Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc UCE, ordenats per data d'inici.
7 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


570 - Ruptures! Un estudi dels grans episodis de canvi en la història dels Països Catalans
Prada, 17 d´agost

Vivim uns temps en què són ben clars l’enorme dinamisme i la incertesa que pot arribar a tenir l’evolució d’una societat i un país. Proposarem, per tant, una anàlisi en forma de debat sobre alguns dels episodis més significatius que han representat un canvi de cicle en la història dels Països Catalans. Alguns tranquils, uns altres bruscs, alguns reeixits, altres fracassats.

Durada: 25 h

573 - Modernitat i tradició en la construcció de la cultura artística i musical d’un país
Prada, 17 d´agost

El curs abordarà una anàlisi de com s’han desenvolupat els estudis d’art català en aquest mig segle que commemorem. Es farà una àmplia aproximació a la historiografia, als museus i a la gestió de l’administració en el camp de l’art. També s’estudiarà la capacitat de la música per a definir processos d’identificació col·lectiva en moments decisius de la història de comunitats com la nostra.

Durada: 25 h

574 - Dialèctica del progrés i el progrés en disputa
Prada, 17 d´agost

Quina força sosté la noció de ‘progrés’ perquè totes les nocions que se li han anat oposant (des de la ‘reacció’ al ‘conservador’) hagen anat caient en el descrèdit? Aprofundirem en l’aclariment d’un prejudici sobre el qual es basteixen mil i un discursos de legitimació del poder. Les obres de Josep Pla o de Gaziel són plenes d’agudes reflexions sobre el progrés. En la dècada dels seixanta del segle passat, davant l’evidència dels avanços tecnològics, Joan Fuster n’obrí de nou el debat.

Durada: 25 h

575 - Iniciació a la sociolingüística, la llengua i la història occitanes
Prada, 17 d´agost

L’objectiu del curs és introduir els estudiants en el coneixement de l’occità perquè n’obtinguen una visió sociolingüística general, alhora que assoleixen una certa capacitat comunicativa en la seua varietat referencial. A més, es tractaran alguns dels trets que defineixen l’occitanitat tot partint d’alguns dels episodis més rellevants de la seua història: el llarg rosari de revoltes; les múltiples aportacions a l’art occidental; el ric patrimoni festiu i popular; i alguns noms propis.

Durada: 25 h

617 - Regles i signes de l’economia, claus jurídiques del procés polític
Prada, 17 d´agost

Els continguts del curs són els següents: 1. Els principis bàsics i fonamentals de l’economia en el món d’avui: l’activitat econòmica, els seus indicadors i les primeres nocions necessàries per a interpretar-la. 2. Esgotat el model autonomista, reflexió des del dret, la filosofia política i la ciència política sobre els plantejaments actuals que, des de la perspectiva del dret a decidir, proposen la revisió en profunditat de les estructures polítiques i jurídiques en clau sobiranista.

Durada: 25 h

618 - De Jacint Verdaguer als reptes de la societat digital, normalització i normativització de la llengua catalana
Prada, 17 d´agost

Els continguts del curs són els següents: 1. Recorregut per diversos títols de Jacint Verdaguer, des dels grans poemes èpics a les composicions més personals dels darrers anys. 2. Estratègies per a fer possible que el català guanye pes al món global, en tots els àmbits de la comunicació digital. 3. Balanç sobre l’estat de la llengua, les perspectives de la seua normalització en un possible nou context polític, tot i que només siga a una part del país, i de l’evolució de la normativa gramatical. La pluralitat lingüística europea avui.

Durada: 25 h

620 - Recerca científica, societat, espais naturals protegits i canvi global als Països Catalans
Prada, 17 d´agost

Els continguts del curs són els següents: 1. Transcendència de la recerca científica a la societat, especialment en els camps de la biomedicina i les comunicacions; veurem com les nanotecnologies permeten disposar de sensors i altres dispositius optoelectrònics cada vegada més petits, sovint portables. 2. La Xarxa Mediterrània de Reserves de la Biosfera. Estudi d’espais naturals protegits del Principat, Catalunya del nord, País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer: model de gestió, característiques i propostes estratègiques de futur.

Durada: 25 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen