Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc CEUPF, ordenats per data d'inici.
1 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


606 - Govern digital
Barcelona, 3 de juliol

L'assignatura Govern digital té com objectiu introduir els participants en les diferents dimensions de transformació de les organitzacions del sector públic, a partir de la introducció intensiva de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El plantejament integral inclou des de la descripció conceptual del govern digital fins a l'anàlisi d'experiències concretes de les diferents dimensions que aquest comporta: interna, externa, relacional i de promoció.

Durada: 30 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen