Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc CEUIB, ordenats per data d'inici.
25 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


492 - Automatització d’anàlisis químiques i bioquímiques i tractament de dades mitjançant Python
Palma, 3 de juliol

Es descriurà de manera tècnica i pràctica el funcionament intern tant mecànic com electrònic de diversos components dels sistemes d’automatització usuals en un laboratori d’anàlisis químiques o bioquímiques, com bombes i vàlvules. Els alumnes aprendran de manera pràctica com s’han de controlar aquests instruments i com s’ha d’adquirir la informació analítica i tractar-la a temps real, per dissenyar sistemes que automatitzen tot el procés analític a través del llenguatge de programació Python.

Durada: 25 h

524 - Introducció a l'ús de la imatge científica
Palma, 3 de juliol

Per ajustar el tipus d’imatge a l’objectiu que es pretén assolir, actualment hi ha un gran ventall de tècniques tant amb mètodes tradicionals com amb noves tecnologies. Introduirem els participants en l’ús de la imatge científica i les tècniques bàsiques tant d’il·lustració com de fotografia i vídeo que es poden fer servir per representar resultats, presentacions, treballs, etc., en imatges explicatives i de qualitat. Per explorar-ne l’ús, ens centrarem en la zoologia i la botànica.

Durada: 25 h

526 - La importància de la intensitat a les classes d'educació física
Palma, 3 de juliol

L'increment de l'obesitat infantil i dels estils de vida sedentaris ocasiona noves necessitats i reptes als professionals involucrats en l'educació dels escolars. La intensitat de l'activitat física de nins i adolescents suposa un element crucial per combatre aquestes epidèmies. S'oferirà una visió científica dels efectes beneficiosos d'incrementar la intensitat a les classes d'educació física, així com de certes pautes metodològiques i pràctiques per augmentar-la.

Durada: 30 h

527 - Nous enfocaments en el tractament de l'ansietat
Palma, 3 de juliol

Es mostraran noves perspectives per al maneig dels problemes i trastorns d'ansietat, des d'un enfocament integrador i transversal. Es presentaran estratègies d'intervenció basades en l'ús de les noves tecnologies, teràpies de tercera generació, psicologia positiva i programes transdiagnòstic. Se seguirà una lògica de treball eminentment pràctica per aconseguir que l'alumnat adquirisca una nova consideració d'un dels problemes de salut més freqüents de les societats actuals: l'ansietat.

Durada: 25 h

529 - Pam a pam per la geografia gremial de la ciutat de Mallorca. Segles XIV-XVI
Palma, 3 de juliol

Els gremis tradicionals són un dels pilars socials, econòmics i culturals més destacats de la història de la ciutat de Mallorca. Coneixerem la importància d’aquestes corporacions i la seva incidència en la geografia urbana a l’edat medieval i moderna. Especialistes en aquest àmbit, farem sessions temàtiques, amb una presentació teòrica i una visita guiada pel centre històric, per acostar-nos als gremis més puixants de l’època (mercaders, mariners, teixidors, forners, picapedrers i fusters).

Durada: 25 h

531 - Procés creatiu i autoconeixement
Palma, 3 de juliol

El procés de crear (tesi, projecte, obra d’art o empresa) posa a prova les nostres capacitats i recursos interns. Per crear amb fluïdesa cal tenir un sistema de creences internalitzat i fortalesa emocional per afrontar els daltabaixos de la creativitat. Analitzarem obstacles i potencialitats internes que fan fluir la creativitat. Amb exercicis d’expressió artística (plàstica, escriptura, veu, dramatització) explorem una cartografia del procés creatiu que ens acosta a la seua dimensió psíquica.

Durada: 25 h

537 - Tendències tecnològiques i les seves aplicacions
Palma, 3 de juliol

Estudiarem les diferents tendències tecnològiques des de l’origen fins al que esperem de cadascuna. Veurem els pros i contres d'una eina que fem o farem servir. La tecnologia afecta totes les persones tant personalment com professionalment, i és important conèixer el que arriba (o ja ha arribat), per usar-ho correctament i convertir-ho en aliat, en lloc de veure-ho com un perill: drons, robots, viatges a través de la realitat virtual, pagaments amb bitcoins...

Durada: 25 h

631 - Una mirada diferent a les nostres vinyes
Palma, 3 de juliol

Apropament al cultiu de la vinya a través de una mirada pràctica. Orientat a aquelles persones que vulguen iniciar-se en la viticultura ecològica. Classes teoricopràctiques, en què els estudiants tenen contacte amb el cultiu a cada classe. Cada un dels temes (Introducció a la Viticultura, Factors permanents que afecten a la vinya, Maneig del cultiu i Diagnòstic de plagues, malalties i carències) facilitaran el coneixement del cultiu de la vinya i les eines per aconseguir-ho.

Durada: 25 h

502 - Com crear i compartir continguts en vídeo amb mòbils i tauletes: recursos pràctics
Palma, 4 de juliol

El curs tractat sobre enregistrament i edició de vídeos per a Internet i xarxes socials amb dispositius iOS i Android, sense ordinadors. S'inicien els continguts des de la base i inclou nocions fonamentals de llenguatge audiovisual i storytelling. També es descriu com es pot compartir correctament a les xarxes socials els vídeos creats, així com la creació i el manteniment d'un canal a Youtube. Finalment, s'analitza i es posa en pràctica el fenomen del live streaming en plataformes com Facebook o Twitter.

Durada: 26 h

546 - Identitats nacionals i nacionalismes a l'estat espanyol en l'època contemporània. Galeusca Història
Palma, 4 de juliol

Es presentaran ponències sobre l'evolució des de principis del segle XIX fins al temps present de les alternatives nacionalistes del País Basc, Catalunya, Euskadi, Galícia, País Valencià, Navarra i Illes Balears. El curs s'emmarca dins la dinàmica dels Galeusca-Històrica.

Durada: 25 h

510 - El mercat com a eina pedagògica per estudiar la botànica
Palma, 10 de juliol

A partir d’exemples d’estructures vegetals comestibles que es troben als mercats (naps, espàrrecs, espinacs, tàperes o gerds) s’analitzaran les diferents estructures, tot relacionant-les amb el seu origen i funció. S’estudiaran les estructures vegetatives (arrels, fulles i tiges) i les sexuals (flors, llavors, fruits) de les plantes, i les seues modificacions relacionades amb l’adaptació de la planta al medi natural. Així entendrem què és el que mengem.

Durada: 25 h

518 - Ètica, política i periodisme
Palma, 10 de juliol

Aquest curs vol acostar la política i els mitjans de comunicació a la llum de l’ètica, i proposar tant una anàlisi rigorosa d’allò que es publica i difon com l’exposició de casos concrets en què ètica, política i periodisme poden trobar-se en conflicte, com ara el «cas Noos», l’accident del metro de València o els «fets alternatius» de l’administració Trump, en un àmbit marcat per l’evolució de la tecnologia, les xarxes socials i la transformació de la feina periodística.

Durada: 25 h

519 - La formació del professorat i la professionalització del docent com a eixos de millora del sistema escolar
Palma, 10 de juliol

Aquest curs vol oferir als docents actuals i futurs debat i propostes col·laboratives per millorar el sistema escolar: formació inicial i permanent i la seva professionalització. També analitzar diversos programes de millora de la formació inicial del professorat exitoses a l'estat espanyol; noves tendències en inducció docent i formació permanent del professorat per professionalitzar-se i cohesionar equips; i paper de les associacions professionals i les comunitats d'aprenentatge professional.

Durada: 25 h

528 - Organitzant i compartint els recursos en línia utilitzant Symbaloo
Palma, 10 de juliol

Symbaloo és una aplicació web que permet organitzar els recursos en línia en un escriptori virtual (anomenat «webmix») el qual conté uns blocs que poden enllaçar amb pàgines web i amb altres webmixes, i també poden integrar vídeos de Youtube, recursos de Google Drive (documents, fulls de càlcul, presentacions, formularis) i presentacions de Slideshare, entre d’altres. A més també es poden visualitzar les notícies de fonts RSS i tenir a l’abast utilitats com a calculadores, calendaris, etc.

Durada: 25 h

533 - Recerca documental i comunicació científica per a professionals i investigadors de les ciències socials
Palma, 10 de juliol

La localització, gestió i utilització ètica de la informació en ciències socials és un repte per als professionals. Aquest curs, adreçat a estudiants universitaris dels darrers cursos i a professionals de l’àmbit social, pretén millorar les competències relacionades amb l’honestedat acadèmica i centrades en la recerca documental i la comunicació del coneixement. Es mostraran eines i recursos per assolir i utilitzar òptimament la informació de forma ètica.

Durada: 25 h

530 - Python per a científics
Palma, 11 de juliol

Python, per la seua versatilitat, és el llenguatge de scripting més popular a la comunitat científica. Ofereix funcionalitats molt valorades tant al camp de la recerca com al món empresarial. Analitzarem la funcionalitat de Python i el que ofereixen les seues biblioteques més usades. Dels aspectes bàsics del llenguatge, partint de les sentències de control, fins a la gestió de diversos tipus d’estructures de dades, i l’anàlisi, la representació i l’emmagatzematge d’aquestes.

Durada: 25 h

540 - Universitat d’Estiu d’estudis de gènere (XVIII): + feminismes que mai
Palma, 11 de juliol

Alguns dels esdeveniments polítics, econòmics i socials actuals preocupen molt, no només per les seues conseqüències més immediates sinó perquè posen en risc els avanços en matèria de drets humans i llibertats. Però, enfront d'aquesta situació, les dones i els feminismes estan rearticulant-se i oposant resistència: les marxes del 7N a Espanya, Ni Una Menos a Llatinoamèrica, o la Women's March impulsada des dels EUA. Revisarem aquestes noves propostes del moviment feminista.

Durada: 25 h

507 - Coneixement del paisatge vegetal de Mallorca
Palma, 17 de juliol

El paisatge vegetal i la rica biodiversitat vegetal present a Mallorca és un dels tresors més grans que ens ofereix la natura, i és a l’abast de tothom. Conèixer les comunitats vegetats que configuren l’illa de Mallorca, la seua estructuració i les plantes més característiques és l’objecte d’aquest curs, el qual té un enfocament eminentment pràctic i es durà a terme mitjançant sortides de camp que permetran donar una visió real i global de l’estat del paisatge vegetal.

Durada: 30 h

534 - Què és la investigació biomèdica?
Palma, 17 de juliol

La investigació biomèdica se centra en el coneixement dels mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en la fisiopatologia i l’etiologia de les malalties i estudia noves vies de diagnòstic, tractament i prevenció d'aquestes. Analitzarem la situació actual de la recerca biomèdica i les perspectives de futur, el repte de la qual és reunir coneixements de ciència bàsica, clínica i epidemiològica, per establir noves estratègies per avançar en l'estudi de malalties com el càncer.

Durada: 25 h

505 - Com s'estudia la fauna terrestre?
Palma, Escorca, 18 de juliol

El mostreig és una eina d’investigació científica que permet obtenir valors numèrics d'una espècie, una població, una comunitat i/o un ecosistema. Però són molt diversos i s'han d'adequar al medi, a les variables per mesurar o el temps i pressupost de què es disposa. Repassarem els mètodes de mostreig més emprats en la zoologia a les Illes. Sessions emmarcades en el paratge natural de la Serra de Tramuntana, per estudiar diferents tècniques de mostreig dels principals grups de fauna terrestre.

Durada: 25 h

493 - Claus neurofisiològiques sobre la memòria i com podem millorar-la
Palma, 24 de juliol

L’objectiu del curs és donar a conèixer el funcionament bàsic de la memòria i l'aprenentatge, per poder entendre les estratègies i els hàbits saludables útils tant per millorar aquests processos com per mantenir una correcta salut mental. Sessions teòriques acompanyades d'exemples pràctics, i un set de tallers pràctics adreçats tant a conèixer l'estat de nostra pròpia memòria, com a aprendre tècniques útils per millorar la percepció, la memòria i l'aprenentatge.

Durada: 25 h

499 - Aproximació al pensament estètic de Paul Valéry
Palma, 24 de juliol

Introducció al pensament estètic de Paul Valéry (1871-1945), un dels autors més originals i rellevants tant en el camp de la creació poètica com de la reflexió estètica. Atesa, però, la complexitat de la seua figura com a poeta, pensador, conferenciant, home d'Estat... es fa necessària una feina prèvia per abordar-ne tots els vessants que, lluny de ser secundaris, es troben totalment relacionats amb la seua reflexió estètica.

Durada: 25 h

515 - Emprenedors i emprenedoria, què cal tenir en compte
Palma, 24 de juliol

El curs tracta sobre el règim legal dels emprenedors, pràctiques relacionades amb els emprenedors i accions destinades a fer realitat projectes. Fiscalitat de les iniciatives empresarials. Anàlisi de mercats i eines per a la difusió de noves estratègies de negoci.

Durada: 25 h

520 - Giravolta poètica: recursos i aplicacions didàctiques de la poesia visual
Palma, 26 de juliol

Els objectius del curs són introduir els participants en el gènere de la poesia visual: autors, tècniques, interartisticitat, suports de difusió...; descobrir i treballar les seues aplicacions didàctiques; estimular la capacitat creativa i interpretativa de l'alumne; practicar nous processos de lectura a partir de l'observació i la intertextualitat; i establir espais de coneixement i diàleg amb docents experimentats i creadors.

Durada: 25 h

486 - Agricultura i ramaderia de muntanya. Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat
Palma, 4 de setembre

La finalitat del curs és formar joves que vulguen treballar en la gestió de la Serra de Tramuntana. Parlarem de l'agricultura de muntanya i la ramaderia i dels productes que actualment poden tenir una major expansió, el cultiu i gestió dels oliverars, de les vinyes i de productes ramaders amb segell de la Serra com poden ser el porc negre i el cabrit. Es detallaran els balanços i es farà un taller participatiu entre els estudiants i el professorat per a visualitzar estratègies de futur.

Durada: 26 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen