Fitxa del curs:

1827 - Egipto y la Península Ibérica: realidad y futuro. V curso sobre civilización del mundo islámico y Al-Andalus

Coordinació:Francisco Franco Sánchez i Elsayed Ibrahim Soheim
Dates: Del 10 de juliol al 13 de juliol
Localitat:La Nucia
Durada:30 hores
Marc:CESUA
Àrea:Humanitats
Descripció:Curs d’anàlisi dels aspectes més rellevants de la cultura, la societat i l’economia actual d’Egipte, especialment en aquests últims 50 anys. Hi participaran reconeguts diplomàtics i coneixedors de la societat egípcia actual, a fi de debatre’n l’evolució immediata més previsible. Es reivindicaran els referents de democràcia, justícia i igualtat davant la llei per a tota la ciutadania egípcia.
Certificacions:Assistència
Aprofitament
Preu:
(En €, IVA inclòs)
90 € general. 70 € estudiants i aturats


NOTA: El curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic a les universitats de la Xarxa Vives d'Universitats. Us recomanem que prèviament a matricular-vos al curs confirmeu el reconeixement d'aquest a la vostra universitat d'origen.

Matricula't!


Altres cursos: a La Nucia, a l'àrea Humanitats, al marc CESUA.Les universitats proposen