 de juliol

El curs s'adreça a un públic interessat en el món empresarial des d’un punt de vista històric i també en aspectes de la divisió territorial. A més, el curs vol aprofundir en la reflexió entorn dels lligams entre el món empresarial i la política, mentre que el vessant geogràfic s’aproximarà als factors econòmics, polítics i emocionals que intervenen en el disseny administratiu del territori.

Durada: 25 h

127 - Estratègies i eines web 2.0 per a la recerca de feina
A distància, 17 de juliol

La recerca de feina és una de les activitats actuals en les quals el correcte ús de les eines de la web 2.0 pot marcar la diferència a l’hora de situar-nos amb possibilitats en un mercat laboral cada cop més saturat i virtual. La finalitat principal del curs consisteix a capacitar l’alumnat per tal de ser competent en la recerca de feina als actuals contextos 2.0. Per aconseguir-ho, el curs seguirà metodologies participatives al campus virtual, estil taller.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

133 - El maltractament i l'abús sexual infantil
La Seu d'Urgell, 17 de juliol

El curs pretén aprofundir en les causes de la seua aparició, els diferents tipus de maltractament, els factors que n’afavoreixen el manteniment, els signes i símptomes i les orientacions d’actuació quan ens trobem davant d’un possible cas. Insistirem especialment en aquest darrer apartat: per una banda, en el de la nostra sensibilització i disponibilitat davant d’una realitat en la que no hem estat prou formats i, per l’altra, en el de l’imprescindible treball en xarxa a què això ens obliga.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

135 - Eines pel benestar i la felicitat
La Seu d'Urgell, 17 de juliol

El curs pretén ensenyar tècniques que ens ajuden a millorar el nostre nivell de felicitat i benestar, com ara: la respiració i la relaxació, la gestió positiva del pensament, la gestió de les tensions i les emocions, la visualització i les induccions d’emocions, la meditació i el silenci, la utilització terapèutica de l’art i, en definitiva, totes aquelles tècniques que fan que ens sentim millor amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. El curs proposa una participació vivencial.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

176 - Autènticament falsos. Procediments i tècniques utilitzades pels falsificadors d'obres d'art i mètodes de detecció
Lleida, 17 de juliol

L’objectiu del curs és formar investigadors amb coneixements específics per poder detectar falsificacions d’obres d’art en el mercat (pintura, escultura, obra gràfica i arqueologia), d’una manera teòrica i pràctica. Per això hauran de conèixer les metodologies d’operació utilitzades pels falsificadors (tècniques d’imitació, envelliments artificials, muntatge de pastitxos, etc.), així com les diverses tècniques científiques d’anàlisi que en permeten la detecció.

Durada: 40 h

191 - Productivitat, benestar i talent personal
La Seu d'Urgell, 17 de juliol

Els objectius del curs són conèixer i experimentar eines que ajuden a millorar la productivitat, gestionar l’estrès, gestionar les emocions, desenvolupar el talent i millorar les habilitats de comunicació. Atès que es tracta d’un curs transversal, pot interessar a l’estudiant de totes les titulacions i a professionals procedents de qualsevol àmbit laboral.

Durada: 30 h

193 - Mindfulness per a professionals de l'educació i la salut
La Seu d'Urgell, 17 de juliol

El curs planteja un atansament a la teoria i part de la investigació que hi ha darrere del mindfulness i la compassió. Així mateix, es proposa facilitar eines i recursos basats en el mindfulness per entrenar i millorar la consciència d’hom mateix (cognitiva, emocional, corporal), la presència en la relació d’ajuda, la gestió de l’estrès, la regulació emocional i la comunicació conscient. És un curs bàsicament experiencial.

Durada: 20 h

207 - Aproximació a la pedagogia sistèmatica. Obrint el cor i la mirada per poder educar
La Seu d'Urgell, 17 de juliol

Aquest curs d’aproximació a la Pedagogia Sistèmica pretén reflexionar sobre el nostre context educatiu i la resposta educativa que donem als reptes que ens planteja la societat actual, conèixer els diferents referents i paradigmes científics sobre els quals es fonamenta, donar a conèixer el canvi de paradigma educatiu, introduir els conceptes bàsics i aprendre a mirar les situacions educatives des d'un altre punt de vista.

Durada: 30 h

212 - Treballar per projectes a l'aula
La Seu d'Urgell, 17 de juliol

Elaborar propostes de projectes mitjançant el coneixement, l’anàlisi i l'experimentació de les seues particularitats pedagògiques, per tal de fer significatiu l’aprenentatge dels alumnes; identificar les característiques de l’aprenentatge significatiu, a partir de principis psicopedagògics i neurocientífics; dissenyar i compartir propostes d’aula; definir un procés d’avaluació adequat a la metodologia de treball per projectes; convertir els projectes en un eix integrador de totes les activitats.

Durada: 20 h

214 - Passejades per a escriptors
La Seu d'Urgell, 17 de juliol

Els objectius del curs són: vincular la creativitat a l’observació i a la vida; desmitificar les musses i generar vincles entre allò quotidià i allò excepcional; aprendre a mirar el món amb ulleres d’escriptor: educar l’hàbit de cercar idees i oblidar la creença de que les generem; desenvolupar el món observat i caminar de la realitat a l’art; tastar i consolidar estratègies literàries per tal que la idea esdevinga obra.

Durada: 20 h

216 - Exercici físic i salut. Treball multidisciplinari en patologia respiratòria: preparació física i fisioteràpia
La Seu d'Urgell, 18 de juliol

Es pretén que l’alumnat aprenga les maneres de treballar d’una clínica especialista en patologia respiratòria, sobretot els procediments que inclouen la preparació física i la fisioteràpia portats a terme per professionals amb formacions diverses. La docència serà impartida per professionals del centre Clinique du Souffle La Solane, que exposaran les diferents teràpies que ofereixen als pacients respiratoris de la clínica. En la darrera sessió del curs es visitarà el centre.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

190 - El món de Shakespeare i la música
La Seu d'Urgell, 19 de juliol

Aquest curs es proposa presentar els principals elements que configuren l’època «isabelina», autèntica edat d’or de la música anglesa. Es donaran a conèixer els seus protagonistes i es facilitaran les claus per endinsar-se en algunes de les propostes musicals que en els diversos gèneres, tant en els àmbits de la música sacra com profana, així com en el camp de la música instrumental emergent, ens ha deixat la música d'aquest període, destacant alhora els vincles amb l’obra de Shakespeare.

Durada: 20 h

136 - Les aigües termals i mineromedicinals dels Pirineus centrals: aplicacions terapèutiques
Naut Aran, 24 de juliol

En els Pirineus es troba un dels conjunts hidrotermals més importants d’Europa, amb nombrosos exemples de surgències emprades per l’home al llarg de la història, tant des del punt de vista de les finalitats terapèutiques com lúdiques. A partir del gaudiment dels balnearis i d’instal·lacions lúdiques més modernes podem també viatjar en el temps i descobrir la serralada dels Pirineus, el que representa com a patrimoni geohidrològic i com a testimoni de processos geotectònics importants.

Durada: 30 h
Durada: 75 h

177 - Tècniques d'anàlisi i físico-òptica fotogràfica aplicades a l'estudi d'obres d'art pictòriques
Lleida, 24 de juliol

L’objectiu del curs és formar investigadors amb coneixements específics per aplicar una metodologia científica en l’estudi d’obres d’art, especialment pictòriques. L’alumnat realitzarà tècniques fotogràfiques avançades per a l’estudi estilístic i analític d’una obra d’art. Experimentarà amb diversos tipus d’anàlisi que utilitzen diferents regions lumíniques de l’espectre electromagnètic en les seues franges de radiació visible, infraroja i ultraviolada, treballant directament amb obres d'art.

Durada: 40 h

233 - La importància del patrimoni històric I
La Granja d'Escarp, Seròs, 18 de setembre

L’objectiu del curs és donar una visió global de la importància del Patrimoni Històric de les Terres de Lleida en general i del Baix Segre en particular. Conèixer i experimentar la manera de fer la recerca sobre el mateix. Iniciar-se en la metodologia arqueològica, tant de cota zero com de vertical. Conèixer exemples de l’estat del nostre patrimoni. Ajudar a prendre consciència de la seua importància.

Durada: 80 h

234 - La importància del patrimoni històric II
La Granja d'Escarp, Seròs, 18 de setembre

L’objectiu del curs és aprofundir en la visió de la importància del Patrimoni Històric del Baix Segre. Aprofundir i experimentar la manera de fer la recerca sobre el patrimoni històric. Aprofundir en la metodologia arqueològica, tant de cota zero com de vertical. Conèixer exemples de l’estat del nostre patrimoni. Aprofundir en la gestió del patrimoni.

Durada: 80 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen