Cercador de cursos:

Cerca interactiva de cursos, al marc CEUA-RA, ordenats per data d'inici.
48 resultats.

Cursos susceptibles d'obtenir reconeixement acadèmic.


294 - La responsabilidad social como herramienta de cambio
Dénia, 29 de juny

La responsabilitat social es defineix com «la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i ambientals, en les seues operacions comercials i les seues relacions amb els seus interlocutors». Aquest paper actiu transformador o de canvi no només és predicable per a les grans empreses, sinó també per a les petites i mitjanes si assumeixen en la seua gestió criteris de responsabilitat social. El curs s'apropa a aquesta realitat i a com els poders públics l'aborden.

Durada: 37 h

11 - Curso práctico de arqueología
L'Alcúdia, 3 de juliol

El curs proporciona una formació bàsica en l’ús dels instruments metodològics i el coneixement de les principals estratègies d’intervenció en el treball de camp i la recerca arqueològica. Consta d’una part pràctica en sessions matinals al jaciment de l’Alcúdia d’Elx, on es porten a terme tasques d’excavació, prospecció, documentació i catalogació del registre arqueològic, i una part teòrica consistent en xarrades sobre temes de recerca impartides per especialistes, seguides d’un temps de debat.

Durada: 200 h

28 - Introducció als estudis culturals
A distància, 3 de juliol

El curs és una introducció als estudis culturals com a camp heterogeni d’aproximacions crítiques a l’anàlisi de les relacions de la cultura i la literatura amb les dinàmiques de la ideologia i el poder. L’enfocament és interdisciplinar i permet connectar cultura i literatura amb qüestions transcendentals per al pensament contemporani, com ara la identitat, el gènere, l’espai o la memòria històrica, mitjançant el debat i l’anàlisi d’obres concretes (literatura, música, cinema, còmic, publicitat).

Durada: 50 h

78 - Workshop de iniciación al Cine Makers#17
Alacant, 3 de juliol

El workshop d'Iniciació al Cinema #Makers17 està dirigit a estudiants d'últims cursos d'ESO i Batxillerat (de 14 a 19 anys) que vulguen descobrir el món audiovisual. El workshop combina la formació audiovisual des d'una perspectiva didàctica i participativa a través de multidispositius, amb el desenvolupament del pensament creatiu, l'aprenentatge de valors i actituds, i la posada en pràctica d'aquests coneixements a través de la realització de curtmetratges documentals i ficció.

Durada: 96 h

308 - Orientador de aprendizaje y asesor en educación
Benissa, 3 de juliol

Dirigit a personal docent involucrat en accions tutorials, tutores i tutors, coordinadors i coordinadores de centres de formació i professorat en general, mentors i mentores d’aprenentatge. Formació, metodologia i entrenament en coaching, per a l’educació.

Durada: 50 h

344 - Encuentro de Innovación educativa: nuevos escenarios, nuevas miradas (VI)
Alcoi, 3 de juliol

Aquest curs té l’objectiu d’establir un pont d’unió entre la universitat i els centres educatius, teoria i pràctica.

Durada: 37 h

298 - Claves del Visual thinking
Elda, 4 de juliol

La comunicació actual és cada vegada més digital i visual. Alhora els professionals actuals estan utilitzant cada vegada més eines visuals per a ser més i comunicar millor, fomentar la visió compartida i construir projectes. Aquest curs permetrà als participants aprendre a utilitzar eines simples i potents per a simplificar la complexitat, saber com plasmar i presentar la informació de la manera més humana i directa.

Durada: 37 h

313 - El Mar Menor: colapso ambiental de un ecosistema emblemático a nivel internacional
Torrevella, 4 de juliol

El Mar Menor és una llacuna costera singular, de gran valor ecològic i naturalístic a nivell internacional. A l’actualitat, ens trobem que les aportacions continuades de nutrients i fitosanitàries han portat el Mar Menor a una situació de desequilibri, ja que l’ecosistema ha sobrepassat el punt d’inflexió. Aquest curs descriu els valors ecològics de la llacuna costera, les pressions ambientals patides i el detonant de l’intens procediment d’eutrofització.

Durada: 50 h

232 - Financiación y fiscalidad en el audiovisual
Alacant, 5 de juliol

L’objectiu d’aquest curs és que l’alumnat puga tenir un coneixement íntegre i detallat del quadre de finançament que ofereix Espanya i els principals mercats internacionals, tant pública com privada, les fonts disponibles, la forma de negociació, el tipus de producte elegible, i els límits de cada tipus de finançament aplicable a llargmetratges de ficció, sèries i documentals.

Durada: 50 h

259 - Aceite, el oro líquido. Elaboración, agroeconomía y química del aceite
Cocentaina, 5 de juliol

L’oli d’oliva és l’essència d’identitat de la zona mediterrània i, per tant, s’ha de conèixer i apreciar per tothom. Aquest curs proporciona una base de coneixement dels procediments de la seua elaboració. S’hi desenvoluparan aspectes agroeconòmics, de l’obtenció i cures de la matèria prima, de l’obtenció, de les propietats fisicoquímiques i el seu efecte en la classificació dels diversos tipus d’oli. Hi haurà sessions pràctiques en què s’hi integrarà una visita a una almàssera i un tast d’oli.

Durada: 50 h

299 - Multilingüismo y AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras)
Benissa, 5 de juliol

El multilingüisme és una prioritat per a l’educació; els programes per a l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) han experimentat un gran auge en diversos cicles educatius. Presentarem diversos enfocaments sobre el multilingüisme, projectes per a la implantació de programes bilingües en distints nivells, l’aplicació de les TIC i el paper de les institucions i el professorat, la seua formació i els recursos disponibles per a una integració en aquests programes.

Durada: 50 h

222 - Compliance penal: cuestiones actuales y retos para la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Sant Vicent del Raspeig, 6 de juliol

En aquest curs s’aborda la nova regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques després de la reforma del Codi Penal per la Llei Orgànica 1/2015. Aprofundeix en el fonament de la responsabilitat penal en aquest àmbit, el contingut i els requisits que ha de contemplar l’eximent perquè tinga eficàcia probatòria, les garanties processals de les persones jurídiques, el disseny del compliance penal en les corporacions i tot allò mitjançant les anàlisis de la jurisprudència actual.

Durada: 37 h

248 - Últimas incidencias en el Derecho de Familia
Sant Vicent del Raspeig, 6 de juliol

El curs analitzarà les darreres incidències en el Dret de Família des d’una perspectiva pràctica. En particular, les repercussions de la declaració d’inconstitucionalitat de la distinta legislació autonòmica valenciana. Així mateix, de la problemàtica de les tècniques de reproducció assistida i maternitat subrogada; aliments a fills majors d’edat; i interès de menor en situacions de violència de gènere. Amb aquest objectiu s’hi ha reunit professionals acreditats en els diversos sectors d’estudi.

Durada: 37 h

267 - El modelo educativo del Proyecto Roma: teoría y práctica. Construyendo comunidades de convivencia y aprendizaje a través de proyectos de investigación en las aulas
Cocentaina, 6 de juliol

L’objectiu del curs és conèixer el model educatiu del Projecte Roma des de la pràctica en Infantil, Primària i Secundària en col·legis i instituts. S’hi treballaran els temes següents: canvis en la construcció del coneixement en l’aula a través de projectes d’investigació, com fer per tal que siga una comunitat de convivència i aprenentatge, què és l’aprenentatge cooperatiu i com fer per a viure en democràcia, valorant les diferències humanes com a valor i com a defecte o lacra social per a construir una escola sense exclusions.

Durada: 50 h

101 - L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (I)
Cocentaina, 7 de juliol

L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (I) és un curs de 30 hores lectives i 2 crèdits (vàlids per a la Capacitació). L’objectiu que ens plantegem és mostrar diversos recursos en línia amb què el professorat de valencià podrà ajudar el seu alumnat a consolidar de manera autònoma els coneixements que necessita un aprenent inicial de valencià.

Durada: 50 h

36 - La Unión Europea ante la crisis migratoria internacional: repercusiones para España
Sant Vicent del Raspeig, 10 de juliol

Aquest curs d’estiu està dedicat a l’estudi de la greu crisi migratòria que afecta actualment Europa, i, més concretament, les seues repercussions per a Espanya. De manera més detallada, s’hi analitzaran els temes següents: l’evolució dels conflictes internacionals que en gran mesura han originat la crisi migratòria (Síria…); la controvertida gestió de la crisi migratòria per part de la Unió Europea (acord amb Turquia…); i la pràctica legislativa, administrativa i judicial d’Espanya.

Durada: 50 h

112 - Curso internacional de música moderna (pop, rock, blues, jazz...). Guitarra eléctrica, bajo, canto moderno, batería, percusión, piano moderno... (XI)
La Nucia, 10 de juliol

Al XI Curs Internacional de Música Moderna 2017 s’oferirà una formació tècnica i teòrica en pop, rock, blues, jazz, música llatina, en les especialitzats de guitarra elèctrica i baix, piano i teclats, percussió, bateria, cant modern i vent. S’hi abordaran els aspectes històrics de cada gènere musical, les seues característiques principals i la interpretació del repertori dels diferents estils. S’hi realitzaran treballs individuals en cada especialitat i diverses agrupacions col·lectives.

Durada: 50 h

201 - Nutrición infantil avanzada
Sant Vicent del Raspeig, 10 de juliol

El curs oferirà una visió sobre els avanços en matèria de nutrició i alimentació durant la infantesa, a més d’un espai acadèmic on s’hi puga discutir i analitzar cap a on apunten les investigacions en relació amb la nutrició i l’alimentació al llarg d’aquesta etapa. A més, aprofundirà en algunes condicions clíniques que repercuteixen en l’estat com són l’obesitat i les patologies cròniques, i s’abordaran aspectes importants com la salut oral i la seua influència en l’estat nutricional

Durada: 55 h

230 - La música para audiovisual
Alacant, 10 de juliol

El curs exposarà les virtuts i secrets de la bona aplicació de la música a la imatge per tal d’aconseguir optimitzar la seua aportació a l’obra audiovisual. Els objectius del curs seran entendre la música per a audiovisual en totes les seues etapes i facetes i conèixer de quina manera es desenvolupa la relació del compositor i del procediment musical amb el director, muntador o productor.

Durada: 50 h

307 - Igualtat en contextos educatius: coeducació, identitat i diversitat sexual
Benissa, 10 de juliol

Aquestes jornades pretenen propiciar un lloc de trobada per a l'intercanvi d'iniciatives i experiències encaminades a proporcionar a la comunitat educativa una visió actualitzada que responga als canvis socials i les necessitats educatives per a la igualtat. Es tracta de crear espais d'intervenció en contextos educatius per formar i transformar alhora estudiants, docents i famílies en qüestions relacionades amb coeducació, afectivitat sexual i identitat de gènere.

Durada: 37 h

324 - El CASC, certamen de activación socio cultural. 5ª edición
Villena, 10 de juliol

El festival «el CASC» pretén estudiar la reactivació de teixits urbans i socials a través del desenvolupament d’una sèrie de tallers i activitats multidisciplinars al llarg de 8 dies, a l’estiu. Els tallers consisteixen en la realització de petites actuacions arquitectòniques i intervencions artístiques, socioculturals o tecnològiques de baix cost que puguen establir-se en un futur com un exemple pràctic de referència per a la regeneració urbana i la reactivació social.

Durada: 125 h

326 - El deporte como elemento educativo
Elda, 10 de juliol

El curs tractarà de l'esport en l'educació, i s'analitzarà la nutrició, la motivació, la gestió del temps per a l'estudi en el handbol, bàsquet, voleibol, atletisme i esports de raqueta.

Durada: 50 h

63 - El voluntariado internacional y su vinculación en la consecución de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible)
Alacant, 11 de juliol

Els objectius del curs són contextualitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el marc de l'experiència formativa de l'alumnat de la UA; introduir el Voluntariat Internacional com a instrument en la consecució dels ODS; i donar a conèixer els recursos del voluntariat per aconseguir els ODS.

Durada: 50 h

295 - Responsabilidad Social Corporativa en PYMES: retos y oportunidades
Elda, 11 de juliol

Aquest curs pretén difondre la responsabilitat social en la petita i mitja empresa, mitjançant el desenvolupament d'accions combinades d'exposició de bones pràctiques i desenvolupament de ponències i tallers pràctics sobre com integrar-la en la gestió estratègica de l'empresa i com comunicar aquesta integració a consumidors i societat en general, com a factor diferencial competitiu.

Durada: 37 h

312 - Fusión y mestizaje: España y Cuba, sorprendentes viajes de ida y vuelta
Torrevella, 11 de juliol

Aquest curs és un recorregut multidisciplinar pels casos d’interculturalitat en la producció artística (literària, cinematogràfica, urbanística...) i científica del fet hispànic a Cuba i viceversa. D’aquesta manera s’hi estudiarà des d’una perspectiva històrica, cultural i antropològica les relacions interculturals entre Cuba i Espanya, i s’hi aprofundirà en la fusió i el mestissatge de les cultures, analitzant també casos concrets en la interrelació cultural Espanya-Cuba en els darrers anys.

Durada: 37 h

322 - Arte en las tierras del Vinalopó
Villena, 12 de juliol

L’estudi de les manifestacions artístiques de les comarques del Vinalopó, concretament de l’Alt i el Mitjà, és un tema que interessa investigadors i professors des de fa temps. L’absència de monografies que abracen el fet artístic d’aquestes terres no ha estat un obstacle per tal que s’emprenguen treballs seriosos que contribuïsquen a conèixer, valorar i difondre el patrimoni ric d’aquestes comarques de conquesta.

Durada: 75 h

4 - Principios y práctica del running
Sant Vicent del Raspeig, 13 de juliol

El curs ofereix els coneixements necessaris sobre la metodologia d’entrenament del corredor, la prevenció i el tractament de possibles lesions i els elements clau en la nutrició de l’esportista.

Durada: 50 h

161 - Innovaciones en Trabajo Social en salud y dependencia
Sant Vicent del Raspeig, 13 de juliol

El curs vol contribuir a millorar la pràctica professional del Treball Social en l'àmbit de la salut i la dependència, mostrant experiències innovadores d'intervenció comunitària i d'intervenció amb persones i les seues famílies que milloren la pràctica professional en l'àmbit de la salut i la dependència.

Durada: 37 h

215 - Ciberdelincuencia y otros peligros en la red
Sant Vicent del Raspeig, 13 de juliol

El ciberespai és un nou escenari per al crim que planteja diversos reptes en la investigació i càstig de delictes tradicionals (els atemptats al patrimoni, a la intimitat o la indemnitat sexual dels menors), i genera la necessitat de tutelar nous interessos o béns jurídics (la seguretat informàtica, confidencialitat i disponibilitat de les dades i sistemes informàtics). Aquest curs abordarà els perills en la xarxa, el ciberdelinqüent o la seua víctima i els desafiaments jurídics per a la tipificació.

Durada: 37 h

2 - Acoso moral, maltrato y violencia de género. Instrumentos para su diagnóstico y erradicación
Sant Vicent del Raspeig, 17 de juliol

El curs analitza en profunditat l'assetjament escolar (bullying), l'assetjament moral en el lloc de treball (mobbing) i la violència de gènere. Amb un enfocament multidisciplinari en el qual convergeixen la Psicologia Social, Forense, i Sanitària, el Dret, la Lingüística Forense, la Criminologia, l'Educació, i el Treball Social, s'aportaran estratègies innovadores per a la prevenció primerenca, el diagnòstic i l'eradicació d'aquestes xacres psicosocials del segle XXI.

Durada: 50 h

3 - Memorias de África: reconstruyendo las prácticas coloniales españolas y sus huellas en Marruecos y Guinea Ecuatorial. Hacia un patrimonio cultural hispanoafricano
Sant Vicent del Raspeig, 17 de juliol

El Marroc i Guinea Equatorial van ser els dos territoris principals de la colonització espanyola a Àfrica. Certes pràctiques socioculturals, lingüístiques o evangelitzadores del colonialisme espanyol van deixar la seua empremta. S'analitzaran els marcs jurídics diferents per a la població colona i autòctona, les polítiques lingüístiques d’espanyolització i les polítiques evangelitzadores per a aprofundir en la convivència colonial intercultural i en les seues conseqüències.

Durada: 55 h

12 - Els estudis queer: literatura i cinema
A distància, 17 de juliol

El curs pretén proporcionar els conceptes claus dels estudis queer com a crítica de la identitat i dels règims normatius de la sexualitat, l’anàlisi de les minories sexuals i de gènere i el paper de la sexualitat en la cultura, amb especial atenció a l’estat espanyol. El curs examina la producció literària i cinematogràfica espanyola i catalana de les darreres dècades com a espais de reflexió i representació de la identitat, el gènere i la sexualitat normativa i queer.

Durada: 37 h

62 - Big data: fundamentos tecnológicos y aplicaciones prácticas
Sant Vicent del Raspeig, 17 de juliol

Aquest curs té l’objectiu d’introduir el concepte de big data i les seues aplicacions dins el món real, i ofereix la possibilitat de conèixer diverses tècniques d’emmagatzematge i processament utilitzades per al treball amb dades massives. El curs té un caràcter primordialment pràctic, inclou sessions de treball en l’aula informàtica on es tractaran tecnologies punteres en entorns big data com Spark i eines per a l’anàlisi de dades (estructurats, text i web) com R.

Durada: 75 h

97 - La ciudad protohistórica de Herna / Peña Negra (III): la muerte durante el final de la Edad del Bronce y el Hierro Antiguo
Crevillent, 17 de juliol

S’analitzen les manifestacions funeràries durant el Bronze Final i del Ferro a l’antic sudest. S’analitza el món de la mort en època d’orientalització en les comarques centrals valencianes i l’àrea tartèssica d’Andalusia, Extremadura i el sud de Portugal. S’hi incorporaran les novetats sobre la presència fenícia antiga en la costa malaguenya. Visita al jaciment de Peña Negra/Les Moreres i taller sobre osteoarqueologia.

Durada: 50 h

114 - Curso práctico de tecnologías renovables y eficiencia energética
Sant Vicent del Raspeig, 17 de juliol

El curs se centra en les energies renovables i en mètodes per tal de millorar l’eficiència energètica en la indústria. S’hi presenten qüestions de gran actualitat, així com també projectes innovadors i metodologies d’aplicació industrial. També s’hi introduirà l’entorn jurídic i les fonts de finançament de projectes.

Durada: 50 h

134 - ESO en femenino. Materiales con perspectiva de género para trabajar en Secundaria
Cocentaina, 17 de juliol

El curs té com a objectius donar visibilitat en els continguts de Secundària i Batxillerat a les dones i la seua aportació en diverses qüestions de coneixement des de la perspectiva d’igualtat; donar al professorat eines pràctiques per a confeccionar referents femenins en l'àmbit de les humanitats amb les quals treballar en l’aula; i ajudar el professorat a detectar la invisibilitat de les dones en els diferents materials didàctics treballats en Secundària i canviar aquesta mancança.

Durada: 50 h

286 - Redacció per a internet. La il·lusió de conversar (part I)
Cocentaina, 17 de juliol

Per aquells que necessiteu comunicar sobre l’empresa, idees, capacitats, serveis... a Internet. Pararem especial atenció a l’orientació al lector, la interactivitat i el diàleg. Proporcionarem els conceptes bàsics i practicarem trucs per aconseguir una redacció eficaç. Classes més pràctiques que teòriques, amb petits reptes que resoldrem a l’aula i dels que traureu lliçons PIMES, autònoms, creatius... Ja podeu començar a comunicar de forma eficaç o millorar la manera en què ho feu.

Durada: 50 h

323 - Botánica aplicada a la formación escolar
Villena, 17 de juliol

El curs està dirigit principalment a mestres o estudiants de magisteri que vulguen ampliar els seus coneixements de botànica. S’hi pretén despertar la curiositat dels docents sobre el món de les plantes. S’hi combinen aspectes teòrics (classificació, adaptacions, distribució, reconeixement d’espècies...) amb la pràctica d’activitats realitzables dins l’aula (maquetes de flors, premsat, recursos digitals...). Inclou, a més, una sortida al camp.

Durada: 75 h

327 - Criminalística forense y perfilamiento criminal
Sant Vicent del Raspeig, 17 de juliol

En aquest curs s’abordaran els aspectes aplicats de la criminalística forense dins l’àmbit policial. S’hi analitzaran diversos aspectes de l’escena del crim, les causes que determinen una mort violenta (suïcidi, homicidi, accident), així com la utilització del perfil psico-criminològic com a mètode d’investigació i com a tècnica forense per a socórrer l’administració de justícia. S’hi donaran a conèixer descripcions de perfils típics de l’activitat criminal i anàlisis de coincidència, entre altres.

Durada: 37 h

309 - Liderazgo y felicidad: claves del empoderamiento
La Nucia, 18 de juliol

Com ser feliç és la cerca que més es realitza al Google. Les persones busquem des de sempre la poció de la felicitat, encara que la ciència ens demostra que per a ser feliç cal entrenar-se, i no de qualsevol manera. Les claus per a donar-nos poder, liderar-nos i assolir així el fet de ser feliços són aquelles amb les quals treballarem al llarg d’aquest curs. Le felicitat es conquereix.

Durada: 50 h

315 - Proyecta tu marca personal: comunicación, redes sociales y datos personales
Torrevella, 18 de juliol

En l’actualitat és fonamental gestionar la nostra identitat i personalitat en xarxes socials amb la finalitat d’assolir èxit professional. Una estratègia personal d’èxit és la combinació òptima de diversos elements que seran l’objectiu d’aquest curs: introducció al concepte de marca personal, ús de xarxes socials per a potenciar la marca personal, planificació estratègica de comunicació en xarxes socials i gestió de dades personals en Internet.

Durada: 42 h

325 - Planificación y gestión del turismo rural. Herramientas de desarrollo local
Xixona, 19 de juliol

S’hi analitzaran i avaluaran accions i projectes de turisme rural i la seua relació amb el desenvolupament local. També eines i estudis de casos vinculats a renovades possibilitats de destinacions, projectes europeus, grups d’Acció Local, empresaris i administracions locals. S’hi parlarà amb agents del territori valencià i s’hi analitzaran els nous reptes del mercat i les noves tendències de la demanda. Hi participaran professionals, tant d’àmbit públic com del sector privat (empreses, associacions i col·lectius) que, amb les seues aportacions i experiències, enriquiran el curs.

Durada: 50 h

100 - L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (I)
Benissa, 20 de juliol

L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (I) és un curs de 30 hores lectives i 2 crèdits (vàlids per a la Capacitació). L’objectiu que ens plantegem és mostrar diversos recursos en línia amb què el professorat de valencià podrà ajudar el seu alumnat a consolidar de manera autònoma els coneixements que necessita un aprenent inicial de valencià.

Durada: 50 h

34 - Curs d’eines i recursos per a investigar la memòria democràtica valenciana (I)
Sant Vicent del Raspeig, 24 de juliol

L’objectiu del curs és contribuir a formar els investigadors, els docents, els membres de les associacions memorialístiques i els ciutadans en la recerca dels elements que conformen la memòria democràtica valenciana. S’hi ensenyarà la utilització de les eines i recursos necessaris per a desenvolupar la tasca de restaurar la dignitat de les víctimes i per a conformar un sistema de valors de tolerància, respecte i democràcia. Hi haurà una sessió de pràctiques en xarxa.

Durada: 75 h

180 - El podcast como herramienta para emprendedores
Sant Vicent del Raspeig, 24 de juliol

Els podcast són arxius d’àudio que es difonen a Internet. S’han convertit en una forma alternativa de creació i una excel·lent eina per a treballar la marca personal. El curs ajudarà a definir l’estructura del podcast i donarà pautes per a generar continguts. També aportarà estratègies de difusió, promoció i monetització. Inclou també un apartat pràctic sobre programari i maquinari bàsics per a fer un podcast des de casa.

Durada: 50 h

227 - Ficción y adaptación literaria para televisión. Año Blasco Ibáñez
Alacant, 24 de juliol

El curs es realitzarà en la Ciudad de la Luz. A través de classes-conferències i altres pràctiques, s’hi mostraran les claus de l’ofici de guionista i la creativitat del panorama de la ficció televisiva actual

Durada: 50 h

310 - Elogio de las humanidades: instrumentos para la reflexión y análisis de la realidad
Petrer, 24 de juliol

Davant el menyscapte que les humanitats estan patint en el nostre sistema educatiu, s’exposa la importància de la cultura humanista per a l’enfortiment d’una educació basada en el diàleg, la llibertat i l’esperit crític, pedra angular de la societat democràtica. Els mots dels clàssics són un exemple en què trobem possibles respostes als nostres problemes fonamentals, com els que se’n deriven d’una idea de progrés que es tradueix en deshumanització.

Durada: 50 h

319 - Campus Planificación Turística. Los nuevos retos de la planificación estratégica en los destinos turísticos: una aplicación a escala local.
Torrevella, 4 de setembre

La rellevància del curs deriva de la importància de l’activitat turística a Torrevella i de la intenció de l’ajuntament d’elaborar un Pla Estratègic de Turisme en col·laboració amb la Universitat d’Alacant. Objectius: la importància de la planificació estratègica del turisme, aportar informació i experiències d’interès per tal d’escometre la redacció del nou Pla i la formació d’estudiants interessats en planificació turística mitjançant una activitat eminentment pràctica.

Durada: 75 h
La Xarxa en 2'

Les universitats proposen