Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc CEUdG, ordenats per data d'inici.
36 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


66 - Negociar en entorns difícils
Girona, 26 de juny

Curs dirigit al desenvolupament de competències personals i habilitats professionals: aplicar l'escolta activa; ampliar la tolerància a la frustració; regulació de la intel·ligència emocional en situacions difícils; i aprendre a actuar davant de persones intolerants.

Durada: 15 h

94 - Coaching i PNL per desenvolupar-se en el món laboral
Girona, 26 de juny

Els temes que tracta aquest curs són l’autoconeixement per a la felicitat personal; les relacions interpersonals, com cuidar-les i per què; i recursos per la gestió emocional i personal en l’àmbit laboral.

Durada: 36 h

108 - Externalitzar o internalitzar els serveis públics dels ajuntaments? Eines estratègiques i econòmiques per a la presa de decisions
Girona, 26 de juny

Aquest curs pretén estudiar i analitzar, de forma pràctica, el concepte de l’outsourcing i de la municipalització de serveis, analitzant les implicacions estratègiques i econòmiques que tenen per als ajuntaments i posant fonaments per millorar la presa de decisions des d’un punt de vista racional i no únicament amb criteris polítics.

Durada: 20 h

109 - Gestió de respostes a emergències humanitàries
Girona, 26 de juny

Conèixer els elements principals i les problemàtiques mèdiques i humanitàries que pateixen les poblacions víctimes de conflicte, epidèmies, crisis nutricionals i desastres naturals en els països en vies de desenvolupament. Conèixer i saber aplicar les diferents tipologies de resposta que ofereixen les organitzacions humanitàries a aquestes diferents crisis, per tal de reduir la mortalitat i la morbiditat, alleujar el patiment i millorar les condicions de vida d’aquestes poblacions.

Durada: 25 h

65 - Osteologia humana aplicada a les ciències arqueològica i forense
Girona, 28 de juny

Aproximació a les tècniques bàsiques d’anàlisi de material esquelètic humà recuperat en intervencions arqueològiques i forenses. Competències: (i) diferenciació entre restes humanes i animals; (ii) habilitats pràctiques de determinació sexual i estimació de l’edat; (ii) identificació d’indicadors paleopatològics; (iii) coneixements de les possibles anàlisis bioquímiques. Resultats esperats: capacitat d’enregistrar la informació antropològica bàsica en una fitxa de registre de laboratori.

Durada: 40 h

67 - Iniciació a la càmera i l'edició de vídeo
Salt, 3 de juliol

Càmera: teoria i pràctica combinades. La posterior anàlisi dels exercicis i les classes teòriques ens portaran a realitzar proves i rodatges que culminaran amb un visionat global del material enregistrat i amb el posterior muntatge en el mòdul d’edició. Edició: s’impulsa el treball pràctic, amb la teoria, i a la reflexió. S’aplica aquest mètode mitjançant la captura i edició de diferents documents audiovisuals com pràctiques de muntatge de reportatge, publicitat o ficció.

Durada: 20 h

68 - Introducció al peritatge social forense
Girona, 3 de juliol

Els objectius del curs són introduir a l'estudiant a les ciències socials forenses i al peritatge social; capacitar a l'estudiant per a la pràctica pericial forense; promoure la bona praxis del perit/a social; professionalitzar l'actuació del tècnic envers els requeriments judicials; i emmarcar les actuacions dels forenses socials dins d'un context ètic, deontològic i legal definit.

Durada: 24 h

69 - Tècniques per comunicar-se amb el públic. Recursos contra la por escènica
Girona, 3 de juliol

Analitzarem conjuntament les actituds dels cos que més ens agraden i que agraden als demés, els millors timbres de veu, el millor ritme, l’energia, la claredat, l’empatia, el silenci… En definitiva, descobrir el nostres millors recursos per comunicar-nos amb qui ens escolta.

Durada: 20 h

70 - Social media manager i màrqueting digital
Girona, 3 de juliol

Els objectius del curs són adquirir competències comunicatives, socials i tècniques per a la comunicació en línia; adquirir prou nivell per realitzar tota una campanya esperant un retorn; saber interpretar i analitzar resultats d'impacte i estratègies d'atracció de navegants; i augmentar l'ocupabilitat dels participants mitjançant l'adquisició de nous coneixements i habilitats pròpies del sector.

Durada: 25 h

71 - Comunicació escrita eficaç
Girona, 3 de juliol

Els objectius del curs són els següents: conèixer i practicar tècniques de redacció i recursos d’estil per elaborar textos acadèmics eficaços.; conèixer i usar recursos de consulta a la xarxa (correcció lingüística, convencions, models, consells...); entendre l'elaboració d'un text com un procés i millorar les habilitats personals de planificació, redacció i revisió de textos; i comprendre les característiques textuals i lingüístiques dels textos escrits de caràcter funcional (exàmens, informes, comentaris, recensions, etc.).

Durada: 30 h

72 - Recursos creatius per narrar i crear històries (CUENTO... Contigo)
Girona, 3 de juliol

Els objectius del curs són oferir estratègies i recursos per a l'animació lectora, partint de la narració oral; propiciar l'ús de contes i faules com a suport educatiu; estimular la utilització de recursos creatius i pràctics en l'animació lectora i en la creació de l'hàbit lector; i ajudar a la posada en marxa d'activitats d'animació lectora, divertides, didàctiques, dinàmiques i creatives.

Durada: 20 h

73 - Ioga i educació. Cos, ment i emocions a l'aprenentatge
Girona, 3 de juliol

Els objectius del curs són relacionar algunes teories de l’educació amb el ioga; reconèixer les àrees del cervell que intervenen en l’aprenentatge; afavorir el clima de relació a l’aula; expressar i canalitzar emocions; prendre consciència del cos i de la respiració; utilitzar el cos en l’aprenentatge; potenciar la relaxació i el descans a l’aula; desenvolupar l’atenció i la concentració; i crear espais per a la quietud i el silenci.

Durada: 20 h

74 - Tècnica vocal basada en el mètode estill voice training (estill voice craft)
Olot, 3 de juliol

El curs permet conèixer les característiques i el funcionament del nostre aparell fonador i com condicionen l’emissió de la veu. A partir d’aquest coneixement es donaran recursos pràctics aplicables tant a nivell personal com a l’aula. També permet atendre alguns dels dubtes que els assistents al curs puguen tenir a partir de la seua pràctica habitual a l’aula, i conèixer i practicar l’entrenament vocal que un professional de la veu, de la disciplina que siga, necessita per estar més fort vocalment parlant.

Durada: 15 h

75 - Musicoteràpia Transcultural (II)
Girona, 3 de juliol

Aquest curs tracta els temes següents: 1. Preferències musicals i identitat sonora dins el nostre context cultural; 2. Xamanisme transcultural; 3. Cants harmònics: el potencial de l’energia sònica; 4. Programa musicoteràpia i mindfulness; 5. Música i creativitat.

Durada: 20 h

76 - Iniciació al disseny gràfic
Salt, 3 de juliol

En Photoshop, s’analitzaran els elements bàsics de la imatge digital així com els instruments de maquinari i programari que s'utilitzen en el sector professional per a manipular i tractar imatges de mapes de bits. Pel que fa a Illustrator, el curs ajudarà a comprendre el mètode matemàtic d'elaboració d'imatges vectorials i a utilitzar programari específic per a crear i editar imatges vectorials.

Durada: 20 h

77 - Evitem el fracàs escolar amb tècniques d'estudi emocionals
Girona, 3 de juliol

Els objectius del curs són identificar l’estat emocional de l’usuari; valorar les habilitats cognitives i potenciar-les; introduir elements necessaris per tenir èxit escolar; i ensenyar noves tècniques d’estudi a partir de les emocions.

Durada: 15 h

80 - Descobrim els nous misteris de la ciència
Girona, 3 de juliol

El curs permet descobrir de manera personalitzada aspectes de la ciència del segle XXI a partir del joc i l’aportació dels assistents, que podran endur-se un resultat tangible de la seua participació, com ara una melodia creada per ells mateixos.

Durada: 21 h

81 - A Través del mirall. L'estil com a signatura en fotografia
Castell-Platja d'Aro, 3 de juliol

Els objectius del curs són dotar als alumnes d'eines i coneixements per poder integrar les seues vivències personals: sentiments emocions, pensaments... com a part fonamental de les seues creacions fotogràfiques; assolir un conjunt de coneixements tècnics i analítics que els permeten aprofundir i millorar en el camp de la comprensió i l'expressió visual; fer servir les arts audiovisuals per expressar les seves individualitats i dotar-los d'un conjunt d'eines per poder comprendre i analitzar millor obres creatives visuals.

Durada: 20 h

86 - Llegir i escriure a Secundària
A distància, 3 de juliol

El curs es proposa l’objectiu de proporcionar als professors de llengua i de literatura d’ensenyament secundari una sèrie de reflexions teòriques i, sobretot, exemples pràctics relacionats amb el cultiu de la lectura i de la bona escriptura als instituts. Es tracta, en definitiva, d’estimular el debat, i alhora d’oferir propostes i models atractius, al voltant de dues activitats fonamentals en l’estudi i la pràctica de la llengua i de la literatura.

Durada: 30 h

588 - Lengua española y cultura hispánica
Girona, 3 de juliol

Els objectius del curs són els següents: adquirir les habilitats bàsiques de comprensió i producció oral i escrita en espanyol; saber utilitzar estratègies comunicatives adequades en àmbits i situacions diferents; entendre millor la diversitat lingüística i cultural i desenvolupar actituds positives cap a elles; ser conscient de les principals característiques de la cultura occidental (especialment, catalana, espanyola i europea); familiaritzar-se amb obres literàries i artístiques; i visitar enclavaments històrics rellevants.

Durada: 100 h

91 - La invenció de la natura
Girona, 5 de juliol

Els objectius del curs són entendre com ha evolucionat el concepte natura des de les cultures primigènies fins a la nostra societat actual; debatre, entre diferents experts, com han de ser les relacions entre la societat i l’entorn natural; i presentar una vivència de com connectar-se amb la natura.

Durada: 17 h

93 - Gospel2U - Taller de gospel
Girona, 6 de juliol

L’objectiu del curs és el coneixement de la música gospel contemporània, els seus estils i la forma d’interpretar-los i, sobretot, la forma de fer-los comuns en tot el grup. Descobrir les possibilitats de la pròpia veu, aprofundir en el seu coneixement i en la pròpia musicalitat a través del gospel. Conèixer el context cultural i històric d’aquest tipus de música, i veure’n l’evolució en el temps fins a dia d’avui. Es farà un incís especial en el gospel del segle XXI, d’estil urbà. En definitiva, passar-ho bé cantant gospel.

Durada: 15 h

95 - Iniciació al Projecte Filosofia 3/18
Girona, 10 de juliol

L’objectiu del curs és proporcionar als ensenyants d'Infantil, Primària i Secundària una visió de conjunt de Filosofia 3/18 en tant que projecte educatiu d'ampli espectre, que pretén ajudar els estudiants a ser més reflexius i autònoms. Tot això tenint cura especial d'un tractament alhora cognitiu i emocional. Les competències que es treballen durant el curs són: competència d’aprendre a aprendre; competència comunicativa; competència d’autonomia i iniciativa personal; i competència social i ciutadana.

Durada: 15 h

96 - Iniciació a la fotografia
Girona, 10 de juliol

Aquest curs introdueix a l’alumne en la fotografia amb càmera reflex i l’ajuda a començar a treballar la tècnica fotogràfica amb criteris propis, per obtenir una base mitjançant la pràctica i l’estudi.

Durada: 20 h

98 - Comença a muntar la teua web
Girona, 10 de juliol

En l'actual món tecnològic, una de les eines de comunicació primordial que ha esdevingut eix vertebrador de la societat és Internet. I una de les possibles fórmules que ens ofereix per a comunicar-nos, és el lloc web. Per això, el domini de les eines que et permeten desenvolupar llocs web és essencial en aquests moments, per ser presents a la xarxa d’una manera efectiva i visible al món. Aquest curs introductori permetrà iniciar-se en el desenvolupament de pàgines web amb el gestor de continguts Wordpress.

Durada: 20 h

99 - Cooperació internacional en salut mental i drogodependències
Girona, 10 de juliol

El curs tracta els temes següents: salut mental comunitària i cooperació internacional; estudi epidemiològic i identificació de necessitats; estratègies d’intervenció; promoció de la salut mental i prevenció; tractaments; rehabilitació psicosocial; avaluació de la intervenció, dificultats i obstacles; i aspectes ètics.

Durada: 30 h

102 - El mindfulness com a eina de gestió emocional
Girona, 10 de juliol

Els objectius del curs són conèixer què és el mindfulness; aprendre a observar i observar-se; prendre consciència del propi cos; prendre consciència dels pensaments automàtics; identificar creences; incorporar pautes de respiració conscient; identificar les pròpies emocions; i aprendre i incorporar tècniques de meditació.

Durada: 25 h

103 - Eficiència energètica. Com estalviar energia a la feina, a la llar i quan viatgem
Girona, 10 de juliol

Els objectius del curs són identificar els procediments per aconseguir un estalvi d’energia als principals sectors econòmics (indústria, serveis, transport i habitatge); assolir els coneixements bàsics per analitzar el resultat d’una auditoria energètica; aplicar l’eficiència energètica al seu àmbit més proper; i eines per quantificar el consum energètic.

Durada: 30 h

110 - Taller pràctic d'actualització de la normativa de llengua catalana. La nova Ortografia i la nova Gramàtica
Girona, 10 de juliol

1. Novetats en la normativa catalana, com, quan, per què. 2. Treball sobre textos aplicant les novetats en l’ortografia. 3. Treball sobre textos aplicant les principals novetats en la gramàtica. 4. Abast de la Gramàtica de la Llengua Catalana publicada el 2016 per l'Institut d'Estudis Catalans. 5. Treball comparatiu de textos acceptables o no en diferents contextos. 6. Ús d’eines per al control de la normativa. 7. Eines de consulta.

Durada: 32 h

116 - Curs d'Estiu: Aplicacions Informàtiques. Amidaments, Pressupostos i Plans d'Obra. Presto, TCQ2000 i Microsoft Project
Girona, 10 de juliol

El curs ha de permetre als assistents conèixer els aspectes essencials de funcionament i maneig de 3 dels programes de més abast i difusió en la gestió econòmica i temporal de qualsevol tipus de projecte. L’objectiu principal és establir les pautes i definir els processos a seguir per tal de completar amb èxit la redacció de dos dels documents que poden formar part d’un projecte: pressupost i planificació.

Durada: 20 h

104 - Eines per al psicoterapeuta: una pràctica gestàltica
Girona, 11 de juliol

La part teòrica del curs tracta els temes següents: el ser i el fer del terapeuta: la consciència en la teràpia i posició del terapeuta; tècniques expressives, supressives i d'integració; gestalt, una teràpia holística: cos emoció, cognició i relació; tècniques: cadira buida, el continuum de consciència, la ressonància terapèutica, l’escolta activa, les projeccions. Pràctiques i experiències de tota la part teòrica. Experimentar, practicar i vivenciar les tècniques gestàltiques com a client i com a terapeuta.

Durada: 22 h

115 - Oli: aliment mediterrani. De l'olivera al plat
Esponellà, 12 de juliol

Els objectius del curs són contribuir a la formació de futurs professionals del sector oleic; complementar la formació dels estudiants de l’entorn agroalimentari; complementar la formació dels elaboradors existents; introducció del món de l´oli a botiguers, distribuïdors i restauradors; introducció del món de l´oli a públic interessat professionalment o culturalment; formació tècnica i empresarial del sector; preparació al públic assistent per qualsevol de les sortides professionals del sector.

Durada: 16 h

105 - Productes locals i de proximitat com atractiu turístic: alimenturisme
A distància, 17 de juliol

El curs tracta els temes següents: mapa català d’aliments visitables; presentació del model Alimenturisme (Turisme dels Aliments); creació d’experiències i emocions; i identificació d’alimenturisme en la resta del món.

Durada: 25 h

106 - Iniciació a la llengua de signes catalana
Girona, 17 de juliol

Els objectius del curs són formar consciència de la importància d’un sistema de comunicació visual per les persones que no senten, com és la llengua de signes catalana; aprendre pautes de comunicació específiques per la comunitat sorda; i aprendre signes bàsics per comunicar-nos.

Durada: 25 h

107 - Workshop de fotografia creativa
Salt, 17 de juliol

El curs consisteix en una sessió fotogràfica grupal, en la qual descobrirem els conceptes basics propis d'una sessió de creació en fotografia: escenografia, atrezzo, il·luminació... També inclou acabat i retoc digital.

Durada: 8 h

87 - Entendre la GIEC: com abordar la normativa catalana a partir d'ara
Girona, 4 de setembre

Aquest curs tractarà els temes següents: 1. Conèixer les raons per les quals l’Institut d’Estudis Catalans ha confeccionat una nova ortografia i una nova gramàtica de la llengua catalana; 2. Conèixer l’abast i les implicacions de la nova gramàtica de la llengua catalana, la GIEC; 3. Entendre els punts clau dels canvis normatius; 4. Saber utilitzar la discrecionalitat en l’aplicació de les normes i adquirir confiança; 5. Tenir criteri sobre els posicionaments a favor i en contra de la GIEC.

Durada: 15 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen