Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc UCEN, ordenats per data d'inici.
4 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


251 - Explora el potencial de les plantes aromàtiques
Berga, 7 de juliol

S'exploraran les plantes aromàtiques des de diferents punts de vista: funció a la natura, utilitats medicinals, cosmètiques, alimentàries... S'estudiaran els productes causants de l'aroma i les tècniques per tal d'identificar aquests components.

Durada: 30 h

444 - Explora els recursos naturals
Berga, 7 de juliol

Aquesta activitat, especialment de caràcter pràctic, consistirà en la realització de diverses visites guiades i tallers que permetran comprovar com la natura ens proporciona un seguit de coneixements que nodreixen la nostra societat d'avenços que avui ens són indispensables.

Durada: 30 h

440 - Explora els primers auxilis i salvaments
Berga, 10 de juliol

En aquest curs es proporcionarà coneixements de com cal actuar davant de certes situacions de risc i necessitat de salvament. També es podrà conèixer com actuen els professionals davant d'aquests casos i com ens hem de comportar nosaltres.

Durada: 30 h

443 - Explora el patrimoni de les colònies industrials
Berga, 12 de juliol

Es tractarà la importància de les colònies industrials en el teixit empresarial de Catalunya, així com la seua situació actual. Es presentaran diferents casos de com s'ha rehabilitat aquest patrimoni, en el cas particular de les colònies tèxtils i mineres del Llobregat.

Durada: 30 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen